Αγιασμός στο Κέντρο ΑΜΕΑ «Μέριμνα» του δήμου Βεροίας από τον Σεβασμιώτατο. (ΦΩΤΟ)

AgiasmosMerimna2018.jpg

AgiasmosMerimna2018.jpg

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό και απηύθηνε πατρικούς λόγους και ευχές με την ευκαιρία την ενάρξεως της νέας σχολικής χρονιάς στο Κέντρο ΑΜΕΑ «Μέριμνα» του δήμου Βεροίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς τελέσαμε σήμερα τόν ἁγιασμό γιά τήν νέα χρονιά καί ἐδῶ στό Κέντρο Με­ρί­μνης τοῦ Δήμου μας, τοῦ Δήμου Βεροίας, γιά τά ἄτομα μέ εἰδικές ἱκανότητες.

Ὅλοι γνωρίζουμε πόσο σπουδαῖο καί πόσο σημαντικό εἶναι τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ τό Κέντρο αὐτό γιά ὅλα τά μέλη του, μικρότερα καί μεγαλύτερα στήν ἡλικία, ἀλλά καί γιά τίς οἰκογένειές τους καί τό εὐρύτερο κοινωνικό σύνολο, κα­θώς βοηθᾶ, στηρίζει καί ἐκπαι­δεύει συνανθρώπους μας, παιδιά καί νέους, πού ἔχουν ἀνάγκη μιᾶς ἰδιαίτερης προ­σοχῆς καί φρο­ντί­δος ἀπό ὅλους μας, γιά νά ἐξε­λι­χθοῦν μέ τόν καλύτερο τρόπο.

Γνωρίζουμε, βεβαίως, ὅτι τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται εἶναι δύσκολο κά­τω ἀπό τίς παροῦσες συνθῆκες τῆς οἰκονομικῆς στενότητος καί τῶν συνεπειῶν πού ἔχουν δημιουρ­γήσει τά τελευταῖα χρόνια, γνω­ρί­ζουμε ὅμως καί τή μεγάλη προ­σπά­θεια πού γίνεται ἀπό ὅλες τίς πλευρές, καί ἀπό τόν Δῆμο καί ἀπό τό προσωπικό τοῦ Κέντρου καί ἀπό τούς γονεῖς καί οἰκείους τῶν παιδιῶν μας, ἀλλά καί ἀπό φί­λους καί ἐθελοντές τῶν ἀτόμων μέ εἰδικές ἱκανότητες, ὥστε νά ἀνταποκρίνεται τό Κέντρο κατά τόν καλύτερο τρόπο στίς ὑφιστά­με­­νες ἀνάγκες.

Καί γνωρίζετε καί ἐσεῖς ὅτι καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ Ἱερά Μη­τρόπολή μας, καί ἐγώ προ­σω­πικά, βρισκόμεθα πάντοτε κοντά σας, παρακολουθοῦμε μέ πολλή στορ­γή καί πολλή ἀγάπη τό ἔργο πού ἐπι­τελεῖται ἐδῶ, καί συμπα­ρα­στε­κόμεθα στή σπουδαία αὐτή προ­σπάθεια πού γίνεται.

Γιατί ἡ προ­σπάθεια αὐτή δέν ἀφορᾶ κά­ποι­ους μόνο, μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, καί τά παιδιά αὐτά καί ὅλοι ὅσοι βρί­σκουν στό Κέντρο αὐτό τοῦ Δή­μου μας τή φροντίδα, τήν προ­­σο­χή, τήν ἐκπαίδευση καί τή δημι­ουρ­γι­κή ἀπασχόληση πού ἔχουν ἀνάγκη καί πού τούς βοηθᾶ καί γιά τήν καθημερινότητά τους καί γιά τό μέλλον τους, εἶναι παιδιά ὅλων μας, εἶναι ἀδελφοί μας καί τό ἐνδιαφέρον μας καί ἡ μέριμνά μας γι᾽ αὐτούς εἶναι αὐ­το­νόητη.

Θέλω, λοιπόν, νά συγχαρῶ ὅλους ὅσους συμβάλλουν στήν ἀποτε­λε­σμα­τι­κή λειτουργία τοῦ Κέντρου προσφέροντας ὄχι μόνο τόν ἐπαγ­γελματισμό τους ἀλλά καί τήν ψυ­χή τους, τήν καλή τους διάθεση καί τήν ἀγάπη τους, καί νά εὐ­χηθῶ σέ ὅλους καλή δύ­να­μη στό ἔργο τους καί μία καλή καί εὐ­λο­γημένη χρονιά.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ