Βεροίας: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή γεννᾶται μέσα στήν ψυχή μας». (ΒΙΝΤΕΟ)  

Το απόγευμα της Πέμπτης, 28ης Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή γεννᾶται μέσα στήν ψυχή μας».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Στό τέλος τῆς προηγούμενης ὁμιλίας εἴχαμε ἀκούσει τόν ἅγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα νά ἀναφέρεται στόν πρῶτο Λόγο τοῦ ἔργου του «Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς» στήν ἕνωση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νά ζήσει τήν πνευματική ζωή, τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Γιά νά μᾶς βοηθήσει νά κατανοήσουμε πῶς ἐννοεῖ αὐτή τήν ἑνότητα μέ τόν ἄνθρωπο ὁ Χριστός, ὁ ἅγιος Νικόλαος μᾶς ὑπενθυμίζει τά ποικίλα παραδείγματα πού χρησιμοποιοῦν οἱ θεόπνευστοι συγγραφεῖς τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Δέν ἀρκεῖ ἕνα μόνο παράδειγμα, σημειώνει ὁ ἱερός Πατήρ, γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει πολλά. Ἄλλοτε χρησιμοποιεῖ τό παράδειγμα τοῦ ἐνοίκου καί τῆς οἰκίας. Ἄλλοτε χρησιμοποιεῖ τό παράδειγμα τῆς ἀμπέλου καί τοῦ κλήματος, πού εἶναι ἀπό τά πιό γνωστά σέ ὅλους μας παραδείγματα. Ἄλλοτε πάλι συγκρίνει αὐτή τήν ἕνωση μέ τόν γάμο καί τήν ἑνότητα τῶν συζύγων μέσα σέ αὐτόν, καί ἄλλοτε μέ τά μέλη καί τήν κεφαλή τοῦ σώματος. Ὅμως κανένα ἀπό αὐτά τά παραδείγματα δέν ἀντιστοιχεῖ ἀπόλυτα μέ τήν ἕνωση τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο. Μάλιστα, λέγει, εἶναι ἀναγκαῖο ἡ φιλία νά ἔχει ὡς ἀκόλουθο τή συνάφεια. Τί ὅμως θά μποροῦσε νά εἶναι ἴσο μέ τή θεία ἀγάπη, διερωτᾶται ὁ ἱερός πατήρ;

Περισσότερο ἀπό ὅλα τά παραδείγματα πού ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή ταιριάζει ὁ γάμος καί ἡ ἁρμονία τῶν μελῶν τοῦ σώματος πρός τήν κεφαλή. Ἀλλά καί αὐτός διαφέρει, διότι δέν μπορεῖ νά συνάψει ἔτσι τούς ἀνθρώπους πού νυμφεύονται, ὥστε νά ζοῦν ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον καί νά συνυπάρχουν μαζί, κάτι τό ὁποῖο συμβαίνει μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφερόμενος στόν γάμο μπορεῖ νά λέγει: «Τό μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν», ἀλλά καί προσθέτει: «ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν». Εἶναι ἀσφαλῶς, ἐννοεῖ ὁ ἀπόστολος, μέγα τό μυστήριο τοῦ γάμου, εἶναι ὅμως περισσότερο θαυμαστός ὁ γάμος τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία.

Τά μέλη πάλι εἶναι ἑνωμένα μέ τήν κεφαλή, καί τό ὅτι ζοῦν ὀφείλεται στό ὅτι εἶναι ἑνωμένα μέ τό κεφάλι. Ὅταν χωρισθοῦν ὅμως παύουν νά ζοῦν καί πεθαίνουν. Τά ἀνθρώπινα μέλη ὅμως πού εἶναι ἑνωμένα μέ τόν Χριστό ζοῦν καί μετά τόν θάνατο χάρη στήν ἕνωσή τους μέ τόν Χριστό, πού εἶναι ἡ πνευματική κεφαλή.

Ὅταν λέμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι παρών στή ζωή μας, δέν ἐννοοῦμε ὅτι μετέχει στήν τροφή μας, στίς συναντήσεις μας ἤ στίς συναναστροφές μας, διευκρινίζει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, ἀλλά μετέχει μέ ἄλλον ἀνώτερο καί τελειώτερο τρόπο, μέ τόν ὁποῖο γινόμεθα σύσσωμοι μαζί του, γινόμεθα σύζωοι, ζοῦμε δηλαδή καί ἐμεῖς τή δική του ζωή, καί εἴμεθα μέλη τοῦ σώματός του. Καί ὅπως ἡ φιλανθρωπία του εἶναι ἀπερίγραπτη, ἔτσι καί ἡ συνάφειά του μέ ὅσους τόν ἀγαποῦν καί τούς ἀγαπᾶ ὑπερβαίνει κάθε εἰκόνα καί κάθε χαρακτηρισμό, καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο αὐτή πραγματοποιεῖται εἶναι θαυμαστός ὅπως ἁρμόζει μόνο στόν «θαυμαστά ποιοῦντα» Θεόν, καταλήγει ὁ θεῖος Πατήρ, πρίν νά ἀρχίσει νά μᾶς περιγράφει τή δύναμη τῶν θείων μυστηρίων, στά ὁποῖα στηρίζεται ἡ ἐν Χριστῷ ζωή.