Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως. (ΦΩΤΟ)

Ag.KoinwnikouFrontisthriou2018.jpg

Ag.KoinwnikouFrontisthriou2018.jpg

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος είχε την χαρά να συνομιλήσει και να ενημερωθεί για την πρόοδο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου από τους Υπευθύνους και από τους Καθηγητές, καθώς και να απευθύνει  πατρικούς λόγους στους μαθητές.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ag.KoinwnikouFrontisthriou2018-2.jpg

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

ερά Μητρόπολη Βεροίας, Να­ού­σης καί Καμπανίας προσπαθε μέ τό ργο καί τίς δράσεις της νά διακονε τούς ν­θρώπους καί νά καλύπτει στό πλαίσιο τν δυνα­το­τήτων της τίς νάγκες τους.

Μία πό ατές, καί μάλιστα δι­αίτερα σημαντική, γιατί φορ τά παιδιά καί τούς νέους μας, εναι ποστήριξη στά σχο­λι­κά μαθήμα­τα τήν ποία προσ­φέρει μέ τή συν­δρομή καί τή βοήθεια κ­παιδευ­τι­κν καί φοιτητν στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τς πόλεώς μας.

Καί μς δίδει μεγάλη χαρά τό γε­γονός τι ατή προσφορά τς ε­ρς Μητροπόλεώς μας βρίσκει μεγάλη νταπόκριση καί προσελ­κύει πολ­λά παιδιά, τά ποα μέσα στό φι­λι­κό καί σφαλές περι­βάλ­λον το Κοι­νωνικο Φροντιστη­ρίου τς το­­πικς μας κκλησίας βρί­σκουν τή βοήθεια πού χρειά­ζο­νται λλά καί χουν τήν εκαιρία νά δημιουργήσουν γνές φιλίες καί σχέσεις μέ λλους συνομι­λή­κους τους καί νά φεληθον ποι­κιλοτρόπως, καθώς, παράλληλα μέ τά μαθήματα πού διδάσκονται, δι­δάσκονται καί τό μεγάλο μάθη­μα τς προσφορς πού δίδουν σοι φιλοκερδς καί νιδιοτελς προσ­­φέρουν τίς γνώσεις, τόν χρό­νο καί τίς δυνάμεις τους γιά νά βοη­θήσουν τά παιδιά μας στά σχο­λι­κά τους μαθήματα.

Καί εναι πολύ σημαντικό νά μά­θου­με λοι νά προσφέρουμε μέ γά­πη στούς συνανθρώπους μας ,τι μπορε καθένας μας, διότι τσι ντιμετωπίζονται καί ο νά­γκες εκολότερα λλά συνδεό­με­θα καί μεταξύ μας περισσότερο μέ τόν σύνδεσμο τς γάπης, πού ε­ναι πιό σχυρός καί πιό κα­τάλυτος σύνδεσμος στή ζωή το ν­θρώ­που.

Εχομαι, λοιπόν, σέ σς, παιδιά μου, τούς μαθητές καί τίς μαθή­τριες το Κοινωνικο μας Φρο­ντι­στη­ρίου, νά ξιοποιήσετε ατή τήν προσφορά καί νά φεληθετε πό ατήν, προοδεύοντας στό σχο­λεο σας λλά καί στή ζωή σας, στε νά προσφέρετε καί σέ μς τή χαρά τς πιτυχίας σας καί τή χα­ρά νά δομε σέ λίγα χρόνια κά­ποι­ους πό τούς τωρινούς μα­θη­τές νά διδάσκουν καί ατοί στό Κοινω­νικό ατό Φροντιστήριο, συνε­χί­ζο­ντας τήν προσφορά τν καθη­γητν πού διδάσκουν τώρα καί προσφέρουν καί φέτος στό ρ­γο ατό τς ερς μας Μητρο­πό­λεως.

Γι ατό καί θέλω νά εχαριστή­σω θερμά λους τούς διδάσκοντες γιά τήν νταπόκρισή σας στήν πρόσ­­κληση τς ερς Μητροπό­λεώς μας καί τή συνδρομή σας στό ργο της, καί νά εχηθ πό καρδίας καί στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες καί στούς καθηγητές καί τίς καθη­γή­τριες το Φροντι­στη­ρίου μας καλή δύναμη καί κα­λή καί ελο­γημένη χρονιά, μέ τή χάρη καί τόν φωτισμό το γίου Πνεύματος διά πρεσβειν καί το γίου πρω­το­κορυφαίου πο­στό­λου Παύλου, το δρυτο τς τοπι­κς μας κκλησίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 Ag.KoinwnikouFrontisthriou2018-3.jpg