«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ». Ο Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος Τέλειος ομιλητής την Κυριακή 14 Νοεμβρίου.

AkadhmaikoiDialogoiEuseveiosTeleios 2 2

AkadhmaikoiDialogoiEuseveiosTeleios 2 2

Tὴν Κυριακὴ 14 Νοεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Βεροίας ὁμιλητὴς στοὺς «Ἀκαδημαϊκοὺς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος Τέλειος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «”Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μιμηταί μου γίνεσθε”.Ἡ ζωὴ τῶν Ἀποστόλων ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας». 

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη