Bεροίας Παντελεήμων: «Οι ασθένειες της ψυχής». (ΒΙΝΤΕΟ)       

Την Πέμπτη 25 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Οι ασθένειες της ψυχής».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στη διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Τήν ἕκτη Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅρισαν ὡς εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τήν περικοπή ἀπό τό κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο, στήν ὁποία ὁ ἱερός εὐαγγελιστής περιγράφει τή θεραπεία ἑνός ἐκ γενετῆς τυφλοῦ.

Ὁ Ἰησοῦς τόν συνάντησαν στόν δρόμο, καθώς προχωροῦσε μέ τούς μαθητές του. Καί ἐκεῖνοι, ὅταν τόν εἶδαν, ρώτησαν τόν διδάσκαλό τους: «Ραββί, ποιός ἁμάρτησε αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του καί γεννήθηκε τυφλός;»

Ἡ τύφλωση, ὅπως καί ἄλλες σοβαρές ἀσθένειες καί ἀναπηρίες, θεωροῦντο ἀπό τούς Ἰουδαίους ὡς τιμωρία τοῦ Θεοῦ γιά τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, γι᾽ αὐτό καί ἦταν εὔλογο τό ἐρώτημα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ. Ὁ παντογνώστης ὅμως Κύριος εἶχε μία διαφορετική ἀπάντηση στήν ἐρώτηση τῶν μαθητῶν του. «Οὔτε αὐτός ἁμάρτησε», εἶπε, «οὔτε οἱ γονεῖς του. Γεννήθηκε τυφλός γιά νά φανερωθοῦν τά ἔργα τοῦ Θεοῦ στό πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου», τούς εἶπε.

Οἱ μαθητές μᾶλλον δέν κατάλαβαν τί ἐννοοῦσε ὁ διδάσκαλός τους, ἀλλά ὁ Χριστός θέλησε νά τούς διδάξει μέ τό θαῦμα του τί σήμαιναν τά λόγια του.

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο θεράπευσε ὁ Χριστός τόν ἐκ γενετῆς τυφλό εἶναι γνωστός σέ ὅλους μας, καί θά λέγαμε ἐντελῶς ἀντίθετος ἀπό ὅ,τι θά περιμέναμε. Ὁ Χριστός «ἔπτυσε χαμαί», ἔκανε πηλό καί μέ αὐτόν ἄλειψε τά μάτια τοῦ τυφλοῦ. Ὅλοι θά πιστεύαμε ὅτι, ἐάν αὐτό συνέβαινε σέ ὁποιονδήποτε ὑγιῆ ἄνθρωπο, θά κινδύνευε νά χάσει τό φῶς του, καί θά θεωρούσαμε πολύ παράξενο ὅτι ὁ Χριστός χρησιμοποίησε αὐτόν τόν τρόπο γιά νά θεραπεύσει τόν τυφλό.

Καί ὅμως μέ αὐτό ἀκριβῶς ἤθελε νά ἐξηγήσει ὁ Κύριός μας τί ἐννοοῦσε ὅταν ἔλεγε ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἄνθρωπος γεννήθηκε τυφλός γιά νά φανερωθοῦν σ᾽ αὐτόν τά ἔργα τοῦ Θεοῦ. Διότι τά ἔργα τοῦ Θεοῦ δέν ἐμποδίζονται οὔτε ἀπό τούς φυσικούς οὔτε ἀπό τούς ἀνθρώπινους νόμους, γιατί ἀποβλέπουν στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτός ἦταν καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ Χριστός δέν ἄλειψε μόνο τά μάτια τοῦ τυφλοῦ μέ τόν πηλό, ἀλλά τοῦ ζήτησε καί νά πάει νά πλυθεῖ στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ.

Θά μποροῦσε νά τοῦ εἶχε χαρίσει τό φῶς μέ ἕναν καί μόνο λόγο του, ὅμως ὁ Χριστός ἐπιλέγει ἕναν ἐντελῶς διαφορετικό τρόπο γιά τή θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Ἐργάζεται ὁ ἴδιος, φτιάχνει πηλό, ὅπως ἔφτιαξε ὁ Θεός κατά τή δημιουργία τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, ἀλλά καί καλεῖ τόν τυφλό νά γίνει συμμέτοχος στό θαῦμα τῆς θεραπείας του, πηγαίνοντας νά πλύνει τά μάτια του στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ.

Ἄς διδαχθοῦμε καί ἐμεῖς ἀπό τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ καί ἄς φροντίζουμε νά ἀποφεύγουμε τίς αἰτίες πού προκαλοῦν τίς ἀσθένειες τῆς ψυχῆς, ὅπως μᾶς τίς ὑπέδειξε ὁ ὅσιος Συμεών, ἀλλά καί ἄς σπεύδουμε χωρίς ἀναβολή καί καθυστέρηση στό νοσοκομεῖο τῆς Ἐκκλησίας γιά νά θεραπευόμεθα, ἀξιοποιώντας τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού διανέμεται πλούσια διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων ἀπό τούς ἱερεῖς καί τούς ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας.