Η γιορτή της Μητέρας στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας. Οικονομική ενίσχυση σε πολύτεκνες μητέρες από τον Σεβασμιώτατο, διακρίσεις και δώρα σε 280 παιδιά πολύτεκνων οικογενειών από τον Αρχιμ. κ. Εφραίμ. (φωτο)

mitera2017 105

mitera2017 105

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε εκδήλωση για την μητέρα από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθκε στον κατάμεσστο «ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ» και το πρόγραμμα περιελάμβανε χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκων κ. Στέργιο Μουρτζίλα, χαιρετισμό από τον Σεβασμιώτατο καθώς επίσης και επίκαιρη ομιλία από τον  πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου αρχιμ.  κ. Εφραίμ με θέμα: «η αρμονία στην οικογένεια».

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από την Παιδική Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό τη διεύθυνση της πρεσβυτέρας κ. Μαρίας Αφεντούλη και αμέσως μετά ο Σεβασμιώτατος επέδωσε τιμητικές διακρίσεις και οικονομική ενίσχυση σε έξι πολύτεκνες μητέρες, ενώ ο Καθηγούμενος κ. Εφραίμ βράβευσε και έδωσε δώρα και οικονομική ενίσχυση σε 280 παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που αρίστευσαν την περασμένη χρονιά στά μαθήματά τους.

Την εκδήλωση παρουσίασε με επιτυχία ο πρωτοπρεσβύτερος π Νεκτάριος Σαβίδης.

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 

Κυριακή μετά τήν ἑορτή, τή Δεσποτική καί συγχρόνως Θεομητορική, τῆς Ὑπαπαντῆς, καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας τιμᾶ, ὅπως κάθε χρόνο σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο πολυτέκνων Ἠμαθίας, τή μητέρα, τήν κάθε μητέρα πού γίνεται συνεργός τοῦ Θεοῦ στό ἔργο τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἔγινε καί ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας συνεργός τοῦ Θεοῦ στό ἔργο τῆς ἀναδημιουργίας καί τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 

Τιμᾶ τή μητέρα, γιατί αὐτή εἶναι πού κοπιάζει κυρίως γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν της. Εἶναι αὐτή πού ἀγωνιᾶ περισσότερο ἀπό ὅλους μέ τίς ἀνησυχίες καί τίς ἀγωνίες τους. Αὐτή πού τά συντροφεύει σέ ὅλη τους τή ζωή μέ τήν ἀγάπη καί τίς προσευχές της.

Τιμοῦμε σήμερα τή μητέρα, καί ἰδιαιτέρως τήν πολύτεκνη μητέρα, πού ἀναλαμβάνει σέ πολλαπλάσιο βαθμό τήν εὐθύνη τῆς γεννήσεως καί τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν της, καί προσφέρει σέ πολλαπλάσιο βαθμό στήν οἰκογένεια, τήν κοινωνία, τήν Ἐκκλησία καί τό Γένος μας. 

Ἕνα εὐχαριστῶ πρός ὅλες τίς μητέρες καί κυρίως πρός τίς πολύτεκνες μητέρες εἶναι ἐλάχιστο γιά νά ἀντισταθμίσει τή μεγάλη προσφορά τους, γιά νά ἀνταποδώσει τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς πολλές τους θυσίες. 

Αὐτές ἀποτελοῦν τό θεμέλιο τῆς οἰκογενείας, πού παρότι εἶναι τό στοιχεῖο ἐκεῖνο τῆς κοινωνίας μας, πού ἐκτός τῆς διαχρονικῆς προσφορᾶς του στήν πατρίδα μας, συνεχίζει νά ἀποτελεῖ καί σήμερα, στά δύσκολα χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τόν συνεκτικό ἱστό τῆς κοινωνίας καί τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά μή διαλυθοῦμε καί νά μήν καταρρεύσουμε ὡς χώρα καί ὡς Ἔθνος, συνεχίζει νά βάλλεται ἀπό παντοῦ, συνεχίζει νά ἀμφισβητεῖται ἀπό ὁρισμένους καί νά ὑποσκάπτεται ἀπό ἄλλους μέ διάφορους τρόπους.

Σέ αὐτές ἀκριβῶς τίς συνθῆκες εἶναι περισσότερο ἀπαραίτητο ἀπό κάθε ἄλλη φορά νά τιμοῦμε καί νά στηρίζουμε τίς μητέρες, γιατί σέ αὐτές βασιζόμαστε, γιατί αὐτές ἀποτελοῦν τό ἐχέγγυο τῆς ἁρμονίας μέσα στήν οἰκογένεια, πού εἶναι τό ζητούμενο γιά νά ὑπάρξει οἰκογένεια, γιά νά μεγαλώσουν τά παιδιά σέ ἕνα ὑγιές καί σωστό περιβάλλον.

Οἱ μητέρες ἀποτελοῦν τήν ἐλπίδα μας ὅτι καί ἀπό τίς σημερινές οἰκογένειες θά προέλθουν ἅγιοι, θά προέλθουν κληρικοί, ἱεράρχες, θεολόγοι, ὅπως προῆλθαν καί ἀπό τίς οἰκογένειες τῶν τριῶν ἁγίων γυναικῶν πού τιμοῦμε σήμερα, τῆς ἁγίας Νόννας, τῆς ἁγίας Ἐμμελείας καί τῆς ἁγίας Ἀνθούσας, τῶν μητέρων, δηλαδή τῶν τριῶν ἱεραρχῶν, τῶν ὁποίων ἡ κοινή μνήμη ὁρίσθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά τιμᾶται τήν Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, ὥστε νά προβάλλονται ὡς πρότυπα ἁγίων μητέρων γιά τίς σύγχρονες μητέρες, πού ἔχουν ἐπωμισθεῖ ἕνα δύσκολο ἀλλά ἱερό ἔργο.

Στή σημερινή μας ἐκδήλωση ἔχουμε τή μεγάλη χαρά καί τήν τιμή νά εἶναι ἀνάμεσά μας ὁ πανοσιολογιώτατος καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου π. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος περιβάλλει μέ μεγάλη στοργή καί πολλή ἀγάπη τίς πολύτεκνες οἰκογένειες καί τά παιδιά τους καί βρίσκεται καί φέτος στήν ἐκδήλωση αὐτή τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως προκειμένου νά βραβεύσει τά παιδιά τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν πού ἀρίστευσαν σέ ὅλες τίς σχολικές βαθμίδες. Εἶναι πολύ συγκινητικό γιά ὅλους μας, ἰδιαιτέρως ὅμως γιά τά παιδιά πού βραβεύονται, νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν πρόοδο καί νά χαίρεται μέ τίς ἐπιτυχίες τους ἕνας πατέρας, ἕνας πνευματικός πατέρας, ὅπως ὁ πανοσιολογιώτατος καθηγούμενος, ὁ ὁποῖος παρά τίς πολλές του ὑποχρεώσεις ἦρθε καί σήμερα ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος γιά νά μᾶς δώσει αὐτή τή μεγάλη χαρά. 

Εἴμαστε ὑπόχρεοι στήν ἀγάπη του καί τόν εὐχαριστοῦμε θερμότατα γιά τό ἐνδιαφέρον του καί τή στοργή του πρός τά παιδιά μας.

Ὁ ἅγιος καθηγούμενος μᾶς προσφέρει ὅμως σήμερα καί μία ἀκόμη χαρά, τή χαρά νά εἶναι ὁμιλητής στήν τιμητική αὐτή ἐκδήλωση γιά τή μητέρα καί τήν οἰκογένεια, καί νά μᾶς μιλήσει μέ θέμα: «Ἡ ἁρμονία στήν οἰκογένεια», ἕνα θέμα τό ὁποῖο εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρο καί πάντοτε ἐνδιαφέρον, πολύ περισσότερο ὅμως, ὅπως εἶπα καί προηγουμένως, στήν ἐποχή μας.

Τόν εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας καί πάλι, γιατί ἀνταποκρίθηκε γιά μία ἀκόμη φορά στήν πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τοῦ Συλλόγου πολυτέκνων Ἠμαθίας.

Εὐχαριστῶ ἀκόμη θερμά τήν παιδική χορωδία τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως πού θά ἐκφράσει μέ τά τραγούδια της τήν εὐγνωμοσύνη ὅλων μας πρός τίς μητέρες καί, πρωτίστως, τή χοράρχη, πρεσβυτέρα καί πολύτεκνη μητέρα κυρία Μαρία Ἀφεντούλη.

Καί, τέλος, εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤλθατε γιά νά τιμήσουμε μαζί τίς μητέρες μας.

 

mitera2017 104 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ