Άγιος Σωσίπατρος Βεροίας

Βεροιεύς στην καταγωγή ο άγιος Σωσίπατρος έγινε μαθητής του αποστόλου Παύλου και τον ακολούθησε στις αποστολικές του περιοδείες, όπως μαρτυρείται στις Πράξεις των Αποστόλων (Πραξ. 20.4). Το όνομά του συναντάται ως Σώπατρος ή Σωσίπατρος.

Του ανατέθηκε η διάδοση του χριστιανισμού στην Κέρκυρα, της οποίας υπήρξε και επίσκοπος. Εκεί μαρτύρησε για την πίστη και την αγάπη του Χριστού.

Η μνήμη του τιμάται στις 29 Απριλίου. Στην περιοχή «Προμηθέας» της Βεροίας πρόκειται να ανεγερθεί ιερός ναός πρός τιμήν