ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΑΠΗΣ 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ἀρ. Πρωτ.: 664

Βέροια, 5 Δεκεμβρίου 2023

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτηςτῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίαςπρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸντῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Πλησιάζει σέ λίγες ἡμέρες ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἡ ἑορτή τῆς ἀγάπης. Καί ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι κι ἐφέτος ἡ σκέψη μας στρέφεται στίς προετοιμασίες γιά τή μεγάλη ἑορτή, στρέφεται στά δῶρα πού θά προσφέρουμε στά προσφιλῆ μας πρόσωπα.

Ὅμως τό νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων δέν ἔγκειται στά δῶρα καί στήν ἀγάπη πού θά προσφέρουμε πρός τούς οἰκείους μας. Τά Χριστούγεννα εἶναι καί θεωροῦνται ἑορτή τῆς ἀγάπης, γιατί εἶναι ἡ ἑορτή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά σώσει καί νά θεώσει τόν παραβάτη καί ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Εἶναι ἡ ἑορτή πού μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά προσφέρουμε καί ἐμεῖς γενναιόδωρα τήν ἀγάπη στούς συνανθρώπους μας καί κυρίως σ ̓ αὐτούς πού τήν ἔχουν ἀνάγκη· γιά νά ζήσουμε καί ἐμεῖς τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί νά αἰσθανθοῦμε τή χαρά τῶν Χριστουγέννων νά πλημμυρίζει τήν καρδιά μας.

Ἡ Προσφορά Ἀγάπης πού διενεργεῖ καί φέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας ἔχει σκοπό νά προσφέρει σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία νά δείξουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἀδελφούς μας συμμετέχοντας στήν κοινή φιλανθρωπική προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Γι ̓ αὐτό καί ἀπευθύνομαι στήν ἀγάπη σας καί σᾶς προτρέπω καί σᾶς παρακαλῶ θερμά νά ἐνιχύσετε τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν ἐνοριῶν σας μέ ὅλη σας τήν ἀγάπη. Οἱ φάκελοι τῆς Προσφοράς Ἀγάπης πού θα διανεμηθοῦν σήμερα στίς ἐνορίες καί θά μοιρασθοῦν στά σπίτια σας εἶναι τό μέσο μέ τό ὁποῖο μπορεῖτε νά κάνετε τήν ἀγάπη πράξη. Ἐσωκλεῖστε ὅ,τι προαιρεῖσθε στόν φάκελο καί παραδῶστε τον στήν Ἐνορία σας καί νά εἶστε σίγουροι ὅτι κάποιος συνάνθρωπός μας πού ἔχει ἀνάγκη θά λάβει βοήθεια ἀπό τήν δική σας προσφορά διά μέσου τῆς Ἐκκλησίας.

Συμπαρασταθεῖτε στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, συμπαρασταθεῖτε στή φτώχεια, τόν πόνο, τήν ἀγωνία, τήν ἀρρώστια, τήν ἀπόγνωση τῶν ἀδελφῶν μας. Κάθε προσφορά τῆς ἀγάπης σας θά εἶναι μιά ξεχωριστή βοήθεια στόν καθημερινό ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀδελφῶν μας, θά εἶναι μιά προσφορά στόν ἴδιο τόν Θεό, διότι «ὁ ἐλεῶν πτωχόν, δανείζει Θεῷ»· θά εἶναι μιά προσφορά πού θά σᾶς φέρει πιό κοντά στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ, γιά νά ἑορτάσουμε ὅλοι τά Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό στήν καρδιά μας.

Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων