Απάντηση της Ιεράς Μητροπόλεως στα δημοσιεύματα για το Βλαχογιάννειο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος.

 

«Tό δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ»

Ἡ Λαϊκή Συσπείρωση τοῦ Δήμου Βεροίας, τό ΚΚΕ Ἠμαθίας καί ἡ Ἀγωνιστική Συσπείρωση Ἐκπαιδευτικῶν Ἠμαθίας ἐξέδωσαν τόν τελευταῖο καιρό ἀνακοινώσεις σχετικά μέ τό «Βλαχογιάννειο Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Ἀγώνα» Βέροιας, κατηγορώντας τήν Ἱερά Μητρόπολη ὅτι μέσω τῆς Ἐκθέσεως πού φιλοξενεῖται στό Μουσεῖο δῆθεν ἐμμένει «στή διαστρέβλωση ἱστορικῶν γεγονότων μέ προσανατολισμό τή δικαίωση δοσιλόγων, ταγματασφαλιτῶν καί συνεργατῶν τῶν ναζί κατακτητῶν» καί ἔτσι «ἐπιχειρεῖται νά δηλητηριαστεῖ ἡ νέα γενιά … μέ στόχο νά ὀργανωθεῖ ἡ ἱστορική παραπλάνηση». Γιά τόν λόγο αὐτό μάλιστα ἡ Ἀγωνιστική Συσπείρωση Ἐκπαιδευτικῶν Ἠμαθίας, πού ἀπέστειλε τήν ἀνακοίνωσή της στά σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων, καλοῦσε τίς Διευθύνσεις Ἐκπαιδεύσεως νά λάβουν ἄμεσα μέτρα ὥστε νά μήν ἐπισκέπτονται τό Μουσεῖο τά σχολεῖα τῆς Ἠμαθίας.

 

Στόχος αὐτῶν τῶν ἀνακοινώσεων, κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες ἐξεδόθησαν μάλιστα μετά τή συνέντευξη τύπου πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας μέ τήν παρουσία πολλῶν δημοσιογράφων τοῦ ἔντυπου καί ἠλεκτρονικοῦ τύπου μέσα στό «Βλαχογιάννειο Μουσεῖο», ὅπου ὁ καθένας εἶχε τή δυνατότητα νά δεῖ μόνος του τί περιλαμβάνει ἡ Ἔκθεση καί ὅτι, ἀσφαλῶς, δέν περιλαμβάνει ἀπολύτως τίποτε ἀπό ὅσα συκοφαντικά καί ἀνυπόστατα ἰσχυρίζονται οἱ συντάκτες τῶν ἀνακοινώσεων, εἶναι ἡ παραχάραξη τῆς ἀληθείας καί τῆς πραγματικότητος. Εἶναι ἡ στοχευμένη προσπάθεια νά δηλητηριασθεῖ ἡ νέα γενιά καί νά ὀργανωθεῖ ἡ ἱστορική παραπλάνηση ὄχι ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά ἀπό τήν πλευρά τῶν συντακτῶν τῶν ἀνακοινώσεων. Γιατί, τί ἄλλο παρά παραχάραξη τῆς ἀλήθειας καί προβολή κλίματος μισαλλοδοξίας εἶναι ἡ ἀνακοίνωση πού κατηγορεῖ τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας γιά ἐκθέματα πού δέν ὑπάρχουν στό Βλαχογιάννειο Μουσεῖο καί γιά προθέσεις πού δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τό Μουσεῖο καί τά ἐκθέματά του, λέγοντας ἀσύστολα ψεύδη καί συκοφαντώντας τήν Ἱερά Μητρόπολη μέ ἀπαράδεκτο τρόπο καί προφανῆ σκοπιμότητα νά τήν πλήξει. 

Καί ὅλα αὐτά ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι ὁ κ. Ἀλέξανδρος Χατζηκώστας, ἐνορχηστρωτής αὐτῶν τῶν ἀνακοινώσεων μαζί μέ τήν ἐκπαιδευτικό σύζυγό του, ἐπισκέφθηκε προσωπικά τό «Βλαχογιάννειο Μουσεῖο» καί γνωρίζει πολύ καλά ὅτι στό Μουσεῖο ὑπάρχει ἡ Συλλογή τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα καί μία Ἔκθεση στρατιωτικῶν στολῶν καί ἐξαρτημάτων ἀπό διάφορες χῶρες, πού προέρχεται ἀπό τήν ἰδιωτική Συλλογή τοῦ κ. Ντόντου Κανέλλου, καί γνωρίζει ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἔχει εὐθύνη ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τά ἐκθέματα πού ὑπάρχουν στό Μουσεῖο της, καί τά ὁποῖα δέν ἔχουν καμία ἀπολύτως σχέση οὔτε μέ τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς οὔτε μέ τόν Ἐμφύλιο πόλεμο οὔτε βεβαίως καί μέ τήν περίοδο τῆς Χούντας, καί ὄχι γιά ὁτιδήποτε ἄλλο ὑπάρχει σέ ἰδιωτικές συλλογές πού δέν ἐκτίθενται στό «Βλαχογιάννειο Μουσεῖο», ὥστε νά μπορεῖ νά τῆς προσάψει κανείς τό ὁτιδήποτε. 

Ἑπομένως ὅλα ὅσα μέ προκλητικό καί ἄκρως συκοφαντικό τρόπο γράφονται στίς ἀνακοινώσεις ἀποτελοῦν ὄχι μόνο ψευδῆ ἀποκυήματα τῆς φαντασίας τῶν συντακτῶν τους ἀλλά ἐσκεμμένη καί συκοφαντική δυσφήμιση τῆς προσφορᾶς τοῦ «Βλαχογιάννειου Μουσείου», τό ὁποῖο ἀποτελεῖ εὐγενῆ δωρεά τῆς οἰκογενείας Βλαχογιάννη στήν Ἐκκλησία καί εἶναι ἕνα κόσμημα γιά τήν πόλη τῆς Βεροίας, ὅπως ἄλλωστε ἀποδεικνύεται ἀπό τά πολυάριθμα ἐγκωμιαστικά σχόλια πού περιλαμβάνονται στό βιβλίο ἐπισκεπτῶν τοῦ Μουσείου τόσο γιά τά ἐκθέματα ὅσο καί γιά τή ξενάγηση, χωρίς οὔτε ἕνα ἀρνητικό σχόλιο.

Γι᾽ αὐτό καί τό «Βλαχογιάννειο Μουσεῖο» θά συνεχίσει νά λειτουργεῖ, ἔστω καί ἄν κάποιοι γιά τούς δικούς τους προσωπικούς λόγους ἐπιχειροῦν διαστρέφοντας τήν ἀλήθεια καί τήν πραγματικότητα νά παρακωλύσουν τό ἔργο καί τήν προσφορά του. Τά ψεύδη τους δέν μᾶς φοβίζουν καί οἱ συκοφαντίες τους δέν μᾶς πτοοῦν, θά εἶναι ὅμως ὅλοι ὑπόλογοι ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης. Γιά ἐμᾶς ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς».

Προκαλοῦμε καί προσκαλοῦμε, λοιπόν, τούς συντάκτες τῶν ἀνακοινώσεων νά παύσουν νά διαστρέφουν μέ τά προκλητικά καί ἐσκεμμένα ψεύδη τους τήν πραγματικότητα, νά ἔλθουν καί νά ἐπισκεφθοῦν τό Μουσεῖο, νά βάλλουν «τόν δάκτυλόν» τους «εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων» τῆς ἀληθείας, καί νά ἀνακαλέσουν τά ψεύδη καί τίς συκοφαντίες πού ἐκτόξευσαν καί ἐκτοξεύουν κατά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Καλοῦμε, ἀκόμη, καί προσκαλοῦμε τούς βουλευτές τοῦ Νομοῦ Ἠμαθίας, τόν Ἀντιπεριφερειάρχη Ἠμαθίας καί τούς περιφερειακούς συμβούλους, τούς Δημάρχους, τόν Στρατηγό τῆς Α´ Μεραρχίας, τόν Διευθυντή τῆς Ἀστυνομίας Ἠμαθίας, τόν Διοικητή τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, τούς ἐκπαιδευτικούς, τόν λαό τῆς Ἠμαθίας καί κάθε ἀντικειμενικό καί ἀπροκατάληπτο πολίτη νά ἐπισκεφθεῖ τό «Βλαχογιάννειο Μουσεῖο», νά δεῖ τά Ἐκθέματα καί νά καταλάβει ποιός λέει τήν ἀλήθεια καί ποιός ψεύδεται καί συκοφαντεῖ κατά συρροή. Οἱ ψευδολόγοι, οἱ συκοφάντες, οἱ διαστρεβλωτές τῆς ἱστορίας δέν ἀντέχουν τήν ἀλήθεια οὔτε ντρέπονται γιά ὅσα λένε. Ἀλλά ἡ ἀλήθεια λάμπει καί εἶναι ὁλοφάνερη γιά ὅσους θέλουν νά τή δοῦν. Καί ἐπαναλαμβάνουμε τήν πρόσκληση πρός ὅλους: «Ἔρχου καί ἴδε».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως