Αρχιερατική Περιφέρεια Αντιγονιδών
 
Εδρα: Καβάσιλα, Τ.Κ. 59100, Τηλ. πρόθεμα. 23310
Αρχιερατικός Επίτροπος Αντιγονιδών: Αρχιμ. Παύλος Σταματάς,6976138200, 2331074494
 
Καβάσιλα
Αγ. Δημήτριος , τηλ.ναού 2331038005
Εφημέριος: Χαράλαμπος Σταματίου, 2331042459
Παρεκκλήσια: - 
Επισκοπή
Κοιμήσεως Θεοτόκου, τηλ.ναού 2333026382
Εφημέριος:Γεώργιος Τασόπουλος2333026382
Παρεκκλήσιο: Αγ. Αικατερίνη (Κοιμητήρια)
Καλοχώρι
τηλ.ναού 2333022390
Εφημέριος:23310-65.299 Μαλλιάρας 'Ανδρ.
Παρεκκλήσια:
Κεφαλοχώρι
Αγ. Δημήτριος , τηλ.ναού 2331097133
Εφημέριος:Μιλτιάδης Καραγιάννης, 2333088420
Παρεκκλήσια:
Αγ. Δημήτριος (Κοιμητήρια)
Προφήτης Ηλίας
Ξεχασμένη
Αγ. Δημήτριος , τηλ.ναού 2331097135
Εφημέριος:Βασίλειος Τσαγιόπουλος, 2331097135
Παρεκκλήσια:Αγ. Δημήτριος (18ος αι.)
Παλαιό Σκυλίτσι
Αγ. Νικόλαος (Κοιμητήρια), τηλ.ναού 2333088473
Εφημέριος:Αντώνιος Γιαννόπουλος, 23330-88.473
Παρεκκλήσιο:Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη
Ραψωμανίκη
Αγ. Παρασκευή, τηλ.ναού 2331097477
Εφημέριος:Δημήτριος Γιαννόπουλος, 2331097477
Παρεκκλήσια: 
Σταυρός
Αγ. Γεώργιος, τηλ.ναού 2331038403
Εφημέριοι:Νικόλαος Παπανικολάου, 2331039562
Παρεκκλήσιο:Αγ. Παρασκευή (Κοιμητήρια)