Χειροτονία Πρεσβυτέρου στον Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής Βεροίας

Την Κυριακή 23 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων υποδέχθηκε στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Βεροίας την τιμία Κάρα του Οσίου Δαβίδ από το ομώνυμο Μοναστήρι της Εύβοιας που μετέφερε ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Γαβριήλ.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον όρθρο και τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία, στη διάρκεια της οποίας τέλεσε την εις Πρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου π. Νικηφόρου.


Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε: «Ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοί τά ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν καί μή ἑαυτοῖς ἀρέσκειν».


Στό χρέος τῶν δυνατῶν ἔναντι τῶν ἀδυνάτων ἀναφέρθηκε στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ἀνατρέποντας συγχρόνως ἀνατρέπει τήν ἄποψη τήν ὁποία ἔχουν ὁρισμένοι ἄνθρωποι. Καί αὐτή εἶναι ὅτι οἱ δυνατοί ἔχουν δύναμη γιά νά τήν ἀπολαμβάνουν μόνοι τους, χωρίς νά ἔχουν καμία ὑποχρέωση ἔναντι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἤ ἀκόμη περισσότερο ὅτι ἔχουν δύναμη προκειμένου νά καταπιέζουν καί νά ἐκμεταλλεύονται τούς ἀδυνάτους, ὥστε νά τούς ὑπηρετοῦν καί αὐτοί μόνο νά ἀπολαμβάνουν.


Ὁ ἀπόστολος ὅμως διατυπώνει μία ἐντελῶς διαφορετική ἄποψη καί ἐπιταγή. «Ὀφείλομεν», γράφει, ἔχουμε δηλαδή ὀφειλή καί ὑποχρέωση καί καθῆκον, ἐμεῖς οἱ δυνατοί νά σηκώνουμε τίς ἀδυναμίες καί τήν ἀσθένεια τῶν ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας.


Καί δέν ὁμιλεῖ γιά ἄλλους δυνατούς, ὥστε νά νομίσει κανείς ὅτι θέτει τόν ἑαυτό του ὁ ἀπόστολος στήν πλευρά τῶν ὠφελημένων. Ἀντίθετα, συμπεριλαμβάνει τόν ἑαυτό του στούς δυνατούς, σέ αὐτούς πού ὀφείλουν νά βοηθήσουν τούς ἀδυνάτους.


Τί δύναμη ὅμως διέθετε ὁ ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο δέν διέθετε κοσμική ἐξουσία καί δύναμη ἀλλά καί ἐπανειλημμένα στίς ἐπιστολές του ἀναφέρεται στήν ἀσθένειά του;


Διέθετε τή δύναμη τῆς πίστεως καί τή δύναμη τοῦ Xριστοῦ, ὁ ὁποῖος μέ τό ὅραμα τῆς Δαμασκοῦ εἶχε μεταβάλει τόν πρώην διώκτη του σέ διαπρύσιο κήρυκα καί ἀπόστολό του. Εἶχε τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος τόν ἐνίσχυε γιά νά ἀντιμετωπίζει ὅλες τίς δυσκολίες καί τίς ἀντιξοότητες τοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου καί νά ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους πρός τόν Χριστό. Εἶχε τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, γιά νά στηρίζει στήν πίστη τούς πρώτους χριστιανούς, πού ζοῦσαν μέσα σέ ἕνα εἰδωλολατρικό περιβάλλον, ἀλλά καί νά ἐπιλύει μέ τόν ὀρθό τρόπο τά προβλήματα πού ἦταν φυσικό νά ἀνακύπτουν στίς πρῶτες χριστιανικές κοινότητες.


Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γνώριζε καλά ὅτι αὐτή τή δύναμη πού τοῦ εἶχε δώσει ὁ Χριστός δέν τοῦ τήν εἶχε δώσει γιά νά καυχᾶται γι᾽ αὐτήν, ἀλλά γιά νά διακονεῖ μέ αὐτήν τούς ἀνθρώπους. Γνώριζε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι αὐτός πού δίδει τά χαρίσματα, ὅπως γράφει καί στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή του, εἶναι αὐτός πού δίδει καί τή δύναμή του, «πρός οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ».


Αὐτό ἔκανε καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί μέ τόν λόγο του καί μέ τίς ἐπιστολές του καί μέ τό παράδειγμά του καί μέ τίς νουθεσίες καί τά δάκρυά του, προκειμένου νά στηρίξει τούς ἀνθρώπους καί τά πνευματικά του τέκνα.


Αὐτό ἔκαναν καί κάνουν καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ καθένας μέ τόν δικό του τρόπο, ἀξιοποιώντας τή δύναμη πού τούς ἔχει δώσει ὁ Θεός, εἴτε μέ τό μαρτύριο, ὅπως ἔκανε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Παρασκευή, ἡ προστάτις τῆς ἐνορίας σας, τήν ὁποία θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες, εἴτε μέ τήν ἀσκητική ζωή, τόν λόγο του καί τά θαύματά του, ὅπως ὁ ὅσιος Δαβίδ ὁ Γέρων, ὁ ἐν Εὐβοίᾳ, τή σεπτή καί χαριτόβρυτο κάρα τοῦ ὁποίου εἴχαμε τήν εὐλογία νά ὑποδεχθοῦμε σήμερα τό πρωί, καί τήν ὁποία μέ πολλή ἀγάπη μετέφερε στήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί στήν ἐνορία σας ὁ πανοσιολογιώτατος

καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαβίδ, ὁ π. Γαβριήλ, τόν ὁποῖο πάλιν καί πολλάκις εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας.


Αὐτή τήν ἐπιταγή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καλεῖσαι νά ἀκολουθήσεις καί σύ στήν ἱερατική σου ζωή.


Σέ λίγο θά ἀνέλθεις τίς βαθμίδες τοῦ ἱεροῦ βήματος γιά νά ἐνδυθεῖς διά τῶν χειρῶν τοῦ Ἐπισκόπου σου τήν χάρη τῆς ἱερωσύνης, γιά νά ἐνδυθεῖς «δύναμιν ἐξ ὕψους», τή δύναμη τοῦ παντοδυνάμου καί φιλανθρώπου Θεοῦ, ὥστε νά ἐπιτελεῖς μέ τά χοϊκά σου χέρια τά ἱερά μυστήρια τοῦ Θεοῦ.


Μήν θεωρήσεις ὅτι ἡ ἱερωσύνη καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία θά λάβεις σέ λίγο, εἶναι μία δύναμη καί μία ἐξουσία πού σοῦ δίδει ὁ Θεός γιά προσωπική σου χρήση ἤ γιά προσωπική σου προβολή.


Σοῦ τήν δίδει ὁ Θεός γιά νά τήν ἀξιοποιεῖς χάριν τῶν ἀδελφῶν σου, χάριν τῶν ψυχῶν τίς ὁποῖες θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ ὁ Χριστός διά τοῦ Ἐπισκόπου καί τῆς Ἐκκλησίας του, γιά νά διακονεῖς τούς ἀνθρώπους μέσα ἀπό τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά τούς στηρίζεις μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία διαδίδεται δι᾽ αὐτῶν, γιά νά τούς βοηθᾶς μέ τόν λόγο σου, μέ τήν παρουσία σου καί μέ τή ζωή σου, ὥστε νά προοδεύουν στήν ἐν Χριστῷ ζωή καί νά ὁδηγοῦνται στή σωτηρία.


Μήν θεωρήσεις ποτέ ὅτι ἡ δύναμη καί ἡ χάρη, μέ τήν ὁποία θά σέ ἐνδύσει ἡ Ἐκκλησία σήμερα μαζί μέ τήν ἱερατική στολή, ὅτι εἶναι δική σου. Εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ὀφείλεις νά τήν ἀξιοποιήσεις γιά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο σοῦ τήν δίδει, γιά τούς ἀνθρώπους, γιά τούς ἀδελφούς σου. Εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ὀφείλεις νά προσπαθεῖς γιά νά τήν διατηρήσεις καί νά τήν αὐξήσεις, μέ τήν ὑπακοή σου στήν Ἐκκλησία, μέ τήν ταπείνωση, μέ τόν ζῆλο, μέ τήν ἀγάπη σου γιά τή διακονία σου καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς σου.


Ἡ δύναμη αὐτή πού θά λάβεις εἶναι τοῦ Θεοῦ καί αὐτήν θά πρέπει νά ἀξιοποιεῖς καί ἐσύ γιά νά ὑπερβαίνεις ὅσες δυσκολίες καί θλίψεις καί δοκιμασίες θά ἀντιμετωπίσεις κατά τήν ἱερατική σου ζωή. Γιατί ἡ ζωή καί ἡ διακονία τοῦ ἱερέως δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. Εἶναι σταυρός, τόν ὁποῖο καλεῖσαι νά σηκώσεις μέχρι τέλους, δοξάζοντας τόν Θεό, γιατί σοῦ τόν ἐμπιστεύεται καί σέ ἀξιώνει νά τόν σηκώσεις.


Μαζί μέ τήν πανσθενῆ δύναμη τοῦ Θεοῦ θά ἔχεις ἀσφαλῶς καί τή βοήθεια καί τή συμπαράσταση ὅλων τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τῶν συμπροσευχομένων σήμερα, καί τήν πατρική μέριμνα τοῦ Ἐπισκόπου σου, ἀλλά καί τῶν οἰκείων καί τῶν φίλων σου καί τῶν συγχωριανῶν σου, οἱ ὁποῖοι συμπροσεύχονται κατά τή μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς ζωῆς σου, γιά νά σέ ἐνισχύει καί νά σέ ἐνδυναμώνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ στή διακονία σου. Θά ἔχεις καί τίς εὐχές καί τοῦ Γέροντος, τοῦ π. Γαβριήλ, στήν ἐνορία καί στό χωριό τοῦ ὁποίου θά διακονήσεις ἀπό ἐδῶ καί πέρα ὡς πρεσβύτερος.


Εὔχομαι πατρικά, διά πρεσβειῶν καί τοῦ ὁσίου Δαβίδ, τοῦ ὁποίου ἡ θαυματουργός κάρα εὑρίσκεται ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, νά σέ ἀξιώσει ὁ Θεός νά τόν διακονεῖς ὡς ἱερεύς του ἀξίως καί νά εὐαρεστεῖς ἐνώπιόν του πρός δόξαν του καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων πού θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία.


Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου γιά νά λάβεις τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ