ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Κατάλογος Προκατόχων

Κοσμάς Ευμορφόπουλος (1892-1895) Γόνος θρακικής οικογένειας, γεννήθηκε στη Μάδυτο το 1860 και σπούδασε στη...