Εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Τριών Ιεραχών, προστατών της παιδείας στη Βέροια. Ποιμαντορική Εγκύκλιος. (ΦΩΤΟ)

TriwnIerarxwnVeria2020 3

TriwnIerarxwnVeria2020 3

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών παρουσία των τοπικών αρχών, καθηγητών και μαθητών.

 

Στο τέλος τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο για τους κοιμηθέντες εκπαιδευτικούς και τους ευεργέτες της παιδείας και εκφωνήθηκε ομιλία από τον Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου κ. Παπαδόπουλο Κλήμαντο.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς

Μητροπόλεως  Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητὲς

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 

«Βασίλειον τόν μέγαν καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ … συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν».

Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν θά ἤθελε νά βρίσκεται στή θέση τῶν τριῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν πού τιμοῦμε σήμερα ὡς προστάτες τῆς παιδείας καί τῶν γραμμάτων μας, στή θέση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τούς ὁποίους δεκαέξι περίπου αἰῶνες τώρα τιμᾶ ὄχι μόνο ἡ Ἐκκλησία ἀλλά καί οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, οἱ μαθητές καί οἱ φοιτητές, οἱ διδάσκαλοι καί οἱ καθηγητές;

Ἡ ἐπιθυμία αὐτή εἶναι μία ἀνθρώπινη φιλοδοξία, πού ὁ καθένας μας δικαιοῦται νά ἔχει. Ἕνα ὅμως εἶναι βέβαιο: δέν τήν εἶχαν οἱ τρεῖς μεγάλοι Ἱεράρχες καί φωστῆρες πού τιμοῦμε σήμερα. Διότι ὅ,τι ἔκαναν οἱ τρεῖς ἅγιοι, οἱ τρεῖς αὐτοί μεγάλοι φωστῆρες καί διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης, δέν τό ἔκαναν γιατί ἐπεδίωκαν τήν τιμή καί τή δόξα τῶν ἀνθρώπων. Δέν τό ἔκαναν γιατί ἐνδιαφερόταν γιά τήν προβολή καί τή φήμη. Ὅ,τι ἔκαναν τό ἔκαναν, γιατί τό ἀγαποῦσαν. Τό ἔκαναν, γιατί ἤθελαν νά ἀξιοποιήσουν τά τάλαντα πού τούς εἶχε δώσει ὁ Θεός ὅσο μποροῦσαν περισσότερο. Τό ἔκαναν, γιατί ἤθελαν νά εἶναι χρήσιμοι καί ὠφέλιμοι στούς ἀνθρώπους.

Γι᾽ αὐτό καί ἀφοσιώθηκαν μέ ζῆλο στή μελέτη καί στίς σπουδές τους. Γι᾽ αὐτό καί ἀγωνίσθηκαν γιά νά σμιλεύσουν τόν χαρακτήρα καί τήν προσωπικότητά τους μέ γνώμονα τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς πίστεως στόν Χριστό. Γι᾽ αὐτό καί στάθηκαν ὄρθιοι ὑπερασπιζόμενοι τήν ἀλήθεια καί τό δίκαιο ἔναντι ὅσων τά ἐπιβουλευόταν. Γι᾽ αὐτό καί προσπάθησαν νά προσφέρουν ἀγάπη καί στοργή σέ ὅσους τήν εἶχαν ἀνάγκη. 

Αὐτός ὁ ζῆλος τους γιά τήν πρόοδο, ὁ ἀγώνας τους γιά τό δίκαιο, ἡ προσπάθειά τους γιά τό ἀγαθό σέ συνδυασμό μέ τήν πίστη τους στόν Χριστό καί τήν ἀγάπη τους γιά τούς ἀνθρώπους, τούς ἔκανε νά ξεχωρίσουν, νά γίνουν σοφοί ὄχι μόνο κατ᾽ ἄνθρωπον ἀλλά καί κατά Θεόν, νά γίνουν φωστῆρες τρισμέγιστοι πού μέ τή γνώση καί τήν ἀρετή τους καθοδηγοῦν καί κατευθύνουν τούς ἀνθρώπους, νά γίνουν διδάσκαλοι καί καθηγητές πού μέ τό παράδειγμά τους ἀλλά καί μέ τά συγγράμματά τους ἐμπνέουν καί σοφίζουν διδάσκοντες καί διδασκομένους.

Σέ μία ἐποχή σάν τή σημερινή, κατά τήν ὁποία ἡ κοινωνία μας ἐξέρχεται ἀπό μία ὀδυνηρή κρίση καί ἡ Παιδεία μας ἀναζητᾶ νέα ἐρείσματα καί νέες κατευθύνσεις, ἄς στραφοῦμε στούς προστάτες τῆς Παιδείας καί τῶν γραμμάτων μας, ἄς στραφοῦμε πρός τούς τρεῖς Ἱεράρχες πού τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε σήμερα, καί ἄς ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τόν ζῆλο τους, ἀπό τήν ἐπιμέλειά τους, ἀπό τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους, ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τους καί ἄς προσπαθήσουμε νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμά τους. 

Καί εὔχομαι πατρικά ἡ χάρη τους καί ἡ εὐλογία τους νά σᾶς ἐνισχύουν ὅλους, μαθητές καί ἐκπαιδευτικούς, στήν προσπάθειά σας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως καί τῆς ἀρετῆς.

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

TriwnIerarxwnVeria2020 2