Αρχιερατική Περιφέρεια Καμπανίας
Εδρα: Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57300. Τηλ. πρόθεμα 2310, Τηλ. 'Επισκοπείου 2310792758.
Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας: Αρχιμ. Θεόφιλος Λεμοντζής, τηλ.2310525220
 
 
Χαλάστρα
Κοιμήσεως Θεοτόκου, τηλ.ναού 2310792241
Εφημέριοι: 
Πρεσβ.Ανδρέας Πολύχρος, 2310793455 
Παρεκκλήσια: 
Αγ. Θεόδωροι (Κοιμητήρια)
Αγ. Δημήτριος
Αγ. Νικόλαος
Ιερός Ναός Αγ. Αθανάσιος & Ιωάννης (Κουλακιώτες)

πρεσβ. Εμμανουήλ Τσιτσιάμης

Ανατολικό
Αγ. Νικόλαος, τηλ.ναού 2310718004
Εφημέριοι: 
πρεσβ Μιχαήλ Ποδαράς 
Παρεκκλήσια: 
Προφήτης Ηλίας
Αγ. Γεώργιος
Αγ. Πνεύμα
Αγ. Στυλιανό
Κύμινα
Αγ. Απόστολοι Πέτρος & Παύλος
, τηλ.ναού 2391041208
Εφημέριοι:
Κύμινα : πρωτ. Χρήστος Αιγίδης 6947804849
Παρεκκλήσια: 
Αγ. Νεκτάριος
Αγ. Αντώνιος (εξωκλήσι)
Προφήτης Ηλίας (εξωκλήσι)
Κοιμήσεως Θεοτόκου (εξωκλήσι)
Βραχιά
Αγ. Δημήτριος , τηλ.ναού 2391031001
Εφημέριος: Πρεσβ.Αθανάσιος Γιαζιτζίογλου, 2391032021
Παρεκκλήσια: - 
Νέα Μάλγαρα
Γενέσεως Θεοτόκου, τηλ.ναού 2391041366
Εφημέριοι:
Πρωτοπρ.Ιωάννης Τανζόπουλος, 2391041280
Παρεκκλήσια: 
Αγ. Ανάργυροι
Αγ. Παρασκευή
Αδενδρο
Αγ. Αθανάσιος, τηλ.ναού 2391031295
Εφημέριοι: 
Αρχιμ. Παλαμάς Τσιλιπάκος 2310313430
Παναγιώτης Βογιατζαής, 2391031925
Δήμος Φραντζούλης, 2391031624
Παρεκκλήσια: 
Αγ. Κωνσταντίνος & Ελένη
Αγ. Παντελεήμων