«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ». Ο Aρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής ομιλητής την Κυριακή 7 Νοεμβρίου.

AkadhmaikoipTheofilosLemontzhs

AkadhmaikoipTheofilosLemontzhs

 

Tὴν Κυριακὴ 7 Νοεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Βεροίας ὁμιλητὴς στοὺς «Ἀκαδημαϊκοὺς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος Λεμοντζῆς, Δρ. Θ., Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Καμπανίας, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «Ψυχικὴ ὑγεία καὶ ὀρθόδοξη πνευματικὴ ζωή».

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη