Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας. (ΦΩΤΟ)

AgiasmosOdeiouMhtropolewsVerias2019 2

AgiasmosOdeiouMhtropolewsVerias2019 2

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

Μέ πολλή χαρά τελέσαμε τόν Ἁγια­σμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μα­θημάτων τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐδῶ στή Βέροια καί ἐπικαλεσθήκαμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί σέ αὐτή τήν προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀγκαλιά­σθηκε μέ πολλή ἀγάπη καί ἀπό τούς μαθητές καί ἀπό τούς καθη­γητές.

Μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως τό γε­γονός ὅτι ἡ συμμετοχή τῶν μα­θη­τῶν ὅλων τῶν ἡλικῶν εἶναι ση­μα­ντική καί ἡ πρόοδος, κρίνο­ντας ἀπό τά προηγούμενα χρόνια, ἐξαι­ρε­τική.

Καί τό διαπιστώνουμε, καθώς ἔχου­με τήν εὐ­καιρία νά παρακο­λου­θοῦμε τήν ἐξέλιξη τῶν μαθη­τῶν τοῦ Ὠδείου πού συμμετέχουν σέ διάφορες ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί κυρίως στή διάρκεια τῶν Παυλείων· γι᾽ αὐτό καί μᾶς χα­ροποιεῖ ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι βλέπουμε παιδιά, τά ὁποῖα ξεκίνησαν ἀπό μικρή ἡλι­κία, ἀπό τό τμῆμα μουσικῆς προ­παιδείας, καί προχώρησαν καί ἐξελίχθηκαν, ὥστε νά τά καμαρώ­νουμε σήμερα ὡς μέλη εἴτε τῆς χορωδίας εἴτε τῆς ὀρχήστρας μας.

Αὐτό ὀφείλεται στήν ἀγάπη ὅ­λων σας γιά τή μουσική καί στήν προσπάθεια πού καταβάλλετε γιά νά ἀνταποκριθεῖτε στά μαθήματα, γιατί τίποτε δέν μποροῦμε νά ἐπι­τύχουμε χωρίς προσπάθεια. 

Αὐ­τή τήν καλή προσπάθεια σᾶς προ­­τρέ­πω καί ἐγώ πατρικά νά συ­νεχίσετε καί τή νέα χρονιά, ἐκμε­ταλ­λευ­ό­μενοι τήν εὐκαιρία πού σᾶς προσ­φέρει ἡ Ἱερά Μη­τρό­πολή μας μέ τό Ὠδεῖο της ἀλλά καί μέ τίς ἄλ­λες δυνατότητες πού σᾶς δί­δει μέ τίς ἐκδηλώσεις της, διότι μαζί μέ τήν καλλιέργεια τῆς φω­νῆς καί τῆς μουσικῆς θά πρέπει νά καλ­λιερ­γοῦμε καί τόν χαρακτήρα καί τήν προσωπικότητά μας, ὥστε νά ἔχουμε καί στήν ψυχή μας καί στή ζωή μας τήν ἁρμονία πού ἐπι­διώ­κουμε νά ἔχουμε στή μου­σική.

Εὐχαριστῶ θερμά τόν π. Ἀρσένιο Χαλδαιόπουλο, ὁ ὁποῖος μέ ἐκπροσωπεῖ στό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ὠδείου καί μεριμνᾶ γιά τίς ἀνάγκες τῆς λειτουργίες του, τόν διευθυντή τοῦ Ὠδείου μας, τόν κ. Γ. Ὀρδου­λίδη, ὁ ὁποῖος φροντίζει ὥστε ὅλα νά λειτουργοῦν ἄριστα, ἀλλά καί τούς καθηγητές μας, οἱ ὁποῖοι προσ­φέρουν τίς γνώσεις καί τό ταλέντο τους στήν κοινή αὐτή προσπάθεια. 

Καί εὔχομαι σέ ὅλους σας πα­τρι­κά καί μέ πολλή ἀγάπη νά ἔχετε τή χάρη καί τήν εὐ­λο­γία τοῦ Θεοῦ καί στά μαθήματά σας ἐδῶ στό Ὠδεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­λεως ἀλλά καί στό σχολεῖο σας, ὅσοι εἶστε μαθητές καί μαθήτριες, καί σέ ὅλη τή ζωή σας, καί νά προσπα­θεῖτε πάντοτε μέ ζῆλο καί μέ ἀγάπη γιά νά ἐπιτυγχάνετε τούς στόχους σας.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους σας!

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ