Βεροίας: «Τί εἶναι αὐτό πού συγκροτεῖ τήν ἐν Χριστῷ ζωή;». (ΒΙΝΤΕΟ) 

Το απόγευμα της Πέμπτης, 21ης Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Τί εἶναι αὐτό πού συγκροτεῖ τήν ἐν Χριστῷ ζωή;».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Στήν προηγούμενη ὁμιλία εἴχαμε ἀναφερθεῖ στό ἔργο τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα «Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς», καί εἴπαμε ὅτι εἶναι, μαζί μέ τό ἔργο του «Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας», ἀπό τά πιό σημαντικά ἔργα τῆς βυζαντινῆς θεολογικῆς γραμματείας. Καί αὐτό διότι, ἄν ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως γνωρίζουμε, εἶναι ἡ ὁμoίωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, τότε ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἐνανθρώπησε γιά χάρη μας, «ἡμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ», ὅπως γράφει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ἔγινε δηλαδή ἄνθρωπος γιά νά μᾶς δώσει μέ τήν ἴδια του τή ζωή παράδειγμα ζωῆς, ὥστε νά βαδίσουμε καί ἐμεῖς στά ἴχνη του, τότε, λοιπόν, ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ πλέον ἐνδεδειγμένος δρόμος γιά νά φθάσουμε στήν ὁμοίωση τοῦ Χριστοῦ.

Ἔτσι, θά λέγαμε, τό ἔργο τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Καβάσιλα «Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς» ἀποτελεῖ τό ἐγχειρίδιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς κάθε πιστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται νά ἐκπληρώσει τόν σκοπό τῆς ζωῆς του.

 

Ἄς ἀρχίσουμε, λοιπόν, νά μελετοῦμε αὐτό τό ἐγχειρίδιο τοῦ ἱεροῦ πατρός, τό ὁποῖο θά βοηθήσει ὅλους μας, εἴτε εἴμεθα ἀρχάριοι στήν πνευματική ζωή, εἴτε βρισκόμαστε ἤδη σέ αὐτή τήν πορεία, νά τή ζήσουμε μέ ἀκρίβεια, ἀλλά καί κατανοώντας τό νόημά της καί τά μέσα πού μᾶς βοηθοῦν γιά νά ἐπιτύχουμε στήν προσπάθειά μας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς τέλος τόν ἁγιασμό μας καί τή σωτηρία μας.

 

Ἀπό τήν ἀρχή ἤδη τοῦ πρώτου λόγου τοῦ ἔργου του ὁ ἅγιος Νικόλαος δηλώνει τί εἶναι αὐτό πού συγκροτεῖ καί συναπαρτίζει τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Καί τό κάνει γιά νά μήν ὑπάρξουν τυχόν παρερμηνεῖες καί παρεξηγήσεις.

 

Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, γράφει συνίσταται διά τῶν θείων μυστηρίων. Τρία μυστήρια εἶναι αὐτά πού ἀποτελοῦν τήν ἐν Χριστῷ ζωή: τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, τό μυστήριο τοῦ μύρου καί τό μυστήριο τῆς θείας κοινωνίας.

 

Αὐτά τά τρία μυστήρια ἀποτελοῦν τήν εἴσοδο, θά λέγαμε, τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τή βάση καί τά θεμέλιά της, τά ἀπαραίτητα συστατικά στοιχεῖα της. Ποιά εἶναι ὅμως ἡ ἴδια, πότε ἀρχίζει καί μέχρι ποῦ φθάνει, εἶναι τά εὔλογα ἐρωτήματα, τά ὁποῖα θά ἔθετε ὁποιοσδήποτε θά ἤθελε νά τήν ἀκολουθήσει. Καί σέ αὐτά ἀπαντᾶ ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας.