Βεροίας: «Ὁ Χριστός ἄνοιξε τήν κεκλεισμένη πύλη τῆς ἀγάπης». (ΒΙΝΤΕΟ)    

Το απόγευμα της Πέμπτης, 12ης Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Ὁ Χριστός ἄνοιξε τήν κεκλεισμένη πύλη τῆς ἀγάπης».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων:  Στήν προηγούμενη ὁμιλία παρακολουθήσαμε τόν ἅγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα νά μᾶς ἐξηγεῖ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐνεργοῦν τά ἱερά μυστήρια, τό μυστήριο τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, τοῦ χρίσματος καί τῆς θείας Εὐχαριστίας, μέσα στά ὁποῖα συντελεῖται ἡ σύμπραξη τῆς θείας χάριτος καί τῆς ἀνθρωπίνης διαθέσεως. Ἄς μήν σκεφθοῦμε βεβαίως ὅτι δέν ἀρκεῖ ἡ θεία χάρη γιά νά ἐπιτελεσθεῖ τό μυστήριο. Ἡ θεία χάρη ἔχει τή δύναμη νά κάνει τά πάντα καί χωρίς τή συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου. Ἐάν στά ἱερά μυστήρια χρειάζεται ἡ σύμπραξη καί τῆς ἀνθρωπίνης διαθέσεως, αὐτό συμβαίνει γιατί ὁ Θεός σέβεται τήν ἐλευθερία μας καί δέν θέλει νά μᾶς προσφέρει ἀναγκαστικά ἤ ἐκβιαστικά τή θεία χάρη του. Αὐτό τονίζει καί ὁ ἱερός Πατήρ λέγοντας ὅτι δέν νοοῦνται ἱερά μυστήρια στήν Ἐκκλησία μας χωρίς τήν χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἀλλά καί δέν ὑπάρχει ἀποτέλεσμα καί ὠφέλεια ἀπό τά ἱερά μυστήρια, ἐάν δέν ὑπάρχει εἰλικρινής διάθεση καί συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου σέ αὐτά.

Ὑπό αὐτή τήν προϋπόθεση ἐνεργεῖ ἡ θεία χάρη καί γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο μᾶς προτρέπει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος νά μήν δεχόμεθα «εἰς κενόν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ», ἡ ὁποία εἶναι μάταιη καί δέν μᾶς ὠφελεῖ, ἐάν δέν τήν δεχόμαστε μέ ταπεινή διάθεση καί μέ ἀνοικτή καρδιά.

Συνεχίζοντας ὁ ἅγιος Νικόλαος παρομοιάζει τά τρία ἱερά μυστήρια πού προαναφέραμε ἀφενός μέ θυρίδες ἀπό τίς ὁποῖες εἰσέρχεται τό φῶς τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, καί ἀφετέρου μέ πύλες δικαιοσύνης τίς ὁποῖες ἄνοιξε ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή του στό τεῖχος τό ὁποῖο ὑψώθηκε μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας καί τῆ,ς παρακοῆς τῶν πρωτοπλάστων.

Μέ τή διπλή αὐτή παρομοίωση ὁ ἱερός Πατήρ θέλει νά μᾶς δείξει ὅτι τό ἔργο τῆς σωτηρίας, γιά τό ὁποῖο κατῆλθε ὁ Χριστός στή γῆ, δέν ἦταν περιορισμένης ἀξίας ἀλλά πλῆρες καί ὁλοκληρωμένο. Διότι ὅπως σέ ὁποιοδήποτε οἴκημα, τό ὁποῖο κατασκευάζουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, δέν κατασκευάζουμε μόνο παράθυρα ἀπό τά ὁποῖα μπορεῖ νά μπεῖ λίγο φῶς, ἀλλά κατασκευάζουμε καί πόρτες καί τήν εἴσοδο, ὥστε νά μποροῦμε νά εἰσερχόμεθα καί νά ἐξερχόμεθα στό οἴκημα, τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τό οἰκοδόμημα τῆς σωτηρίας μας.

Ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε τά ἱερά μυστήρια ὄχι μόνο γιά νά μπορεῖ νά εἰσέρχεται τό φῶς τῆς θείας χάριτος στήν ψυχή μας, ἀλλά καί γιά νά μπορεῖ νά εἰσέρχεται ὁ ἴδιος καί νά εἰσαγόμεθα καί ἐμεῖς δι᾽ αὐτῶν στόν οὐρανό.

Αὐτό εἶναι καί ὁ διπλός ρόλος τῶν πυλῶν, ὅπως τόν περιγράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος. Ἀπό αὐτές τίς πύλες, τίς ὁποῖες ἄνοιξε ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή του, γράφει, δέν εἰσέρχεται μόνο ὁ Θεός στόν κόσμο, ἀλλά ἀνέρχεται καί ὁ ἄνθρωπος πρός τόν Θεό, ὁ ὁποῖος θέτει στή διάθεση τοῦ ἀνθρώπου τό ἱερό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος γιά νά καθάρει καί νά ἀνακαινίσει τήν ἀνθρώπινη φύση. Προσφέρει τό μυστήριο τοῦ χρίσματος, μέ τό ὁποῖο χρίει τόν ἄνθρωπο, καθιστώντας τον βασιλέα τῆς οὐρανίου βασιλείας τήν ὁποία θά τοῦ χαρίσει. Καί τέλος τρέφει τόν ἄνθρωπο μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα του διά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας, καί τοῦ παρέχει μέσω αὐτοῦ τή ζωή, καθώς ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή, ὅπως διακηρύσσει καί ὁ ἴδιος λέγοντας «ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».

Ὁ Χριστός ἄνοιξε τήν κεκλεισμένη πύλη τῆς ἀγάπης καί τῆς κοινωνίας τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, γι᾽ αὐτό καί εἶναι φυσικό ἡ πύλη νά παραμένει ἀνοικτή γιά νά ἐπιτρέπει τήν εἴσοδο πρός τή ζωή, χωρίς νά ἀφήνει ὁποιονδήποτε νά ἐξέλθει ἀπό τόν χῶρο τῆς ζωῆς. Καί αὐτό συμβαίνει, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, διότι ἀποτελεῖ ὑπόσχεση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι ἦλθε στόν κόσμο «ἵνα ζωήν ἔχωσι», γιά νά ἔχουμε ζωή, τή ζωή του.

Ποιά εἶναι αὐτή ἡ ζωή τήν ὁποία ἔφερε ὁ Κύριός μας καί ποιά ἡ σχέση της μέ τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, θά μᾶς ἐξηγήσει στή συνέχεια τοῦ ἔργου του «Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς» ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας.