Άγιος Απόστολος Κάρπος

Υπήρξε μαθητής του πρωτοκορυφαίου αποστόλου Παύλου και πρώτος επίσκοπος Βεροίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Μαΐου.