Πανηγυρικός Εσπερινός και Λιτανεία για τον Πολιούχο της Ναούσης Όσιο Θεοφάνη τον θαυματουργό. (ΦΩΤΟ)

Esper.Ag.TheofanousNaousa2019 5

Esper.Ag.TheofanousNaousa2019 5

Την Κυριακή 18 Αυγούστου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, επί τη εορτή του Οσίου Θεοφάνους Πολιούχου της πόλεως.

 

Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, ενώ έλαβε μέρος ο οικείος Ιεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

 

Μετά το πέρας του Εσπερινού πραγματοποιήθηκε ιερά λιτανεία της Τιμίας Κάρας και της Ιεράς Εικόνος του Αγίου, ενώ αύριο το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

«Χαίροις ὁ τῆς Ναούσης λαμπτήρ καί πολιοῦχος καί μεσίτης πρός Κύριον, Θεόφανες θεοφόρε».

Αὐτούς τούς λόγους τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου ἐπαναλάβαμε καί ἐμεῖς πρό ὀλίγου τιμώντας τόν πολιοῦχο μας ὅσιο Θεοφάνη. 

Καί δικαίως καυχᾶται καί σεμνύ­νεται ἡ Νάουσα καί ὁ εὐσεβής λαός της γιά τόν πολιοῦχο της, διό­τι εἶναι ἡ μόνη πόλη τῆς ὁποί­ας ὁ πολιοῦχος συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν ἵδρυσή της καί τήν ὕπαρξή της. 

Εἶναι ὅμως, δυστυχῶς, καί ἡ μόνη πόλη στήν Ἑλλάδα, στήν ὁποία δέν ὑπάρχει ναός ἀφιερω­μέ­νος στόν πολιοῦχο καί προστά­τη της ἅγιο. «Ὁ τῆς Ναούσης λαμπτήρ» δέν εἶναι «ἐπί τήν λυ­χνίαν», ἀλλά εἶναι «ὑπό τόν μόδιον», φιλοξενούμενος ἐδῶ στόν ναό τῆς Παναγίας, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά ἔχει τόν δικό του οἶκο, τόν δικό του ναό, ἀντάξιο τῆς εὐσεβείας καί τοῦ σεβασμοῦ τῶν Ναουσαίων πρός τό σεπτό πρόσωπό του. 

Παρά ὅμως τίς συ­νεχεῖς προσπά­θειες τῶν τελευταί­ων εἰκοσιπέντε ἐτῶν καί τίς συζη­τήσεις μέ τίς ἑκά­στοτε διοικήσεις τοῦ Δήμου τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῆς Ναούσης γιά νά βρεθεῖ ἕνα οἰ­κόπεδο, προ­κειμένου νά ἀνεγερθεῖ ὁ ναός πού ὀφείλουμε στόν πολιοῦ­χο μας, «οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ καταλύματι» γιά τόν ὅσιο Θεοφάνη. 

Καί ὅταν ἐπιτέλους βρέθηκε ἕνας χῶρος καί διευθετήθηκαν τά σχε­τικά ζητήματα, τότε βρέθηκαν κά­ποιοι, ἐλάχιστοι, συμπολίτες μας στό Δημοτικό Συμβούλιο νά προβάλλουν νέα προσκόμματα καί ἀνυπόστατες δικαιολογίες γιά δῆθεν προεκλογική ἐκμετάλλευση τοῦ θέματος ἀπό τή Δημοτική Ἀρχή. 

Καί αὐτό παρά τό ὅτι εἶναι γε­γο­νός, ὅπως εἰπώθηκε ἐπανειλημ­μένα ἀπό τόν Δήμαρχο, ὅτι ἀπό τά 10 σημεῖα πού εἶχε ἐπιλέξει ἤδη ἡ προηγούμενη Δημοτική Ἀρχή γιά τήν ἀνέγερση ναοῦ τοῦ ὁσίου Θεο­φάνους, τελικά μόνο αὐτό, στό ὁποῖο κατέληξε καί ἐκείνη καί ἡ νῦν Δημοτική Ἀρχή καί τό ὁποῖο, μετά ἀπό προ­σπά­θειες τεσσάρων ἐτῶν γιά τή διευθέτηση τῶν ἐκκρεμοτήτων, κατόρθωσε ἐπιτέλους νά τό ἐγ­γρά­ψει ἐπίσημα στόν Δῆμο μόλις 20 ἡμέρες πρίν ἀπό τήν τελευταία συ­νεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου­λίου.

Εἰπώθηκαν πολλά, πού δέν μπορῶ, ἀπό Συμ­βούλους πού ἦταν ἀντίθετοι στήν πα­ραχώρηση τοῦ συγκεκριμένου οἰ­κοπέδου, καί ἀπό ἄλλους πού εἶπαν πολύ ὡραῖα πράγματα. Κανείς ὅμως δέν εἶχε νά προτείνει κάποιο ἄλλο οἰκόπε­δο, γιατί ἁπλούστατα δέν ὑπάρχει.

Καί ὅλα αὐτά, ἐπιτρέψτε μου, σᾶς παρακαλῶ νά πῶ, παρά τά ὅσα ἔχει προσφέρει ἡ Ἐκκλησία σέ αὐ­τή τήν πόλη. Καί σᾶς βεβαιῶ ὅτι δέν ὑπάρχει καμία ἄλλη πόλη στήν Ἑλλάδα, γιά νά μήν πῶ στόν κόσμο, ἡ ὁποία νά ἔχει εὐ­εργετηθεῖ τόσο ὅσο ἡ Νάουσα ἀπό τήν Ἐκκλησία. Καί ὅμως ὑπάρ­χουν συμπολίτες μας, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν ἀκόμη στήν παραχώ­ρηση τοῦ μοναδικοῦ καταλλήλου οἰκοπέδου στήν πόλη γιά τήν ἀνέ­γερση ὄχι ὁποιουδήποτε ναοῦ ἀλλά τοῦ ναοῦ τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Θεοφάνους.

 Καί γιά νά μήν ὑπάρχει καμία ἀμ­φιβολία ἀναφέρω συνοπτικά ὅτι τό 1ο, 2ο καί 7ο Δημοτικό καί ἕνα Νηπιαγωγεῖο ἔχουν κτισθεῖ σέ οἰκόπεδα τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Μη­νᾶ. Τό 3ο Δημοτικό, τά γνωστά Γαλάκεια, ἔχει κτισθεῖ σέ οἰκόπεδο τοῦ παλαιοῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Θεο­φάνους πού καταστράφηκε, καί δέν ἀπεδόθη στόν ὅσιο Θεοφάνη, ἀλλά κτίσθηκε μόνο ἕνα μικρό παρεκκλήσιο.  Τό 4ο Δημοτικό καί ἕνα νηπια­γωγεῖο ἔχουν κτισθεῖ σέ οἰκόπεδο τοῦ ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως, ἐνῶ ἡ νέα πτέρυγα τοῦ Δημοτικοῦ κτίσθηκε μέ χρήματα πού προῆλ­θαν ἀπό τήν πώληση ἰδιοκτησίας τοῦ ἰδίου ναοῦ. 

Ἀκόμη τό Λάππειο Γυμνάσιο κτί­σθηκε σέ οἰκόπεδο αὐτοῦ τοῦ ναοῦ, τῆς Παναγίας, καί τό κτίριο τοῦ ΟΤΕ στή θέση τῶν κελιῶν τοῦ ναοῦ, ἐνῶ ἡ αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Γυμνασίου σέ οἰκό­πεδο τοῦ ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρό­μου καί τό 6ο Δημοτικό σέ οἰκό­πεδο τοῦ ναοῦ τῆς Εὐαγγε­λι­στρί­ας.

Ἐπιπλέον γιά τήν ἀνέγερση τοῦ 5ου Δημοτικοῦ διετέθησαν τά χρή­ματα πού συγκεντρώθηκαν στήν Ὀρθόδοξη Ἑλληνική Κοινότητα γιά τήν ἀνέγερση Ὀρφανοτρο­φείου θηλέων γιά τά ὀρφανά τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος, ἐνῶ γιά τήν ἀνέγερση τοῦ κέντρου τοῦ Συλ­λόγου «Ἅγιος Θεοφάνης» διατέθηκε οἰκόπεδο ἄνω τῶν 400 τετραγωνικῶν μέτρων ἰδιοκτη­σίας τοῦ ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρό­μου, ἐπί τῆς Ζαφειράκη καί Προ­δρό­­μου. 

Ἀκόμη πρό ἐτῶν ἡ Ἐκκλησία διέ­θεσε τό ποσό τῶν 100.000 εὐρώ γιά τήν ἀνέγερση Βρεφονηπιακοῦ στα­θμοῦ στήν αὐλή τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου. Ἐπειδή τά χρή­ματα δέν ἔφθασαν καί δέν ὑπῆρ­χαν ἄλλα (καί αὐτό σέ ἀπάντηση ὅσων ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρή­ματα), μέ τήν ἄδεια τοῦ Μακα­ριω­τάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κυρίου Ἱερωνύμου, τό κτίσμα διετέθη στόν Δῆμο προ­κει­μένου νά ὁλοκληρωθεῖ τό ἔργο. Ἐπειδή ὅμως ὁ Δῆμος δέν προώ­θησε τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου, ἀνέλαβε καί πάλι ἡ Ἐκκλησία νά τό ὁλοκληρώσει σιγά-σιγά, μέ σκοπό τή μόνιμη ἐγκατάσταση στό κτίριο τοῦ συσσιτίου τῆς πόλεως τῆς Ναούσης καί τή χρήση ἑνός τμήματος ὡς Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου.

Καί ὅμως μετά ἀπό ὅλη αὐτή τή μεγάλη προσφορά τῆς τοπικῆς Ἐκ­κλησίας πρός τήν πόλη τῆς Ναού­σης καί τίς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ της, ὑπάρχουν, ἐπαναλαμβάνω, κά­ποιοι πού συνεχίζουν νά ἀντιτί­θε­νται στά ἔργα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τό ἔκαναν καί μέ τό Μητρο­πο­λιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ «Πα­ντάνασσα», τό ὁποῖο κτίσθηκε ἀπέ­ναντι ἀπό τόν ναό τῆς Πανα­γίας, σέ οἰκόπεδο τοῦ ναοῦ, μέ χρήματα ἀποκλειστικά τοῦ ναοῦ καί τῆς Μητροπόλεως, καί γιά τό ὁποῖο, ὅταν ξεκινήσαμε, μέ πῆγε ἡ Δημοτική Ἀρχή δύο φορές στόν Εἰσαγγελία προ­κει­μένου νά σταματήσει τό ἔργο, ἔστω καί ἄν τώρα, πού ὁλοκλη­ρώ­θηκε μετά ἀπό ἀρκετά χρόνια, ὅλοι τό καμαρώνουμε καί τό χρησιμο­ποιοῦμε.

Οἱ ναοί καί τά ἔργα τῆς Ἐκκλη­σίας δέν γίνονται γιά τήν Ἐκκλη­σία, γιά τόν Ἐπίσκοπο καί τούς ἱε­ρεῖς. Γίνονται γιά τό ποίμνιό μας, γιά τόν λαό μας. Καί εἶναι ντροπή μία πόλη πού ἔδωσε 2000 περίπου νεομάρ­τυρες, κατά τήν ὁμολογία τοῦ ἴδιου τοῦ Λουμπούτ πασᾶ, ὅπως γρά­φει καί ὁ ἱστορικός τῆς πόλεώς μας κ. Ἐμμανουήλ Βαλσαμίδης, οἱ ὁποῖοι μά­λιστα ὑπῆρξαν πνευματικά τέ­κνα τοῦ ὁσίου Θεοφάνους καί ἐνεπνεύσθησαν ἀπό τό ἔργο καί τή διδασκαλία του, νά στερεῖται ναό αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ὁσίου καί θεο­φόρου Πατρός μας. 

Εἶναι ὅμως μεγαλύτερη ἀκόμη ντροπή ὅτι βρέθηκαν καί πάλι κά­ποιοι, ὅπως συνέβη στήν τελευ­ταία συνεδρίαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τή Μεγάλη Δευτέρα, πού ἀντέδρασαν στήν παραχώρηση τοῦ μοναδικοῦ, το­νίζω, καταλλήλου ἐντός τῆς πό­λεως οἰκοπέδου γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Θεοφάνους, κάποιοι πού δέν θέ­λουν νά κατανοήσουν πώς ὁ ναός αὐτός εἶναι χρέος τῆς πόλεως στόν πολιοῦχο της, καί δέν εἶναι δυνατόν ὁ ναός τοῦ πολιούχου νά ἀνεγερθεῖ ἔξω ἀπό τήν πόλη, ὅπως ὑπῆρχε πρόταση ἀπό μία προ­ηγούμενη Δημοτική ἀρχή, ἡ ὁποία πρότεινε δύο διαφορετικά σημεῖα. Ὅμως δέν εἶναι δυνατόν νά κτισθεῖ ὁ ναός τοῦ πολιούχου τῆς πόλεώς μας ἔξω ἀπό τήν πόλη, οὔτε φυσικά νά μετονομασθεῖ κά­ποιος ὑπάρχων ναός σέ ναό τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, ὅπως προτά­θηκε στό τελευταῖο Δημοτικό Συμ­βούλιο. 

Οἱ προσπάθειες τόσων χρόνων καί τόσων Δημοτικῶν ἀρχῶν ἔδει­ξαν ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλη δυνατό­τητα ἐκτός ἀπό τό οἰκόπεδο πού προτάθηκε στό τελευταῖο Δημοτι­κό Συμβούλιο καί κάποιοι ἐμπό­δισαν τή λήψη ἀποφάσεως, ἀνα­βάλ­λοντας τό θέμα μέ ἀβάσιμες δικαιολογίες. 

Ἡ ἀναβολή ὅμως σημαίνει, ὅπως ὅλοι ξέρουμε, ματαίωση. Kαί ἡ ματαίωση ὀφείλεται στό γε­γονός ὅτι κάποιοι νομίζουν ὅτι ἡ Νάουσα δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἄλ­λες ἐκκλησίες, ὅτι ἔχει μεγα­λύ­τερη ἀνάγκη ἀπό μία παιδική χαρά ἤ ἀπό ἕνα parking, ὅπως γράφεται στά Πρακτικά, ἐνῶ σύμφωνα μέ τήν ὁμολογία τῆς Δημοτικῆς Ἀρ­χῆς ὑπάρχει ἐπάρκεια καί ἀπό τά δύο, ἤ ἀκόμη μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν κανένα Δημοτικό Συμ­βούλιο δέν ἔχει δικαίωμα νά χαρί­ζει δημοτική περιουσία. Γιά τήν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας ποιοί ἀπεφάσισαν καί ποιοί εἶχαν τό δικαίωμα;

Σέ ποιόν ὅμως θά χαρίσει ἡ Δημοτική Ἀρχή τή «δημοτική περιουσία» προσφέρο­ντας ἕνα οἰκόπεδο γιά τήν ἀνέ­γερ­ση τοῦ ναοῦ τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, τοῦ πολιούχου τῆς Ναούσης; Στήν πόλη δέν τό προσφέρει; Στόν λαό της δέν τό προσφέρει; Ὅλοι ἔχου­με τά σπίτια μας, ὁ πολιοῦχος μας δέν δικαιοῦται νά ἔχει ἕναν ναό, πού θά εἶναι συγχρόνως καί οἶκος ὅλων τῶν Ναουσαίων, καί θά τιμᾶ αὐτή τήν πόλη καί τόν λαό της, ὅπως τιμοῦν τούς πολιούχους τους οἱ Βεροιεῖς, οἱ Θεσσαλονικεῖς, οἱ Λαρισαῖοι, οἱ Πατρινοί, οἱ Ἀθηναῖοι μέ τούς μεγαλοπρεπεῖς ναούς πού τούς ἔχουν ἀφιερώσει; 

Καί ἄν πάλι δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ ὅσιος καί ὁ ναός του, τότε γιατί συνωστιζόμαστε στή λιτανεία καί τήν πανήγυρή του, ὅπως εἶπε κάποιος Δημοτικός σύμβουλος;

Ὁ ὅσιος βεβαίως δέν ἔχει οὔτε τήν ἀνάγκη τοῦ ναοῦ, οὔτε τήν ἀνάγκη τῆς εὐσεβείας μας. Ἡ χα­ρι­τόβρυτη κάρα του πού μυροβλύ­ζει ἀποδεικνύει, ἀκόμη καί σέ ὅσους δέν πιστεύουν, τήν ἁγιό­τη­τά του. 

Ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη τή χάρη καί τήν εὐλογία του. Ἐμεῖς θά δεί­ξουμε ὅτι δέν ὑστεροῦμε ὅλων ἐκείνων πού ἔχουν ἀνεγεί­ρει περι­καλλεῖς ναούς γιά τούς πολιού­χους ἁγίους τους, προσφέ­ροντας τόν ναό πού ὀφείλουμε στόν ὅσιο Θεοφάνη. 

Εὔχομαι, κύριε Δήμαρχε, νέε Δήμαρχε, ἐκλελεγμένε, ἡ νέα θητεία στόν Δῆμο τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῆς Ναούσης νά εἶναι μέ τή χάρη τοῦ ὁσίου Θεοφάνου ἐπι­τυχής καί καρποφόρα πρός ὄφελος ὅλων τῶν πολιτῶν καί νά δώσει τή λύση πού ὅλοι ἐπιθυμοῦμε στό χρονίζον αὐτό ζήτημα τῆς ἀνεγέρ­σεως τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, τοῦ ὁποίου τήν παμφαῆ μνήμη ἑορτά­ζουμε ἔχοντας συμπανηγυρίζοντα τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἰωαννίνων, τόν Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό τήν ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, ἀπό τά Γιάννενα. Εἶναι Μακεδών βέβαια, ἀλλά τώρα ἔχει γίνει κάτοικος τῶν Ἰωαννίνων, ὅπως ἔγινα καί ἐγώ Ἠμαθιώτης.

Εὔχομαι, μέ τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνα ἀπό τά στολίδια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὁ ὁποῖος ἔχει ὀργώσει μέ τήν ἀγάπη του καί μέ τή δραστηριότητά του ὅλη τήν Ἤπειρο, εὔχομαι νά τελεσφορήσει καί νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐπιθυμία ὅλων μας, οὕτως ὥστε ὁ ὅσιος Θεοφάνης νά ἀποκτήσει κάποτε τόν ναό του.

Σεβασμιώτατε, σᾶς παρακαλῶ νά μεταφέρετε τό μήνυμα τοῦ ὁσίου Θεοφάνους, τί θά ζητοῦσε τώρα ὁ ὅσιος Θεοφάνης ἀπό αὐτόν τόν λαό πού τόν εὐλαβεῖτε καί ἦρθε ἐδῶ γιά νά τόν τιμήσει.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Esper.Ag.TheofanousNaousa2019 3