«1822-2022: Δοβρά-Νάουσα». Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο και Δοξολογία για την 200η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Ηρωικής πόλεως Ναούσης, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου. (ΦΩΤΟ)

Panigiris Neomartyron Naoussas 2022 2

Panigiris Neomartyron Naoussas 2022 2

Την Κυριακή του Θωμά 1η Μαΐου τιμήθηκε με λαμπρότητα στην Ηρωική και αγιοτόκο πόλη της Ναούσης η μνήμη των δισχιλίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων και τελέστηκε Δοξολογία για την 200η επέτειο του Ολοκαυτώματος.

 

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να τελεστεί η θεία Λειτουργία στο χώρο θυσίας στο Κιόσκι, όπου τελέστηκε μόνον ο Όρθρος της εορτής, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ. Το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και εν συνεχεία η Δοξολογία τελέστηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Δράμας κ. Παύλος, Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος, Φθιώτιδος κ. Συμεών, Λήμνου κ. Ιερόθεος και Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο Λόγο.

 

Κατά την Δοξολογία παρέστη και η Εξοχωτάτη Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς επίσης το σύνολο των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

 

Μετά το πέρας της Δοξολογίας ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή στους Στουμπάνους, υπό συνεχή βροχόπτωση. Το τρισάγιο τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λήμνου κ. Ιερόθεος, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

 

Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση.

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κατά την ομιλία του στην Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀπεκρίθη Θωμᾶς καί εἶπεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου».

Πρώτη Κυριακή μετά τήν Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία συνεχίζει νά πανηγυ­ρί­ζει τόν θρίαμβο τοῦ ἀναστάντος ἀρχηγοῦ καί τελειωτοῦ τῆς πί­στε­ώς της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Συνεχίζει νά πανηγυρίζει τή νίκη τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἀνάστασή του νίκησε τόν θάνατο καί ἄλλαξε τή ροή τῆς ἱστο­ρίας καί τή ζωή καί τήν πορεία τῶν ἀνθρώπων.

Συνεχίζει νά πανηγυρίζει τήν ἀπαρχή τῆς νέας βιοτῆς, τῆς αἰω­νίου, τήν ὁποία χάρισε στόν ἄν­θρωπο ὁ Χριστός μέ τή σταυρική θυσία καί τήν Ἀνάστασή του.

Συνεχίζει νά πανηγυρίζει τό μέγα θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως, τό ὁποῖο ἐξεδίωξε τόν φόβο καί τήν κατή­φεια ἀπό τίς ψυχές τῶν ἀνθρώ­πων, πού παρέμεναν ἐπί αἰῶνες δέσμιοι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀπο­ξενώσεως ἀπό τόν δη­μι­ουργό τους Θεό καί τόν αἴτιο τῆς ζωῆς τους.

Αὐτή ἡ μοναδική δωρεά τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ πρός τόν ἄν­θρωπο, αὐτή ἡ δυνατότητα νά ζή­σει πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς κατά κό­σμον ζωῆς, χάρη στήν πίστη στόν Ἀναστάντα Κύριο, προσδίδει ἕνα ἐντελῶς διαφορετικό νόημα καί στή ζωή καί στόν θάνατο τοῦ ἀν­θρώπου. Δίδει στόν ἄνθρωπο τήν τόλμη καί τή γενναιότητα νά ὑπομένει καί νά νικᾶ τά ἐμπόδια τῆς παρού­σης ζωῆς καί νά παρα­μένει ἑδραῖος καί ἀμετακίνητος στήν πίστη «ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς ἀνα­στάσεως». Καί τοῦτο ὄχι γιατί καταφρονεῖ τήν παροῦσα ζωή ἤ γιατί πιστεύει μοιρολατρικά σέ μία μελλοντική δικαίωση, ἀλλά γιατί διαθέτει τό ψυχικό σθένος νά ἱεραρχεῖ καί νά προτεραιοποιεῖ τά ἀγαθά τῆς ἐπι­γείου ζωῆς ὑπό τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος· γιατί ἔχει τήν ἀπό­λυ­τη βεβαιότητα ὅτι τίποτε δέν ὠφε­λεῖ τόν ἄνθρωπο «ἐάν κερδίσῃ τόν κόσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυ­χήν αὐτοῦ».

Καί αὐτή ἡ πίστη καί ἡ βεβαιό­τη­τα στήν ἀνάσταση πού χαρίζει ὁ Ἀναστάς Χριστός σέ ὅσους τόν πιστεύουν καί θυσιάζουν τή ζωή τους γιά τήν ἀγάπη του καί γιά τά ὑψηλά ἰδανικά τους, κάνει τούς ἥρωες καί τούς μάρτυρες τοῦ ὁλο­καυτώματος τῆς Ναούσης πού τι­μοῦ­με σήμερα νά μήν δειλιά­ζουν, νά μήν φοβοῦνται, ἀλλά νά τολ­μοῦν νά βαδίσουν στόν θάνατο γιά τήν ἐλευθερία καί στό μαρ­τύ­ριο γιά τήν ἀγάπη καί τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό ἔκαναν οἱ μάρτυρες καί οἱ ἥρωες τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς Να­ούσης. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Γιατί κανείς δέν βρέθηκε νά δειλιάσει, κανείς δέν βρέθηκε νά ἀμφιβάλλει, ἄν αὐτό πού ἔκανε ἦταν σωστό, ἀλλά καί κανείς δέν δελεάσθηκε ἀπό τήν ἀγάπη τῆς ζωῆς καί τίς ὑποσχέσεις τοῦ κατακτητῆ. Στάθηκαν γενναῖοι καί τολμηροί ἀπέναντι στό μαρτύριο καί στόν θάνατο, γιατί εἶχαν τή βεβαιότητα καί τῆς δικῆς τους ἀναστάσεως, καί γιατί γνώριζαν ὅτι θυσιάζο­ντας τή ζωή τους δέν τήν χάνουν, ἀλλά τήν ἀνταλλάσσουν μέ τήν αἰώνια καί ἀτέρμονα ζωή τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ.

Αὐτούς τούς μάρτυρες καί τούς ἥρωες τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῆς Ναούσης τιμοῦμε σήμερα, ἑορτά­ζοντας τή θυσία καί τή μνήμη τους προεξάρχοντος τοῦ Μακαριω­τά­του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πά­σης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, καί μέ τή συμμετοχή τοῦ Σεβα­σμι­ωτάτου ἐκπροσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τῶν Σεβασμιω­τά­των Ἀρχιερέων, τῶν ἐκπρο­σώ­πων τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, καί τι­μώ­ντας τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρό­νων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστά­σεως τῆς Ναούσης καί τοῦ Ὁλο­καυτώματός της, ἀλλά καί τῆς θυσίας τῶν μαρ­τυρικῶς τελειω­θέ­ντων ἁγίων Νεο­μαρτύρων, ἀν­δρῶν, γυναικῶν καί παίδων, ὅλων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀγω­νιζόμενοι καί θυσιαζόμενοι, ἐπαναλάμβαναν τήν ὁμολογία τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου».

Ἐκφράζοντας τή βαθύτατη εὐ­γνω­μοσύνη μου πρός τόν Μακα­ρι­ώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, τόν Σεβασμιώτατο ἐκπρόσωπο τοῦ Πα­ναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πα­τρι­άρ­χου, Μητροπολίτη Λαοδι­κεί­ας κ. Θεοδώρητο, καί πρός ὅλους τούς Σεβασμιωτάτους Ἁγίους Ἀρ­χιερεῖς, καί ὅλους τούς ἐκλεκτούς παρι­στα­μένους, οἱ ὁποῖοι λαμπρύ­νουν μέ τήν παρουσία τους τούς ἑορ­τα­σμούς τῆς ἡρωικῆς πόλεως τῆς Να­ούσης καί τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας γιά τήν διακοσιοστή ἐπέτειο τοῦ Ὁλοκαυτώματος καί τῆς μνή­μης τῶν ἁγίων Νεομαρ­τύρων, ταπεινά εὔ­χο­μαι ἡ πίστη καί ἡ τόλ­μη τῶν ἡρώων καί τῶν μαρτύ­ρων τοῦ Ὁλοκαυτώματος νά μᾶς ἐμ­πνέ­ουν ὅλους, καί νά ἀπο­τελοῦν γιά μᾶς, τούς συγχρόνους Ναου­σαί­ους, φωτεινούς ὁδοδεῖκτες καί ἀκοίμητους πρεσβευτές ἐνώ­πιον τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ἔγιναν μάρτυρες.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Panigiris Neomartyron Naoussas 2022 4