Bεροίας Παντελεήμων: «Φιλοξενία: το αντίτιμο του Παραδείσου». (ΒΙΝΤΕΟ)         

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Φιλοξενία: το αντίτιμο του Παραδείσου».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στη διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἑορτάσαμε τή μεγάλη ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ παναγίου Πνεύματος στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, στό ὁποῖο εὑρίσκοντο οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὑπόδειξη τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔγινε μέ τή σύμπραξη καί τῶν ἄλλων δύο προσώπων τῆς ἁγίας Τριάδος, καθώς τό ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα, ἐκπληρώνοντας τήν ὑπόσχεση τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς ἁγίας Τριάδος, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς θεωρεῖται ὡς ἑορτή τῆς ἁγίας Τριάδος.

Ἐπειδή ὅμως κανείς δέν ἔχει δεῖ τόν Θεό, «Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε», ὅπως γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, οἱ βυζαντινοί ἁγιογράφοι, θέλοντας νά ἀπεικονίσουν τήν ἁγία Τριάδα, χρησιμοποιοῦν ἕνα συμβολικό τρόπο ἀποτυπώσεως, χρησιμοποιοῦν τήν παράσταση τῆς φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ. Καθώς, λοιπόν, ἑορτάσαμε, ὅπως εἴπαμε, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες τήν ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Τριάδος, εἶναι, νομίζω, εὐκαιρία νά μιλήσουμε σήμερα γιά τή μεγάλη ἀρετή τῆς φιλοξενίας.

Τί εἶπε ὁ Χριστός γιά τή φιλοξενία;

Ὅταν μίλησε γιά τή Δευτέρα Παρουσία, εἶπε ὅτι θά παρουσιαστεῖ ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς ἐπάνω στόν θρόνο του, θά χωρίσει τούς ἀνθρώπους καί θά βάλει ἄλλους στά δεξιά καί ἄλλους στά ἀριστερά του. Καί τό κριτήριο τοῦ διαχωρισμοῦ; Τό μέτρο τῆς κολάσεως ἤ τῆς σωτηρίας; Κάτι πολύ ἁπλό. «Ἐλᾶτε», λέγει, «οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, καί κληρονομήσετε τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιατί πείνασα καί μοῦ δώσατε νά φάω, δίψασα καί μέ ποτίσατε, ξένος ἤμουν καί μέ φιλοξενήσατε …» (Ματθ. 25.35). Τά ἀντίθετα θά πεῖ στούς ἀνελεήμονες καί ἀφιλόξενους.

Βλέπετε πώς ἡ φιλοξενία, συνδυασμένη μέ τή φιλανθρωπία, θά εἶναι αἰτία τῆς ἀθωώσεως ἤ κατακρίσεώς μας; Καί τό πιό σημαντικό εἶναι ὅτι, φιλοξενώντας ἕναν ὁποιονδήποτε ξένο, τόν Χριστό φιλοξενεῖς. Τό εἶπε ὁ Χριστός: «Ἐφόσον κάνετε κάτι, ἐλεεῖτε, φιλοξενεῖτε καί τόν πιό ἐλάχιστο, ἐμένα φιλοξενεῖτε». Εἶπαν οἱ ἀρχαῖοι: «Μαζί μέ τόν ξένο συμπορεύεται ὁ Θεός». Καί αὐτό δέν εἶναι μόνο σοφό ἀλλά καί χριστιανικό. Πίσω ἀπό τόν κάθε ξένο πού χτυπᾶ τήν πόρτα σου, δές τόν Θεό σου.

Μέ μία φιλοξενία ἀδιάκριτη, ἀγόγγυστη, πλουσιοπάροχη, κατά τό δυνατό, «τόν Παράδεισο ἀγοράζουμε», ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἑπομένως, θά πρέπει νά τήν ἐπιδιώκουμε καί ὄχι νά τήν ἀποφεύγουμε. Χτύπησε κάποιος τήν πόρτα σάν γνωστός ἤ φίλος ἤ ἐχθρός ἤ φτωχός καί κουρελής; Ὑποδέξου τον μέ καλωσύνη, μέ ἀγάπη, μέ προθυμία σάν τόν μεγαλύτερό σου εὐεργέτη, γιατί πράγματι εἶναι εὐεργέτης σου, ἐφόσον φροντίζοντάς τόν, κάνεις ἕνα βῆμα πρός τόν Παράδεισο, περιποιεῖσαι τόν ἴδιο τόν Θεό.

Ἀλλά φιλοξενία δέν εἶναι μόνο αὐτό, δηλαδή νά περιποιηθεῖς τόν ὁποιονδήποτε στό σπίτι σου, φιλοξενία εἶναι νά προσφέρεις καί ὅ,τι μπορεῖς στούς ἀναγκεμένους ξένους καί ἀδελφούς. Καί ὑπάρχουν τόσοι πολλοί στίς ἡμέρες μας. Ὅλοι αὐτοί μᾶς δίνουν μιά εὐκαιρία νά δείξουμε τή φιλόξενη διάθεσή μας, νά δείξουμε τήν ἀγάπη μας καί νά διακονήσουμε στά πρόσωπά τους τόν ἴδιο τόν Χριστό.

Ἄς μήν ἀμελοῦμε τή φιλοξενία, ἀλλά ἄς τήν προσφέρουμε μέ προθυμία καί ἀγάπη, γιατί μέ αὐτή τήν προσφορά μας συγκεντρώνουμε τό ἀντίτιμο, μέ τό ὁποῖο θά ἀγοράσουμε τόν Παράδεισο.