ΓΠΔ

Κατηχητικές συνάξεις

Σκοπός του Τομέα Κατηχητικών Συνάξεων του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας, είναι η οργάνωση, η στελέχωση...

Σχολή Γονέων

Η Σχολή Γονέων απευθύνεται κυρίως σε γονείς και μελλοντικούς γονείς. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται...

Ακαδημαϊκοί – Πνευματικοί Διάλογοι

Η σειρά ομιλιών υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκοί Διάλογοι» είναι μια ποιμαντική πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου...