ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ

Μέ τό παρόν Ψήφισμα δηλώνουμε ὅτι, σεβόμενοι ἀπόλυτα τήν ἀκαινοτόμητη καί ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, προασπιζόμαστε τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας, ὅπως αὐτός ὁρίζεται ἀπό τίς ἀγιογραφικές ἐπιταγές καί εὐλογεῖται στήν ἱερολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου. Κάθε ἄλλη μορφή γάμου εἶναι καί θεωρεῖται ἐκτός Ἐκκλησίας καί ἀλλοιώνει τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση. Συγκεκριμένα, δηλώνουμε κάθετα τήν διαφωνία καί ἀντίθεση μας πρός τό προωθούμενο νομοσχέδιο περί τοῦ γάμου ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί τήν ἐνδεχόμενη τεκνοθεσία ἀπό αὐτά.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία δέχεται μέ ἀγάπη καί κατανόηση τούς πάντες καί ἀνοίγει τήν σωστική πύλη της χωρίς διακρίσεις σέ κάθε ἄνθρωπο πού ἐπιθυμεῖ διά τῆς μετανοίας νά προσεγγίσει τόν Θεό.

Ὡς ἐκ τούτου, δέν ἐκφράζεται μέ τό παρόν ἡ ἀποστροφή πρός τό πρόσωπο κανενός ἀδελφοῦ. Ὁ σεβασμός, ὅμως, στό πρόσωπο καί τά δικαιώματα τῶν ἀδελφῶν δέν δύνανται νά καταστοῦν ἀφορμή γιά τήν παραχάραξη τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου πού κατονομάζει μέ σαφήνεια τήν ἁμαρτία καί θέτει τήν ἄρνηση καί ἀποταγή της ὡς γνήσια ἔνδειξη τῆς μετανοίας.

Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔζησε μέσα στόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας. Ἡ οἰκογένεια γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία» καί γίνεται πνευματικό στάδιο γιά τόν ἁγιασμό τοῦ ἀνδρογύνου καί ὁδηγός γιά τόν ἐγκεντρισμό τῶν παιδιῶν στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἐπιχειρούμενη παρέκκλιση ἀπό τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας θά ἀλλοτριώσει τήν παραδοσιακά χριστιανική ἑλληνική κοινωνία καί ἐνδέχεται νά θέσει σέ κίνδυνο τρυφερές παιδικές ψυχές.

Ὅθεν, κάνουμε ἔκκληση πρός τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἐπαρχίας μας στό ἑλληνικό κοινοβούλιο νά μεταφέρουν, ὡς ὑφ’ ἡμῶν ἐκλελεγμένοι, τήν ἀντίθεση μας στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων καθώς καί  πρός κάθε ἁρμόδιο νά μήν προχωρήσει ἡ ψήφιση τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

 • Ἅπαντες οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας
 • Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Νομοῦ Ἠμαθίας
 • Τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ
 • Τό Ὠδεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας
 • Ὁ Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν «Κωνσταντῖνος Πρίγγος» τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας
 • Ἡ Χριστιανική Ἕνωση Βεροίας
 • Ἡ Γ.Ε.Χ.Α. Βεροίας
 • Ἡ Γ.Ε.Χ.Α. Ναούσης
 • Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη Βεροίας
 • Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη Ναούσης
 • Τό Ἐκκλησιαστικό Σωματεῖο «Ἱερός Φώτιος»
 • Ἡ Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Ἠμαθίας
 • Ὁ Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμόνων Δήμου Ναούσης
 • Τό Χριστιανικό Σωματεῖο «Μέγας Βασίλειος»
 • Ὁ Σύλλογος Τριτέκνων Νομοῦ Ἠμαθίας
 • Ἡ Ἕνωση Πολιτῶν Ἠμαθίας