TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4113251

Αρχιερατική θεία Λειτουργία στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας (φωτο)

PDFΕκτύπωσηE-mail

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων στον Παλαιό Πρόδρομο Ημαθίας. 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

«Ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ, ἡ ζωή ὑμῶν, τότε καί ὑμεῖς σύν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ», ἀκούσαμε σήμερα τόν ἀπόστολο Παῦλο νά μᾶς λέει στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ὅταν φανερωθεῖ ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ ζωή σας, τότε θά φανερωθεῖτε καί σεῖς μαζί του μέσα στή δόξα του.

Ὁ ἀπόστολος ἀναφέρεται ἐδῶ στή μέλλουσα ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ, στή δευτέρα του παρουσία, κατά τήν ὁποία οἱ δίκαιοι καί ὅσοι ἔζησαν σύμφωνα μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές του θά ἀναστηθοῦν καί θά καθίσουν στά δεξιά τοῦ θρόνου τῆς δόξης του.

Ὅμως αὐτό πού θά συμβεῖ κατά τήν ἡμέρα τῆς ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, συνέβη ἐν μέρει καί κατά τήν πρώτη ἐμφάνισή του στή γῆ, συνέβη κατά τήν ἐνανθρώπηση καί τή γέννησή του, τήν ὁποία προετοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες.

Στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός φανερώθηκε ἡ ἀληθινή καί πραγματική ζωή, καθώς ὁ Χριστός, ὅπως διακηρύσσει, εἶναι ὁ ἴδιος ἡ ζωή, εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί ὁ χορηγός τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Καί εἶναι  χορηγός τῆς ζωῆς ὄχι μόνο γιατί ἡ ἀνθρώπινη ζωή πηγάζει ἀπό τόν Θεό ὁ ὁποῖος τήν δημιούργησε, ἀλλά γιατί ὁ Χριστός εἶναι αὐτός πού χαρίζει στόν ἄνθρωπο τή νέα ζωή. Εἶναι αὐτός πού τόν ἀναγεννᾶ ἀπό τή φθορά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ προσφέρει τήν προοπτική τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Αὐτή τή ζωή φανερώνει ὁ Χριστός μέ τή γέννησή του. Μέχρι τότε ζοῦσαν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά, ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «φόβῳ θανάτου διά παντός τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας». Ζοῦσαν διαρκῶς μέ τόν φόβο τοῦ θανάτου πού εἰσῆλθε στόν κόσμο διά τῆς ἁμαρτίας. Ζοῦσαν ὑποδουλωμένοι στά πάθη καί στή διαφθορά, χωρίς ἐλπίδα σωτηρίας. Ζοῦσαν τήν ἀπογοήτευση καί τήν ἀπόγνωση πού φέρνει ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Καί ἔτσι ἡ ζωή τους ἦταν σκλαβιά, ἦταν ὑποδούλωση, ἦταν ἀπελπισία, ἦταν κάθε ἄλλο παρά ζωή.

Ἡ αἴσθηση αὐτή ἦταν κοινή σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς, γι᾽ αὐτό καί ὅλοι περίμεναν ἕναν Μεσσία πού θά τούς λύτρωνε ἀπό αὐτή τή φοβερή κατάσταση.

Καί ὁ Μεσσίας ἦρθε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά τή δική μας σωτηρία καί γεννήθηκε στό ταπεινό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ γιά νά μᾶς χαρίσει τή ζωή.

Ἡ γέννησή του σηματοδοτεῖ ὄντως τήν ἀρχή μιᾶς νέας ζωῆς γιά τούς ἀνθρώπους. Μέ τήν ἐνανθρώπησή του «τά ἀρχαῖα παρῆλθεν», ἡ ἀπόσταση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό σμικρύνθηκε, ἡ δύναμη τῆς ἁμαρτίας καί τῆς φθορᾶς ἄρχισε νά νικᾶται καί ἡ ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς γιά τήν ὁποία ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο ἄρχισε νά γίνεται πραγματικότητα.

«Ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ, ἡ ζωή ὑμῶν, τότε καί ὑμεῖς σύν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ».

῾Η γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή μιᾶς νέας ζωῆς γιά τόν ἄνθρωπο, μιᾶς ζωῆς ἐλευθερίας ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν διάβολο, μιᾶς ζωῆς πού διαφέρει ἀπό τήν μέχρι τότε ζωή πού ζοῦσαν οἱ ἄνθρωποι, γιατί μετά τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι τολμοῦν ὅσα δέν τολμοῦσαν μέχρι τότε.

Ἄν ἀνατρέξουμε, ἀδελφοί μου, στή ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας θά τό διαπιστώσουμε εὔκολα. Τολμοῦν οἱ ἅγιοι μάρτυρες νά ἀντιμετωπίσουν τόν θάνατο, γιατί δέν τόν φοβοῦνται, ἐπειδή ὁ θάνατος γιά ὅποιον πιστεύει στόν Χριστό δέν εἶναι ἀπώλεια ἀλλά εἶναι ἕνωση μαζί του στήν αἰώνια ζωή. Τολμοῦν οἱ ἅγιοι νά ἀντιμετωπίσουν τόν ἀντίδικο τοῦ Θεοῦ πού κινεῖ ἐναντίον τους βασιλεῖς καί ἡγεμόνες, οἱ ὁποῖοι τούς ὑποβάλλουν σέ βασανιστήρια καί μαρτύρια, καί τόν νικοῦν καί τόν ἀναγκάζουν νά ὑποχωρήσει κατησχυμμένος. Τολμοῦν οἱ ὅσιοι καί οἱ ἀσκητές νά ἀντιμετωπίσουν τόν διάβολο πού ἐμφανίζεται μέ ποικίλες μορφές ἐνώπιόν τους, πού χρησιμοποιεῖ διαφόρους πειρασμούς γιά νά τούς ἐξαπατήσει καί νά τούς ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό, ἀλλά καί αὐτοί τόν νικοῦν καί τόν ἀναγκάζουν νά φύγει μέ τήν ἐπιμονή τους καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Καί δέν τολμοῦν καί δέν νικοῦν μόνο ὅσοι ζοῦν τή νέα ζωή πού προσέφερε ὁ Χριστός μέ τή γέννησή του στούς ἀνθρώπους, ἀλλά ζοῦν καί τή δόξα στήν ὁποία ἀναφέρθηκε σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Γιατί δόξα τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτό πού ἀπολαμβάνουν οἱ ἅγιοι καί ἀπό αὐτή ἀκόμη τή ζωή μέ τίς θαυμαστές ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ, μέ τή θέα τοῦ ἀκτίστου φωτός, μέ τά θαύματα πού ἐπιτελοῦν μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου.

Ἀδελφοί μου, αὐτή τή ζωή πού θά μᾶς φανερώσει καί πάλι ὁ Χριστός μέ τή γέννησή του μᾶς καλεῖ νά ζήσουμε. Νά τή ζήσουμε ἀκολουθώντας τόν δρόμο πού ἐκεῖνος μᾶς ὑποδεικνύει μέ τίς ἐντολές του· νά τή ζήσουμε μέ τήν ταπείνωση, τήν ὁποία ὁ ἴδιος μᾶς δίδαξε, κενώσας ἑαυτόν γιά τή σωτηρία μας· νά τή ζήσουμε μέ τήν ὑπακοή, τήν ὁποία ἐκεῖνος μᾶς δίδαξε, «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου»· νά τή ζήσουμε μέ τήν ἀγάπη, τήν ὁποία ἐκεῖνος μᾶς δίδαξε μέ τήν ἐνανθρώπησή του, ὥστε ὅταν ὁ Χριστός φανερωθεῖ κατά τή δευτέρα καί ἔνδοξη παρουσία του, νά φανερωθοῦμε καί ἐμεῖς ἐν δόξῃ μαζί του καί νά μή μείνουμε ἔξω ἀπό τό μεγάλο δεῖπνο τῆς βασιλείας του, ἀλλά νά τό ἀπολαύσουμε μετά πάντων τῶν ἐκλεκτῶν του.

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ