Εσπερινός και υποτροφίες-βραβεία σε αριστούχους φοιτητές και μαθητές της Αλεξάνδρειας. (ΦΩΤΟ)

VraveuseisAlexandreia2018 4

VraveuseisAlexandreia2018 4

To απόγευμα της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας η καθιερωμένη εκδήλωση απονομής χρηματικών βραβείων και επαίνων σε αριστούχους φοιτητές, καθώς επίσης και στους επιτυχόντες στις γενικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Έπαινοι απονεμήθηκαν και σε αριστούχους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου. Να σημειωθεί ότι φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την καθιέρωση της εκδηλώσεως.

Της εκδήλωσης προηγήθηκε Εσπερινός κατά τον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στο τέλος της ακολουθίας ανέγνωσε σχετική ευχαριστήρια ευχή για τους επιτυχόντες των εξετάσεων και απηύθυνε πατρικούς λόγους.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

VraveuseisAlexandreia2018 2

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

Τήν μέρα κατά τήν ποία κκλησία μας ορτάζει τή μνήμη τογίου πρωτομάρτυρος καί ρχι­διακόνου Στεφάνου ερά μας Μητρόπολη χει καθιερώσει πό πολλά χρόνια τήν ραία ατή κδήλωση μέ σκοπό τή βράβευση τν ριστούχων μαθητν καί μα­θητριν, οποοι διακρίθηκαν στίς ξετάσεις γιά τήν εσαγωγή στά νώτατα κπαιδευτικά δρύ­ματα τς χώρας μας, λλά καί στίς νδοσχολικές ξετάσεις.

Καί κδήλωση ατή, πού μς γεμίζει λους χαρά, ρχεται νά προσ­τεθεστή χαρά τν ορτν, στή χαρά τν Χριστουγέννων πού ζομε λοι μέσα στήν κκλησία μας ατές τίς μέρες. 

Γιατί χαρά πηγάζει πό τήν κ­κλησία μας, πηγάζει πό τό μέγα ατό καί κοσμοσωτήριο γεγονός τς θείας νανθρωπήσεως. Γιατί Χριστός  μέ τή γέννησή του φερε «χαρά ν λτκόσμ», φερε τή χαρά πού δέν ξαρτται πό τά γεγονότα πού συμβαίνουν γύρω μας, πού δέν πηρεάζεται πό α­τά, λλά πληροτίς ψυχές τν ν­θρώπων πού πιστεύουν καί γα­πον τόν Χριστό καί διαχέεται διατν στόν κόσμο, καί παραμένει ς μοναδική σταθερά στή ζωή τους. 

Γιατό καί χαρά τν Χριστου­γέννων δέν εναι χαρά μις μέ­ρας, δέν εναι χαρά πού περιορί­ζε­ται στό γιορτινό τραπέζι καί τε­λειώνει ταν σβύσουν τά φτα, λλά διαρκεκαί παραμένει στήν ψυχή τν νθρώπων, πού νιω­σαν τόν Χριστό νά γεννιέται μέσα τους, πού ασθάνθηκαν τό πραγ­μα­τικό νόημα τν Χριστουγέν­νων.

Γιά λους μς πού ζομε προ­σπαθομε νά ζήσουμε τήν ληθι­νή χαρά τν Χριστουγέννων τά στολίδια καί τά φτα εναι ξω­τε­ρίκευση ατς τς χαρς τήν ποία ασθανόμεθα στήν ψυχή μας, γιατί στή χαρά δέν μετέχει μό­νο ψυχή μας, μετέχει λό­κληρη παρξή μας, μετέχει καί κτίση λόκληρη, ποία μέ τή γέννηση τοΧριστολευθερώ­νε­ται πό τά δεσμά τς μαρτίας, να­γεννται καί ατή καί γιάζε­ται, πως καί ψυχή τονθρώ­που.

Γιατό καί χαρμόσυνη τμό­σφαιρα τν Χριστουγέννων εναι διάχυτη παντοκαί περιλαμβάνει λες τίς κφάνσεις τς νθρώ­πι­νης ζως καί δραστηριότητος. Γιατό καί μέσα στή χαρά τν Χρι­στουγέννων οορτές τν γίων μας προσλαμβάνουν μία κόμη πιό χαρμόσυνη διάσταση, πως καί οορτές τν νθρώπων.

Μέσα στή χαρμόσυνη, λοιπόν, ατή τμόσφαιρα τν Χριστου­γέν­νων καί μνήμη τογίου πρωτομάρτυρος καί ρχιδιακόνου Στεφάνου χει μία ξεχωριστή διά­σταση. Γιατί μπορεπρωτο­μάρ­τυς Στέφανος νά μήν βρέθηκε τή νύκτα τς γεννήσεως τοΧριστοστή Βηθλεέμ, μπορενά μήν γραυλοσε μαζί μέ τούς ποιμένες καί νά μήν ταν πό τούς πρώ­τους νθρώπους πού σπευσαν στή φάτνη γιά νά προσκυνήσουν τόν Χριστό, ξιώθηκε μως νά δεκαί ατός «τούς ορανούς νεωγ­μένους», πως οποιμένες τή νύ­κτα τν Χριστουγέννων. ξιώθη­κε νά δετόν Χριστό, πως κε­νοι, χι βεβαίως ς ταπεινό βρέ­φος λλά μέ λη τή δόξα του «κ δεξιν τοΠατρός». ξιώθηκε νά διακηρύξει τό θαμα, πως οποι­μένες καί ομάγοι, καί τήν πίστη του στόν Χριστό, καί νά τοπροσ­φέρει ς δρο πολυτιμότερο καί πό τά πλούσια δρα τν μάγων τόν αυτό του καί τή ζωή του. 

τσι ναδείχθηκε πρωτομάρ­τυς Στέφανος καί μέ τά λόγια του καί μέ τό παράδειγμα τς ζως του εραπόστολος, γιατί μίλησε γιά τόν Χριστό στούς ουδαίους πού δέν τόν γνώριζαν δέν θέλη­σαν νά τόν ναγνωρίσουν ς Θεό, γιατί τούς κάλεσε νά πιστεύσουν σέ ατόν πού ταν Μεσσίας καί Λυτρωτής πού νέμεναν, τούς κά­λεσε νά πιστεύσουν ατόν, στόν ποον κενος πίστευσε μέ λη τή δύναμη τς νεανικς του ψυχς.

Διότι νέος ταν πρωτομάρτυς Στέφανος. νας νέος νθρωπος, λί­γο μεγαλύτερος πό σς πού βραβεύουμε σήμερα. νας νέος ν­θρωπος πού διέθετε θάρρος καί γενναιότητα, πού διέθετε σθένος καί δύναμη γιά νά περασπισθεα­τό πού πίστευε καί νά καλέσει καί τούς λλους στήν δια πίστη, στήν πίστη του. 

Γιατό καί ποτελεπρότυπο γιά κάθε νέο νθρωπο, ποτελεπρότυπο γιά τούς νέους κάθε πο­χς, ποτελεπρότυπο καί γιά σς, παιδιά μου, πού βραβεύουμε πό­ψε γιά τήν ριστεία καί τή διά­κριση πού πιτύχατε στίς σπουδές σας. 

διαιτέρως μως φέτος, πού το­­πική μας κκλησία καί ερά Μητρόπολή μας, χει φιερώσει τό τος πού τελειώνει στήν ερα­πο­στολή καί τόν εαγγελισμό τν νθρώπων, γιος πρωτομάρτυς Στέφανος ποτελεκαί πρότυπο εραποστόλου. Γιατί εραπόστολος μπορενά γίνει κάθε νθρωπος, μπορενά γίνει κάθε νας πό σς, μέ τήν μολογία τς πίστεώς του κυρίως μως μέ τό παρά­δειγ­μα τς ζως του. ρκενά διαθέ­τει τό θάρρος πού εχε πρω­το­μάρτυς Στέφανος. ρκενά χει δύ­ναμη νά ντισταθεστό ρεμα τοσύγχρονου κόσμου, πού προ­σπαθενά παρασύρει τούς πάντες καί τά πάντα, χι πρός τό καλύτε­ρο, πρός τό νώτερο καί τό ψη­λότερο, λλά συνήθως πρός ατό πού εναι πιό εκολο, πού παιτετόν λιγότερο κόπο, πού προϋπο­θέτει τή μικρότερη προσπάθεια.

Μέ τόν τρόπο ατό μως ν­θρω­πος, καί κυρίως νέος, δέν μπο­ρεοτε νά βελτιωθεοτε νά προοδεύσει. Τό γνωρίζετε καί σες πό τήν προσπάθειά σας γιά τήν εσαγωγή σας στό Πανεπιστήμιο καί τίς ξετάσεις σας. 

άν δέν εχατε πιμείνει στή με­λέτη, άν δέν εχατε δώσει τόν κα­λύτερο αυτό σας, άν δέν εχατε στερηθεκάποιες νέσεις καί πο­λαύσεις τίς ποες λλοι συμ­μα­θητές καί συμμαθήτριές σας πο­λάμβαναν, δέν θά εχατε πι­τύ­χει τόν στόχο σας, δέν θά εχατε κατορθώσει νά κάνετε πραγματι­κό­τητα ατό πού εχατε θέσει ς σκοπό σέ ατή τή φάση τς ζως σας. 

Κάποιοι βέβαιοι θεωρον τι ριστεία δέν εναι κάτι πού πρέπει νά ποστηρίζουμε, δέν εναι κάτι πού πρέπει νά πιβραβεύουμε κόμη τι εσαγωγή σέ μία πα­νε­πιστημιακή σχολή δέν εναι κά­τι σπουδαο καί σημαντικό. μως ατό δέν σχύει μέ τόν τρόπο πού λέγεται. 

σφαλς καί ζωή δέν κρίνεται πό μία πιτυχία μία ποτυχία. Δέν κρίνεται σέ τέτοιο βαθμό στε νά πογοητεύεται κανείς καί νά στενοχωρεται καί νά πιέζεται ψυ­χολογικά καί συναισθηματικά. Πολ­λοί εναι κενοι πού μπορενά πέτυχαν στίς ξετάσεις τοσχολείου καί μως νά πέτυχαν σέ κάποιον λλο τομέα καί νά διέπρεψαν στή ζωή τους. Πολλοί εναι κενοι πού μπορενά μήν κατόρθωσαν νά εσαχθον στό Πανεπιστήμιο, διακρίθηκαν μως σέ λλους χώρους, στήν τέχνη, στίς πιχειρήσεις, στή φιλανθρω­πία, στήν γιότητα. 

Γιατό καί τό σημαντικό στοι­χεο τς πιτυχίας καί τς διακρί­σεως καί συγχρόνως λόγος γιά τόν ποο καί τοπική μας κ­κλη­σία βραβεύει κάθε χρόνο τούς μα­θητές πού διακρίθηκαν εναι προσπάθεια. 

προσπάθεια εναι ατή πού παι­τεται γιά τήν πρόοδο καί τήν πιτυχία τονθρώπου σέ ποιο­δήποτε τομέα. νθρωπος εναι πλασμένος πό τόν Θεό νά προ­σπα­θεκαί νά γωνίζεται γιά νά προοδεύσει στή ζωή του, δέν εναι πλασμένος γιά νά παναπαύεται καί νά μήν κάνει τίποτε. Εναι πλα­σμένος «κατεκόνα καί καθμοίωσιν» τοΘεο, καί μοί­ω­ση περιέχει τή δυναμική τς προσπά­θειας. νθρωπος πρέπει νά προσπαθήσει γιά νά μοιάσει τόν Θεό, πρέπει νά προσπαθήσει γιά νά καλλιεργήσει τά χαρίσματα πού τοδωσε Θεός, καί προ­σπάθεια ατή, πως καί κάθε λλη προσπάθεια γιά τό καλό, εναι πού δίδει νόημα στή ζωή τονθρώ­που, εναι πού τοδίδει κίνητρο γιά νά ζε, εναι πού τόν γεμίζει χαρά, γιατί τήν προσπάθεια τήν κολουθεκαί πιτυχία. 

ντίθετα, σοι ποφεύγουν τήν προσπάθεια λλά καί κενοι πού συστήνουν τήν ποφυγή της καί λοιδωρον σους προσπαθον καί γωνίζονται γιά νά πιτύχουν τούς στόχους πού θεσαν, μπορενά ασθάνονται πιό ξεκούραστοι λλά δέν ασθάνονται χαρούμε­νοι, δέν ασθάνονται κανοποιη­μέ­νοι, δέν ασθάνονται εχαριστη­μέ­νοι μέ τόν αυτό τους καί μέ τή ζωή τους, γιατί ζωή καί κα­θη­μερινότητα χωρίς προσπάθεια, χω­ρίς γώνα γιά τό καλό μετα­βάλ­λεται σέ να τέλμα, μεταβάλ­λεται σέ μία νιαρή πραγμα­τι­κό­τητα στήν ποία νθρωπος δέν χει νά κάνει τίποτε, δέν χει νά περιμένει τίποτε, δέν χει κα­νένα νεργό ρόλο. Καί ατό δέν τοστε­ρεμόνο τή χαρά τς δημιουρ­γίας καί τς προόδου λλά τοφήνει τήν πικρή γεύση τς πρα­ξίας καί τς νωθρότητας, καί δυ­στυχς τόν δηγεπολλές φορές σέ δυσάρεστες συνέπειες γιά τόν διο καί γιά τή ζωή του. 

Καί άν ατό σχύει γιά κάθε ν­θρωπο, σχύει πολύ περισσότερο γιά σς τούς νέους, πού δημιουρ­γε­τε καί κτίζετε τή ζωή σας, πού χετε λη τή ζωτικότητα καί τήν ρμή τς νεότητός σας, πού πρέπει νά διαμορφώσετε τό μέλλον σας μέ ρχές καί ξίες.

Γιατί προσπάθεια καί γώνας σας δέν πρέπει νά φορον μόνο στίς σπουδές σας καί στήν πι­τυ­χία σας σέ ατές, λλά πρέπει νά φορον καί στήν πιτυχία σας νά διαμορφώσετε τήν προσωπικό­τη­τα μέ ρχές καί ξίες, πρέπει νά τή στηρίξετε καί νά τή θεμελιώσετε στήν πίστη καί στά δανικά, στε σο καί ν θά κλυδωνισθεπό τίς δυσκολίες πού θά συναντήσετε στή ζωή σας, σο καί ν οφωνές τοκόσμου, οπροκλήσεις τοκό­σμου, πού δη πό τώρα δοκι­μά­ζουν τήν ντοχή σας μέσα καί ξω πό τό σχολικό σας περιβάλλον μέ ποικίλους τρόπους, προσπαθον νά σς παρασύρουν, σες νά μεί­νετε σταθεροί, σες νά χετε μιά σταθερή καί κλόνητη προοπτική, στε νά ντλετε δύναμη πό α­τήν, νά μήν πογοητεύεσθε, νά μήν κλονίζεσθε, νά μήν βυθίζεσθε, νά μήν χάνετε τή χαρά καί τήν α­σιοδοξία σας καί νά μήν χάνετε τήν λπίδα σας γιά τό μέλλον.

Πολλοί νομίζουν τι προσπά­θεια γιά τήν πιτυχία στά μαθή­μα­τα καί τίς σπουδές εναι νε­ξάρ­τητη πό τήν προσπάθεια γιά τή διαμόρφωση τς προσωπικότητος μέ βάση τήν πίστη, μέ βάση ρχές καί ξίες. ποψη ατή μως δέν εσταθε, γιατί μία προσπάθεια νισχύει τήν λλη· γιατί ποιος συ­νηθίζει νάγωνίζεται στή ζωή του γιά ναν σκοπό, δέν δυσκο­λεύ­εται νά γωνισθεκαί γιά ναν λλο, ξίσου σπουδαο καί σημα­ντικό. 

Καί κόμη ποιος στηρίζει τόν γώ­να του καί τήν προσπάθειά του νά πιτύχει στίς σπουδές του καί στή ζωή του στήν πίστη στόν Χριστό, ατός χει καί τή βοήθεια καί τή χάρη τοΧριστοστήν προ­σπάθειά του, στε νά μπορενά ντιμετωπίσει μέ θάρρος καί τή δυσκολία καί τήν πίεση πού δη­μιουργεκάποιες φορές προσπά­θεια γιά τήν πρόοδο, λλά καί νά διαχειρισθετήν πιτυχία, ποία μπορενά δημιουργήσει καί προ­βλή­ματα στόν νέο νθρωπο, ποος νομίζει τι μέ μία πιτυχία πέτυχε τό πν, καί στήν πρώτη τυχία ποτυχία πού θά τήν κο­λουθήσει ασθάνεται νά γκρε­μίζεται τό σύμπαν γύρω του.

ντίθετα, ποιος παράλληλα μέ τήν προσπάθεια γιά νά πιτύχει στίς σπουδές του, γιά νά προο­δεύσει στά μαθήματά του καί νά ρι­στεύσει στίς ξετάσεις, γωνί­ζεται καί γιά νά σμιλεύσει τόν χα­ρακτήρα του, γωνίζεται καί γιά νά συνδέσει τή ζωή του μέ τόν Χριστό, ατός τιδήποτε καί ν συμβεστή ζωή του τό ντιμε­τω­πίζει μέ ψυχραιμία καί ρεμία, πως βλέπουμε τι κανε καί πρωτομάρτυς Στέφανος. 

Καί ατός δίδει καί στούς ν­θρώ­πους γύρω του, δίδει καί στούς συμμαθητές καί τούς συνομιλή­κους του τή μαρτυρία τς πίστεώς του στόν Χριστό. Γίνεται νας ε­ραπόστολος, γιατί μέ τή στάση του καί τή συμπεριφορά του δείχνει καί στούς γύρω του τόν Χριστό, καί τούς δηγεκοντά του, φόσον τό θέλουν, γιά νά στηρίξουν καί κενοι τή ζωή τους στήν πίστη καί νά μάθουν νά γωνίζονται γιά τήν πι­τυχία στή ζωή τους μέ δη­γό καί στήριγμα τήν πίστη στόν Χριστό, ποος δέν γκαταλείπει καί δέν πογοητεύει ποτέ, σους τόν πιστεύουν καί μπιστεύονται τή ζωή τους καί τήν προσπάθειά τους στά χέρια του καί στήν γάπη του.

Συγχαίροντάς σας, λοιπόν, πόψε καί βραβεύοντάς σας γιά τίς πι­δόσεις σας, γιά τίς ποες δικαιο­λο­γημένα χαίρεστε καί καμα­ρώνε­τε καί σες καί ογονες σας καί οκαθηγητές σας καί οφίλοι σας καί λοι μες πού σς παρακο­λουθομε μέ πολλή γάπη πά­ντοτε καί προσευχόμαστε γιά τήν πιτυχία σας, εχομαι πατρικά νά συνεχίσετε νάχετε πιτυχίες γιά νά ποτελετε πρότυπο καί γιά τούς νεώτερους, καί νά προοδεύ­ετε καί στίς σπουδές σας λλά καί στή ζωή σας μέ τή χάρη καί τήν ελογία τοΧριστομας καί τή νέα χρονιά λλά καί πάντοτε.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

VraveuseisAlexandreia2018 3