«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ». H κ. Σταματία Καραγεωργίου-Πάπιστα, συγγραφέας, ομιλήτρια την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου.   

Τήν Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) ὁμιλήτρια στούς «Ἀκαδημαϊκούς – Πνευματικούς Διαλόγους» θά εἶναι ἡ κ. Σταματία Καραγεωργίου-Πάπιστα, συγγραφέας, ἡ ὁποία θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἑρμηνεύοντας θεολογικά τήν Ἱερή Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ».

Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ