Εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας, παρουσία του Μικρασιατικής καταγωγής Μητροπολίτου Βεροίας. (ΦΩΤΟ)

40xroniaMikrasiatwnVerias2019 2

40xroniaMikrasiatwnVerias2019 2

Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου το απόγευμα στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας. 

 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Μικρασιατικής καταγωγής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 

Στην εκδήλωση έγινε αναδρομή των δράσεων του Συλλόγου στα 40 χρόνια λειτουργίας του και ακολούθησε μουσικοχορευτική παράσταση, ενώ στο τέλος ο Σεβασμιώτατος εκ μέρους του Συλλόγου επέδωσε τιμητικές διακρίσεις σε μέλη που προσέφεραν επί σειρά ετών τις υπηρεσίες τους.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

 

Μιά παράσταση μνήμης εἶναι ἡ ση­μερινή ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 40 χρόνια τοῦ Συλλόγου Μι­κρα­σια­τῶν Ἠμαθίας. Μιά παρά­στα­ση μνήμης πού δέν περιορίζε­ται στά 40 χρόνια τῆς πορείας καί τῆς προσφορᾶς τοῦ Συλλόγου στόν πολιτισμό καί στήν κοινωνία τῆς Ἠμαθίας, ἀλλά ἐπεκτείνεται στά χιλιάδες χρόνια ἱστορίας καί πολιτισμοῦ τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλ­ληνισμοῦ, τοῦ ὁποίου τήν κλη­ρο­νομιά, τό ἦθος καί τίς ἀξίες μετα­λαμπαδεύει στίς νεώτερες γενεές μέ τό ἔργο καί τίς δράσεις του τά 40 αὐτά χρόνια ὁ Σύλλογoς Μικρασιατῶν Ἠμαθίας.

Καί δέν εἶναι ὑπερβολή, γιατί πράγ­ματι οἱ Μικρασιάτες, παρά τά τραγικά γεγονότα τῆς καταστρο­φῆς, τῶν ἀνταλλαγῶν καί τῆς προσ­φυγιᾶς πού τούς ἔφεραν πρίν ἀπό 100 περίπου χρόνια στήν Ἑλλάδα, ἦταν καί παραμένουν φο­ρεῖς ἑνός μοναδικοῦ πολιτι­σμοῦ, ἑνός πολιτισμοῦ πού συνδυ­ά­ζει ἰδιαιτερότητες πολλῶν περιο­χῶν καί πολλῶν ἐποχῶν τῆς μο­να­δικῆς αὐτῆς περιοχῆς, τῆς Μι­κρᾶς Ἀσίας, ἑνός πολιτισμοῦ πλο­ύσιου σέ παραδόσεις, σέ μουσική, σέ χορούς, σέ κάθε εἴδους τέχνη, ἑνός πολιτισμοῦ πού φέρνει τό ἀπο­τύπωμα τῆς ἀρχαιότητος καί τοῦ χριστιανισμοῦ, τῆς ἑλληνο­χρι­στιανικῆς παραδόσεως καί τῶν ἀνοικτῶν ὁριζόντων, τήν εὐστρο­φία καί τήν τόλμη τῶν ἀνθρώπων πού τόν δημιούργησαν.

Καί ὅλος αὐτός ὁ πολιτισμός, ὅλος αὐτός ὁ ἀνεκτίμητος πλοῦ­τος πού δέν μετέφεραν ἁπλῶς οἱ Μικρασιάτες στόν ἑλλαδικό χῶρο ἀλλά τόν φέρνουν στό DNAτους, εἶναι αὐτός πού διαχέεται μέσα ἀπό τίς ὅλες τίς δράσεις τοῦ Συλ­λό­γου Μικρασιατῶν Ἠμαθίας τά τε­λευταῖα σαράντα χρόνια καί συμ­βάλλει καθοριστικά σέ μία ἐξαι­ρετικά δημιουργική ὄσμωση μέ τόν πολιτισμό τῶν Μακεδό­νων, μέ τούς ὁποίους ἄλλωστε τούς συνδέει μία ἐσωτερική σχέση ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Καί αὐτό εἶναι καί τό σπουδαῖο ἐπίτευγμα τῆς σαραντάχρονης ἱστο­ρίας τοῦ Συλλόγου Μικρασια­τῶν Ἠμαθίας πού τιμοῦμε μέ τήν ἀποψινή ἐκδήλωση. Εἶναι αὐτό γιά τό ὁποῖο εἴμαστε ὅλοι, Μικρα­σιάτες καί μή Μικρασιάτες, ὑπερή­φα­νοι, γιατί κυρίως οἱ δράσεις του πραγμα­τοποιοῦνται στόν τόπο. 

Γι᾽ αὐτό καί θέλω νά συγχαρῶ καί ὡς Ἐπίσκοπος ἀλλά καί ὡς Μι­κρασιάτης, τό Διοικητικό Συμ­βού­λιο τοῦ Συλλόγου, τό παρόν καί τά προηγούμενα, καί ὅλα τά μέλη γιά τό σπουδαῖο ἔργο πού προσέφεραν καί προσφέρουν, ἰδιαιτέρως στή νεολαία μας, καί νά εὐχηθῶ ἀπό καρδίας νά συνε­χίσουν μέ ζῆλο καί ἀγάπη νά προσ­φέρουν στήν κοινωνία μας τό θαυμάσιο ἔργο τους γιά πολλά χρόνια ἀκόμη.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

40xroniaMikrasiatwnVerias2019