Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και πάνδημη Ιερά Λιτανεία για τη θερινή πανήγυρη του Οσίου Αντωνίου

Tο εσπέρας της Δευτέρας, 31ης Ιουλίου, ξεκίνησαν στη Βέροια οι λατρευτικές εκδηλώσεις της θερινής πανηγύρεως του Ιερού Ναού του Οσίου Αντωνίου του Νέου, πολιούχου της πόλεως.

Πριν από την έναρξη του Πανηγυρικού Εσπερινού κλήρος και λαός υποδέχθηκαν τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος μεταφέρθηκε και φέτος από το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά Βερμίου με αφορμή την αυριανή εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού. Τον Τίμιο Σταυρό μετέφερε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς μας Μητροπόλεως και Καθηγούμενος του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά, Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας.

Στον Μέγα Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) και συμμετείχαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Ακολούθησε λιτανεία των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αντωνίου του Βεροιέως και του Τιμίου Σταυρού στους δρόμους της πόλεως με τη συμμετοχή των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και πλήθους ευσεβών πιστών, ενώ της εκκλησιαστικής τάξεως επιμελήθηκε ο Αρχιερατικός Επίτροπος περιχώρων Βεροίας και προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Οσίου Αντωνίου Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων κηρύττοντας τον θείο λόγο εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους Αγίους Αρχιερείς που λαμπρύνουν με την παρουσία τους την Ιερά Πανήγυρη αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ὡς κοινόν φυλακτήριον, ὡς πηγήν ἁγιάσματος, τόν Σταυρόν τόν τίμιον ἀσπασώμεθα».

Ἑορτή τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν ἁγίων ἑπτά Μακκα­βαίων παίδων, τῆς μητέρας τους Σολομονῆς καί τοῦ διδασκάλου τους Ἐλεαζάρου αὔριο καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τήν ἑορτάζει, κατά τήν παράδοση, στόν ἱερό ναό τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Ἀντω­νίου τοῦ νέου, τόν ὁποῖο τιμᾶ καί αὐτή τήν ἡμέρα.

Τήν ἑορτάζει μεταφέροντας ἀπό τό ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ἕνα ἱερό κειμήλιο καί θησαύρισμα τῆς πίστεώς μας ἀλλά καί τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τόν Σταυρό τῶν Κομνηνῶν τῆς Τραπεζοῦντος, τόν ὁποῖο ὑποδε­χθήκαμε πρίν ἀπό λίγο, γιά νά μᾶς εὐλογήσει καί νά μᾶς ἐνισχύσει στόν πνευματικό μας ἀγώνα, στόν πνευματικό ἀγώνα στόν ὁποῖο μᾶς καλεῖ ἀπό αὔριο ἡ Ἁγία μας Ἐκ­κλησία μέ τή νηστεία τοῦ Δεκα­πενταυγούστου, τή νηστεία πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Καί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τήν ἡμέρα αὐτή, κατά τήν ὁποία ἀρ­χίζει ἡ νηστεία, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τῶν ἁγίων ἑπτά Μακκα­βαίων, ἑπτά νέων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν 150 περίπου χρόνια πρίν ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, καί οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν, γιατί ἀρνήθη­καν νά καταλύσουν τήν ἐντολή τῆς νηστείας τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, ἀρνήθηκαν δηλαδή νά δοκιμάσουν τά εἰδωλόθυτα, τό κρέας τῶν ζώων πού θυσίαζαν οἱ εἰδωλολάτρες ἡγε­μόνες στούς βωμούς τῶν ψεύ­τι­κων θεῶν τους. Ἀρνήθηκαν γιά νά μήν παραβοῦν τήν ἐντολή τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ στόν ὁποῖο πίστευ­αν καί τόν ὁποῖον λάτρευαν. Καί μαζί μέ τά νέα αὐτά παιδιά, πού δέν ὑπολόγισαν τή ζωή τους, μαρ­τύρη­σαν καί ἐκεῖνοι πού τά καθο­δή­γη­σαν στήν πίστη καί στήν εὐσέ­βεια, δηλαδή ἡ μητέρα τους ἁγία Σολο­μονή καί ὁ διδάσκαλός τους ἅγιος Ἐλε­ά­ζα­ρος, ὥστε νά τιμῶν­ται ὅλοι μαζί καί νά προβάλλονται ἀπό τήν Ἐκ­κλησία μας ὡς πρότυπα εὐσε­βείας καί σταθερότητος στήν πίστη.

Γνώριζαν οἱ ἑπτά Μακκαβαῖοι ὅτι ἡ νηστεία εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Θεοῦ, αὐτήν πού ἔδωσε στούς πρωτοπλάστους μέσα στόν παρά­δει­σο τῆς Ἐδέμ. Καί γνώριζαν ὅτι ἡ ἀθέτησή της ἦταν αὐτή πού τούς ἐξεδίωξε καί ἐπέφερε τόσες φοβε­ρές συνέπειες στό ἀνθρώπινο γέ­νος.

Ἄς μήν μᾶς φανεῖ παράξενο, γιατί ὁ Θεός ἔδωσε μία τέτοια ἐντολή καί μάλιστα τῆς ἔδωσε τόση σημασία καί τόση βαρύτητα, ὥστε νά τιμω­ρήσει τόσο αὐστηρά τούς πρωτο­πλά­στους πού τήν παρέβησαν.

Ὁ Θεός ἔδωσε τήν ἐντολή τῆς νηστείας, γιατί ἡ νηστεία εἶναι κάτι πού μπορεῖ νά ἐφαρμόσει ὁ κα­θ­ένας μας καί μέσα στόν κόσμο ἀλλά καί στήν ἔρημο, καί ἡ ἐφαρμογή της ἀποδεικνύει τήν ὑπακοή καί τόν σεβασμό πρός τόν Θεό. Συγχρόνως ὅμως μᾶς ἀσκεῖ στήν ἐγκράτεια καί τήν ἐπιβολή στόν ἑαυτό μας, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες γιά τόν πνευματικό μας ἀγώνα καί τήν ἀπόκτηση τῶν ἄλλων ἀρετῶν.

Αὐτή τήν ἐντολή τῆς νηστείας ἐφάρμοσε διά βίου καί ὁ πολιοῦχος μας ὅσιος Ἀντώνιος, καί μέ αὐτήν κάθαρε τήν ψυχή του καί ἀνῆλθε ὅλες τίς βαθμίδες τῆς πνευματικῆς κλίμακος, ὥστε νά νικήσει τούς πειρασμούς, νά νικήσει τόν διάβο­λο καί νά φθάσει στήν ἁγιότητα καί νά λάβει τή χάρη τῶν θαυμά­των διά τῶν ὁποίων θεραπεύει καί τίς δικές μας ἀσθένειες καί ἀδυνα­μίες.

Αὐτή τήν ἐντολή τῆς νηστείας ἐφάρμοσε καί ἡ Ὑπεραγία Θεο­τό­κος, πρός τιμήν τῆς ὁποίας νηστεύ­ουμε καί ἐμεῖς αὐτές τίς ἡμέρες, προετοιμαζόμενοι γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεώς της, καί μέ τή νηστεία ἀξιώθηκε νά ἀναδειχθεῖ «καθαρωτέρα λαμπηδόνων ἡλια­κῶν», ὥστε νά ἐπιβλέψει ὁ Θεός ἐπ᾽ αὐτήν, νά σκηνώσει στά σπλάγ­χνα της διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά τήν καταστήσει συνεργό του στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, καί Μητέρα τοῦ Κυρίου μας.

Τιμώντας, λοιπόν, τούς ἁγίους ἑπτά Μακκαβαίους, τή μητέρα τους ἁγία Σολομονή, τόν διδάσκαλό τους ἅγιο Ἐλεάζαρο ἀλλά καί τόν προστάτη καί πολιοῦχο μας ἅγιο Ἀντώνιο τόν νέο, ἄς ἀποφασί­σου­με νά μιμηθοῦμε καί ἐμεῖς τήν πίστη τους καί τήν ὑπακοή τους στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἄς ἀπο­φα­σίσουμε νά τοῦ δείξουμε καί ἐμεῖς τήν ἀγάπη μας κάνοντας μία μικρή θυσία, νηστεύοντας ἀπό τίς τρο­φές, προκειμένου νά ἐκφράσουμε καί τόν σεβασμό μας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν ὁποία πάντοτε ἐπικαλούμεθα καί τῆς ὁποίας πάντοτε ζητοῦμε τή βοή­θεια καί τήν προστασία.

Καί ἄς συνοδεύσουμε τή νηστεία τῶν τροφῶν καί μέ τή νηστεία τῶν παθῶν, ἀντλώντας δύναμη ἀπό τή δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος σταυρώθηκε γιά τή δική μας σωτη­ρία, ὥστε νά ἑορτάσουμε μέ χαρά καί προετοιμασμένοι ψυχικά καί σωματικά τήν ἑορτή τῆς Κοιμή­σεως τῆς Παναγίας μας, τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅπως συνήθως τήν ἀποκαλοῦμε.

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ τούς δύο Σεβασμιωτάτους καί πολυσεβά­στους Ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐλάμ­πρυ­ναν μέ τή σεπτή παρουσία τους τήν πανήγυρή μας, τόν Σεβασμιώ­τατο Μητροπολίτη Βρυούλων, πο­λιό ἱεράρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, καί τόν Σε­βασμιώ­τατο Μητροπολίτη Τριπόλεως, ἀπό τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος καί χοροστάτησε στόν πανη­γυ­ρικό Ἑσπερινό.

Τούς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας γιά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη τους ἀλλά καί γιά τήν τιμή νά τούς ἔχουμε σήμερα καί αὔριο συνεορτάζοντες καί προεξάρχο­ντες στήν πανήγυρη τοῦ ναοῦ τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ