Εκδήλωση με θέμα «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ» στην Βέροια.(ΦΩΤΟ)

Ek.LazaridhVeria2018-2.jpg

Ek.LazaridhVeria2018-2.jpg

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ» από τον Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ, Χειρουργό Ωτορινολαρυγγολόγο κ. Νικόλαο Λαζαρίδη.

Η Ενημερωτική Ημερίδα απευθυνόταν σε όλους όσους ασχολούνται με την φωνή : Ιερείς, Ιεροψάλτες, Τραγουδιστές, Καθηγητές, Δασκάλους, Δικηγόρους κλπ. Στο τέλος της εισήγησης ακολούθησε συζήτηση. 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

να πό τά μεγαλύτερα δρα το Θεο στόν νθρωπο εναι χω­ρίς μφιβολία φωνή. Τό θεω­ρο­με σως ατονόητο στοιχεο τς νθρωπίνης πάρξεως καί δέν σκεφτόμασθε πς θά εμασταν, άν δέν εχαμε φωνή· πς θά ταν κόσμος μας, άν δέν εχαμε φω­νή, άν δέν μπορούσαμε νά πικοι­νωνήσουμε μέ τούς συνανθρώ­πους μας, γιά νά τούς κφράσουμε τά συναισθήματά μας καί νά δε­χθομε τήν κφραση τν δικν τους, γιά νά νταλλάξουμε πληρο­φο­ρίες καί γνώσεις, γιά νά ε­φραν­θομε καί νά πολαύσουμε τή μελωδία τς φωνς, γιά νά μνή­σουμε καί νά δοξολογήσουμε τόν Θεό.

Πόσο μεγάλο δρο εναι ντως φωνή καί πόσο εγνώμονες πρέ­πει νά εμεθα στόν Θεό γι ατό τό πέροχο μέσο καί ργανο πού μς χάρισε, καθώς νθρώπινη φωνή εναι, πως λέγουν ο εδικοί, τό πιό τέλειο μουσικό ργανο.

Καί πως κάθε δρο τό ποο λαμ­­βάνουμε πό τούς συνανθρώ­πους μας, πό προσφιλ καί οκεα μας πρόσωπα, θέλουμε νά τό δια­τη­ρήσουμε σο γίνεται περισσό­τερο σέ καλή κατάσταση γιά νά τό χαιρόμαστε καί νά τό πολαμβά­νου­με, τό διο σχύει καί γιά τό θεο ατό δρο, τή φωνή μας, τήν ποία καί θέλουμε καί πρέπει νά φροντίζουμε, στε νά μήν λλοι­ώ­νεται καί νά μήν πηρεάζεται κατά τό δυνατόν πό τή φυσική φθορά τς χρήσεως καί το χρό­νου.

Ατό φορ λους μας, λους τούς νθρώπους, φόσον φωνή ποτελε τό κοινό δρο το Θεο πρός κάθε νθρωπο· φορ μως κόμη περισσότερο κείνους ο ποοι σχολονται μέ τή φωνή, καί φωνή ποτελε τό ργανο καί τό μέσο τς ργασίας καί τς δια­κονίας τους.

ερες, εροψάλτες, διδάσκαλοι, καθηγητές, τραγουδιστές εναι κάποιοι πό κείνους ο ποοι «ργάζονται» μέ τή φωνή τους, ο ποοι χωρίς ατήν δέν μπορον νά λειτουργήσουν, νά ψάλλουν, νά διδάξουν, νά τραγουδήσουν. λοι ατοί, ο ποοι τήν χρησι­μοποιον καθημερινά χι πλς μέ τή συνήθη χρήση της, πως λοι ο νθρωποι, λλά ς ργα­νο το λειτουργήματός τους, πρέ­πει νά τήν φροντίζουν κόμη πε­ρισ­σότερο γιά νά μπορον νά κτε­λον τό λειτούργημά τους πρόσκοπτα, φόσον διατηρεται σέ καλή κατάσταση.

Πς μπορομε νά διατηρήσουμε καί νά βελτιώσουμε τή φωνή μας, στε νά μπορομε νά τήν ξιοποιομε μέ τόν καλύτερο τρό­πο; Καί πς μπορομε νά γνωρί­σουμε τή φωνή μας, στε νά τή φροντίζουμε καλύτερα;

Στά ρωτήματα ατά θά μς δώ­σει πάντηση σημερινός κλε­κτός μας μιλητής, πίκουρος καθηγητής τς ατρικς το ρι­στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λο­νίκης, Χειρουργός τορινολα­ρυγ­γο­λόγος, κ. Νικόλαος Λαζαρί­δης, τόν ποο χουμε τή χαρά καί τήν τιμή νά ποδεχόμεθα στήν ε­ρά Μητρόπολή μας καί στό Παύ­λειο Πολιτιστικό Κέντρο σέ μιά κ­δήλωση πού ργανώνεται μέ πρωτοβουλία το δείου τς ε­ρς μας Μητροπόλεως, γιά νά μς μιλήσει μέ θέμα «νακαλύ­πτο­ντας τήν νθρώπινη φωνή».

Σς καλωσορίζω, λοιπόν, μέ πολ­λή χαρά καί τιμή καί σς εχα­ρι­στ, γιατί νταποκριθήκατε μέ προθυμία στήν πρόσκλησή μας καί ρθατε πόψε γιά νά μς μιλήσετε μέ τό πολύ νδιαφέρον ατό θέμα πού μς φορ λους, καθιστώ­ντας μας κοινωνούς χι μόνο τς πιστημονικς σας γνώσεως λλά καί τς πρακτικς σας μπειρίας, τσι στε νά μάθουμε περισσότερα γιά τή φωνή μας καί τή φροντίδα πού χρειάζεται.

 Σς εχαριστ θερμά καί σς κα­λ νά ρθετε στό βμα.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ek.LazaridhVeria2018.jpg