Με επιτυχία η Ημερίδα Κατηχητών και Κυκλαρχών για δύο νέους Αγίους της Εκκλησίας μας

Το απόγευμα της Πέμπτης, 28ης Δεκεμβρίου, στην αίθουσα «Ανδρόνικος» του Ξενοδοχείου ΑΙΓΕΣ στη Βέροια πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Κατηχητών και Κυκλαρχών του Γραφείου Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας που φέτος είχε ως θέμα: «Οι νέοι Άγιοι και η προσφορά τους στην Εκκλησία – Όσιος Γεράσιμος Υμνογράφος και Όσιος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος».

Στην αρχή ο Υπεύθυνος των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς Μητροπόλεως μας Πρωτοπρ. Νεκτάριος Σαββίδης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην καθιερωμένη ημερίδα του Αγίου Δωδεκαημέρου και ενημέρωσε τους κατηχητές για τη «Φιλοξενία Δοβρά 2024» που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2024 στην φιλόξενη Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά για τα παιδιά και τους νέους της Μητροπόλεώς μας.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος μίλησε για τον Όσιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο και την προσφορά του στα κατηχητικά και στην Εκκλησία.

Τέλος ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο που αποδέχθηκε την πρόσκληση και μίλησε για τον πνευματικό του πατέρα, Όσιο Γεράσιμο τον Υμνογράφο – Μικραγιαννανίτη και για την σχέση του με τους νέους, λέγοντας μεταξύ πολλών άλλων: Μπορεῖ κανείς νά διερωτᾶται ποιά σχέση ἔχει ἕνας ὅσιος μέ τούς νέους, ἤ ποιά σχέση μπορεῖ νά ἔχει μέ τήν κατήχηση τῶν παιδιῶν ἕνας μοναχός, ὁ ὁποῖος πέρασε ὅλη τή ζωή του σέ μία ἀπομονωμένη Καλύ­βη, στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στή Σκήτη τῆς Μικρᾶς Ἁγί­ας Ἄννης. Μπορεῖ ἀκόμη νά διε­ρωτᾶται τί μπορεῖ νά προσφέρει στούς νέους ἀλλά καί στούς μεγα­λύ­­τερους ἀκόμη ἀδελφούς μας ἕνας ὅσιος, ὁ ὁποῖος ἔζησε σέ ἐντε­λῶς, θά λέγαμε, διαφορετικές συν­θῆ­κες ἀπό αὐτές στίς ὁποῖες ζοῦμε ἐμεῖς. Καί ὅμως οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ὅπως ὁ ὅσιος Γεράσιμος ὁ Ὑμνο­γράφος, ὁ Μικραγιαννανίτης, προ­σέ­φεραν στούς νέους καί ὅταν ἦταν ἐν ζωῇ, προσφέρει ὅμως καί σήμερα, καί ἄμεσα καί ἔμμεσα. Ἄμεσα προσφέρει, διδάσκοντας μέ τό ἀξιέπαινο παράδειγμά του καί τή θαυμαστή ζωή του ὅσους νέους ἀκοῦν γι᾽ αὐτήν ἤ τήν διαβάζουν. Ἔμμεσα, γιατί τό παράδειγμά του καί ἡ συμπεριφορά του πρός τούς νέους καί πρός τούς ἀνθρώπους γενικότερα, διδάσκει καί ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀσχολούμεθα μέ τούς νέους ἀνθρώπους.

Ὅσο καί ἄν πιστεύουμε, ἄλλωστε, πώς οἱ μοναχοί στίς Σκῆτες τοῦ Ἁγίου Ὄρους δέν ἔχουν σχέσεις μέ νέους ἀνθρώπους, θά πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψη μας ὅτι δέν εἶναι κα­θόλου λίγοι οἱ νέοι οἱ ὁποῖοι τόσο στό παρελθόν ὅσο καί σήμερα ἐπι­σκέπτονται μοναχούς καί ἀσκη­τές, ἄλλοι ἐπειδή κινοῦνται ἀπό ἀγάπη πρός τόν μοναχισμό, ἄλλοι ἀνα­ζητώντας ἀπαντήσεις σέ προ­σω­πικά καί ὑπαρξιακά ζητήμαυα πού τούς ἀπασχολοῦν καί κάποιοι ἄλλοι ἴσως ἀπό ἁπλῆ περιέργεια. Αὐτό συνέβαινε καί μέ τόν ὅσιο Γεράσιμο, ὅταν ζοῦσε, ἀλλά καί μετά τήν κοίμησή του.

Ἡ ἀγάπη του πρός τούς νέους ἐκ­φραζόταν μέ τόν τρόπο πού τούς μιλοῦσε καί τούς συμβούλευε, μέ τόν τρόπο πού τούς παρακινοῦ­σε νά προσεύχονται μέσα στόν ναό, ἀλλά καί τούς ἐπαινοῦσε γιά ὅ,τι καλό ἔκαναν καί τούς ἐνεθάρρυνε μέ ἕνα ἁπαλό πατρικό χάδι στό κεφάλι.

Ὁ ἴδιος ὑπῆρξε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του ὑπόδειγμα συνεποῦς μο­να­χοῦ, πρώτου στίς ἀκολουθίες καί προσεκτικοῦ μέχρι τήν τελευ­ταία λεπτομέρεια, πάντοτε ὅμως μέ ἀγάπη.

Θά μποροῦσα νά συνεχίσω μιλώ­ντας γιά τόν νέο ὅσιο τῆς Ἐκκλη­σίας μας, τόν ὅσιο Γεράσιμο τόν Ὑμνογράφο, τόν ποιητή χιλιάδων ὕμνων πού πλουτίζουν τά λειτουρ­γικά μας βιβλία καί μᾶς βοηθοῦν ὅλους νά προσευχηθοῦμε καί νά ὑμνήσουμε τόν Θεό καί τούς ἁγί­ους μας, ἰδιαίτερα τούς νεωτέρους. Καί ἄς μήν θεωρήσουμε αὐτό τό ἔργο μικρότερη προσφορά γιά τούς νέους μας, γιατί εἶναι ἀποδεδειγ­μένο πόσο οἱ ὕμνοι πού μπορεῖ νά ἀκούσει κάποιος, ἕνα παιδί, ἕνας νέος, ἀκόμη καί τυχαῖα, ἐπιδροῦν στήν ψυχή του, τόν ἀγγίζουν, τόν συγκινοῦν, τόν διδάσκουν, καί για­τί ὄχι κάποιες φορές τόν ὁδη­γοῦν στό νά ἀναθεωρήσει καί τή ζωή του.

Ὅμως καί ἀπό τά λίγα πού εἶπα καί τά ὁποῖα δείχνουν τή φιλομά­θεια, τόν ἁπλότητα, τή διακριτικό­τη­τα καί τήν ἀγάπη τοῦ ὁσίου Γε­ρα­σίμου μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦ­με, πιστεύω, πόσο μεγάλη εἶναι ἡ προσφορά του καί στούς νέους μας σήμερα ἀλλά καί σέ ὅλους ἐμᾶς πού προσπαθοῦμε μέσα στήν Ἐκ­κλη­σία, μέσα ἀπό τό κατηχητικό καί ποιμαντικό ἔργο της νά βοηθή­σουμε τούς ἀνθρώπους καί ἰδιαιτέ­ρως τά παιδιά καί τούς νέους μας νά γνωρίσουν τόν Χριστό καί νά ζήσουν τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ