«Λ’ Παύλεια» | Με επιτυχία το φεστιβάλ χορωδιών «30 χρόνια Παύλεια». (ΦΩΤΟ)  

Το βράδυ του Σαββάτου, 1ης Ιουνίου, στον κατάμεστο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας έλαβε χώρα η εκδήλωση: «30 χρόνια Παύλεια», ένα φεστιβάλ χορωδιών που σήμανε την καλλιτεχνική έναρξη των φετινών επετειακών «Λ΄  Παυλείων».

Στο φεστιβάλ συμμετείχε η χορωδία της ΚΕΠΑ του Δήμου Βεροίας υπό τη διεύθυνση της κ. Δήμητρας Ζησέκα, η χορωδία Μελίκης υπό τη διεύθυνση της κ. Κατερίνας Σωτηρίου, η χορωδία του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» υπό τη διεύθυνση της κ. Ελισάβετ Δεμίρογλου, η χορωδία του συλλόγου «Προμηθέας» υπό τη διεύθυνση του κ. Μάριου Δασκαλάκη και η χορωδία «Μουσική Πολυφωνία» Βεροίας υπό τη διεύθυνση του κ. Μιχάλη Κολοκοτρώνη και της κ. Ειρήνης Κουρκούλη. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε υπό την επιμέλεια του Διευθυντού του Ωδείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Άρχοντος Μαΐστορος της Μ.τ.Χ.Ε κ. Γεώργίου Ορδουλίδη.

Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι η Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας τη φετινή χρονιά παράλληλα με τη συμπλήρωση 30 ετών από την καθιέρωση των «Παυλείων», χαίρει και εορτάζει την επέτειο 30 ετών από εκλογή του Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων προσέφερε στους συντελεστές το αναμνηστικό των «Λ΄  Παυλείων», ένα αντίγραφο του ψηφιδωτού της αίθουσας του θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως, στο οποίο εικονίζεται ο Απόστολος Παύλος που προσφέρει την τοπική Εκκλησίας της Βεροίας στον Δωρεοδότη Κύριο.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τους συντελεστές και ανέφερε μεταξύ άλλων: Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες περίπου χρόνια ἦλθε στήν πόλη μας, στή Βέροια, ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦ­λος. Καί παρότι ἔφθασε διωκόμε­νος καί καταδιωκόμενος ἀπό τούς ὁμοεθνεῖς του τῆς Θεσσαλονίκης, ἔφερε στήν πόλη μας μέ τό κή­ρυγμά του τήν χαρά τῆς Ἀναστά­σεως. Διότι τό κήρυγμα τοῦ Χρι­στοῦ εἶναι κήρυγμα τῆς Ἀναστά­σεως καί ἡ Ἀνάστασή του εἶναι αἰτία χαρᾶς γιά ὅλον τόν κόσμο.

Πρίν ἀπό τριάντα χρόνια, τόν Ἰούνιο τοῦ 1995, ἦλθε καί πάλι ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος στήν πόλη μας μέ τό ἱερό του λείψανο, γιά νά μείνει κοντά μας καί σωματικά, γιά νά ἔχουμε τή δυνατότητα «ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς» του, νά μιμούμεθα τήν πίστη του, γιά νά τόν τιμοῦμε καί νά τοῦ ἐκφράζου­με τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη μας, ἀλλά καί γιά νά ζοῦμε τήν χαρά πού μᾶς ἔφερε μέ τό κήρυγμά του καί τήν ὁποία μᾶς προτρέπει νά ἔχουμε διαρκῶς στή ζωή μας, λέ­γο­ν­τάς μας «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε».

Ἦταν ἡ ἴδια χρονιά κατά τήν ὁποία γιά πρώτη φορά ἡ Ἱερά μας Μητρόπολή μας ἀποφάσισε νά ἐγκαι­νιάσει ἕναν κύκλο ἐκδηλώ­σεων πρός τιμήν τοῦ ἀποστόλου τῶν Βεροιέων καί ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί νά τίς ὀνομάσει «Παύλεια», δίδοντάς τους τό ὄνομα τοῦ μεγίστου ἀπο­στόλου, ὁ ὁποῖος ἦταν ἡ ἀφορμή καί ὁ σκοπός, ἡ ἀρχή καί τό τέλος, τό σημεῖο ἀναφορᾶς καί ἡ πηγή τῆς εὐλογίας γιά ὅσους συμμετέχουν σέ αὐτές.

Τά «Παύλεια», εἴχαμε ἀποφασίσει τότε, δέν θά ἦταν μόνο θεολογικές Ἡμερίδες καί Συνέδρια, οὔτε μόνο λατρευτικές ἐκδηλώσεις. Θά πλαι­σιωνόταν καί ἀπό πολιτιστικές, καλλιτεχνικές καί μουσικές ἐκδη­λώσεις, πού θά ἀφοροῦσαν ὅλους τούς εὐγενεῖς Βεροιεῖς καί τούς κατοίκους τῆς Ἠμαθίας, καί θά τούς ἔκαναν νά προσεγγίσουν πε­ρισ­σότερο τόν οὐρανοδρόμο ἀπό­στολό μας.

Θά ἦταν ἐκδηλώσεις πού θά ὀρ­γανωνόταν μέ τή συνεργασία καί τή σύμπραξη φορέων τῆς πόλεως καί τῆς ἐπαρχίας μας καί θά ἀπο­τελοῦσαν τήν προσφορά τῶν ἀνθρώπων πρός τόν μεγάλο ἀπό­στολο, τόν δικό μας ἀπόστολο, τόν ἀπόστολο Παῦλο.

Θά ἦταν ὅλες αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις μία ταπεινή ἀνταπόδοση πρός ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἔγινε «τοῖς πᾶσι τά πάντα», γιά νά γνωρίσει τόν Χριστό στούς ἀνθρώπους καί νά τούς ὁδηγήσει στή σωτηρία, ἔστω καί ἄν ὁ ἴδιος χρειάστηκε νά δια­νύσει χιλιόμετρα μέ τά πόδια καί νά ὑπομείνει μυρίους διωγμούς, «χαίρων» πάντοτε «ἐν τοῖς παθή­μασί» του, ὅπως διακηρύσσει ὁ ἴδιος.

Μέ αὐτές περίπου τίς σκέψεις εἴχαμε κηρύξει τό 1995 τήν ἔναρξη τῆς πρώτης ἐκδηλώσεως τῶν Α´ Παυλείων, τή συνάντηση κλασι­κῶν χορωδιῶν τῆς Ἠμαθίας. Καί δοξάζουμε τόν Θεό καί τόν κλητό του ἀπόστολο, τόν ἱδρυτή τῆς το­πικῆς μας Ἐκκλησίας, μέγιστο ἀπόστολο Παῦλο, γιατί μέ τή χάρη του καί τήν ἐνίσχυσή του ἀξιω­θήκαμε νά τόν τιμήσουμε ὅλα αὐτά τά τριάντα χρόνια, μέ ἑκατοντάδες ἐκδηλώσεις καί τή συμμετοχή χιλιά­δων λαοῦ, πλήθους ἀρχιε­ρέ­ων καί πολλῶν ἀρχιεπισκόπων καί πατριαρχῶν.

Καί θεωροῦμε μεγάλη εὐλογία, πού μᾶς γεμίζει πολλή χαρά καί βαθειά συγκίνηση, τό γεγονός ὅτι σήμερα ἐγκαινιάσαμε τίς καλλιτε­χνικές ἐκδηλώσεις τῶν Λ´ Παυλεί­ων, ὅπως περίπου τότε, τήν πρώτη φορά μέ τό Φεστιβάλ χορωδιῶν τῆς Ἠμαθίας, στήν ἐντυπωσιακή αὐτή ἐκδήλωση πού ἀπολαύσαμε ἀπόψε ὑπό τόν τίτλο «30 χρόνια Παύλεια», στόν Χῶρο Τεχνῶν τοῦ Δήμου Βεροίας.

Θά ἤθελα, λοιπόν, αὐτή τήν ὥρα νά εὐχαριστήσω θερμότατα ὅλους τούς συντελεστές τῆς ἀποψινῆς συναυλίας, τά μέλη καί τούς χοράρχες τῆς Χορωδίας Κοινω­φελοῦς Ἐπιχείρησης Πολλαπλῆς Ἀνάπτυξης τοῦ Δήμου Βεροίας, τῆς Χορωδίας «Πολυφωνία» Βεροίας, τῆς Χορωδίας «Λόγος καί Μέλος» τοῦ Ἱδρύματος «Παναγία Σουμελᾶ», τῆς Χορωδίας τοῦ Συλλόγου «Προμη­θέας» Βεροίας καί τῆς Χορωδίας Μελίκης, καί ὅλους ὅσους συνέβα­λαν στήν ἐπιτυχία της καί μᾶς ἔδωσαν τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύ­σουμε ὡραῖες μελωδίες πού μᾶς ταξίδευσαν μέχρι τόν οὐρανό.

Καί ἀσφαλῶς καί ὅλους ἐσᾶς πού τιμήσατε μέ τήν παρουσία σας τήν πρώτη ἐκδήλωση τῶν Λ´ Παυ­λείων καί ἐκφράσατε τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό σας πρός τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας!

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ