Ευχαριστήρια Επιστολή Μητροπολίτου Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γερασίμου για τα ΚΗ’ Παύλεια.

GewrgiasPauleia2022 2

GewrgiasPauleia2022 2

Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κύριον Παντελεήμονα

 

Σεβασμιώτατε ἅγιε Βεροίας, σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς γιά τήν δική σας εὐγενεστάτη καί λίαν τιμητική πρόσκληση, γιά τήν τελεία καί Ἀβραμιαία φιλοξενία σας στόν χώρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα γιά τίς ἀξιόλογες πνευματικές, ἐπιστημονικές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων, τά ὁποία κάθε ἔτος μᾶς χαρίζουν τήν πνευματική γνώση, δημιουργοῦν καί ἐνισχύουν πνευματικούς δεσμούς μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων.

Σεπτέ Ποιμενάρχα παρακαλῶ μεταδώστε τίς θερμότατες εὐχαριστίες, τήν ἀγάπη μου, τίς ταπεινές εὐχές καί τίς εὐλογίες μου στούς λαμπρούς συνεργάτες σας, κληρικούς καί λαϊκούς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας πού συμπορεύονται καί βρίσκονται μαζί σας στήν πρώτη γραμμή τῆς Ἱεραποστολικής σας Διακονίας, καθοδηγούμενοι ἀπό τήν πνοήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καί πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου.

Δοξάζω τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό γιά τίς ἀναρίθμητες δράσεις σας, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν λαμπρό παράδειγμα, εἰδικά σ᾿ αὐτήν τήν δύσκολη περίοδο πού βιώνουμε, παρακαλούμεν δε, ἵνα εὔχεσθε καί ὑπέρ ἡμῶν ἐν ταῖς πρός τόν Θεόν δεήσεσι.

Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδιᾶς καί εὐχόμαστε ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει ὑγεία καί δύναμη γιά τήν συνέχιση τῆς Διακονίας σας.

Ὁ Θεός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν

Μέ πολλή ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί ἀδελφικόν ἀσπασμόν

 

Μετά σεβασμοῦ πολλοῦ

Ὁ ἐπικεφαλής τῶν Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας 

 

Ὁ Μητροπολίτης Ζουκδίδι καί Τσαΐσι 

κ. Γεράσιμος