TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4112186

Πανηγύρισε το βυζαντινό παρεκκλήσιο του Αγίου Παταπίου στη Βέροια. (φωτο)

PDFΕκτύπωσηE-mail

Κατά το διήμερο 7 και 8 Δεκεμβρίου πανηγύρισε το βυζαντινό παρεκκλήσιο του Αγίου Παταπίου στη Βέροια, μετά από πέντε χρόνια εργασιών συντήρησης από την 11η ΕΒΑ.

Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε και κ΄ρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος, συγχοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος.

Κατά την ημέρα της εορτής λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ στο τέλος της θείας Λειτουργίας τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

«Τόν ναόν σου, γιε, πνευ­μα­τι­κόν ατρεον, ο λαοί εράμενοι … ασιν τν νοσημάτων λαβεν α­το­νται, λύσιν τε τν ν τ βί πλημ­μελημάτων».

Στόν νακαινισμένο στορικό ναό το ορτά­ζο­ντος γίου Πατα­πίου συγκεντρω­θήκαμε καί μες σήμερα, δελφοί μου, γιά νά τιμήσουμε τή μνήμη νός μεγάλου σκητο, νός μεγάλου καί θαυ­μα­τουργο γίου τς κκλησίας μας.

ρθαμε δ στόν ερό ναό του, πού εναι, πως ψάλλει καί ερός μνογράφος, να πνευματικό α­τρεο, γιά νά ζητήσουμε καί μες χι μόνο τήν αση τν σωματικν μας νοσημάτων λλά καί τήν παλ­­λαγή πό τά πλημ­με­λή­ματά μας.

Γιατί τιμώμενος γιος εναι νας ριστος ατρός τν ψυχν καί τν σωμάτων· εναι ριστος ατρός τν σωματικν καί τν πνευματικν σθενειν πού τα­λαιπωρον τόν κάθε νθρωπο, καί χει παρρησία νώπιον το Κυρίου, ποος εναι κατ ξοχήν α­τρός τς νθρωπίνης φύσεως, στε ο πρεσβεες του γιά μς στόν θρόνο τς χάριτος εναι πά­ν­το­τε επρόσδεκτες.

Πς μως γιος Πατάπιος εναι τόσο θαυματουργός καί πς παλλάσσει τούς πιστούς πού τόν παρακαλον πό τίς σθένειες πού τόν κατατρύχουν;

Γιά νά παντήσουμε στήν ρώ­τη­ση ατή, θά πρέπει, δελφοί μου, νά θυμηθομε γιά λίγο ποιός ταν γιος Πατάπιος καί πς διλθε τή ζωή του.

ταν πό τά παιδικά του χρόνια τιμώμενος γιος πιστός καί φο­σιωμένος στόν Θεό. Γι ατό καί ταν μεγάλωσε, χάρισε λα τά πάρ­χοντά του, ποσύρθηκε στήν ρημο καί γινε σκητής. κε παράλληλα μέ τήν προσευχή, τή νηστεία καί τήν σκηση, βοηθοσε λους τούς περαστικούς καί στή­ρι­ζε σους ρχονταν κοντά του γιά νά κούσουν τή συμβουλή καί νά νισχυθον πό τήν γιότητα τς ζως του.

Γιά τήν πίστη καί τήν φοσίωσή του στόν Θεό λαβε γιος τή χά­ρη τν θαυμάτων πού ποσχέ­θη­κε Χριστός στούς μαθητές του λέ­γοντας « πιστεύων ες μέ τά ργα γώ ποι κκενος ποιήσει καί μείζονα τούτων ποιήσει». Α­τός πού πιστεύει, δηλαδή, σέ μένα, θά κάνει σα θαυμαστά κάνω καί κόμη περισσότερα.

Καί πειδή Θεός γνώριζε τήν γάπη του πρός τούς νθρώπους καί τή μέριμνά του γι ατούς το δωσε καί τή χά­­ρη τν άσεων τν νόσων καί το σώματος καί τς ψυχς, στε νά μπορε νά ε­εργετε τούς ν­θρώ­πους καί ν ζω λλά καί με­τά τήν κοίμησή του.

γάπη του γιά τούς νθρώ­πους εναι ατή πού κά­νει τόν γιο Πατάπιο νά τείνει εήκοο ος στά ατήματά τους νά τούς θερα­πεύσει πό τίς σθένειες πού τα­λαι­πωρον τό σ­μα καί δοκι­μά­ζουν πολλές φο­ρές καί τίς ντοχές τς ψυχς τους.

γάπη του γιά τούς νθρώ­πους καί μπειρία του στόν πνευ­ματικό γώνα γιά τήν πό­κτηση τς ρετς καί τς γιότη­τος, εναι ατές πού τόν κάνουν, δελφοί μου, νά κατανοε τή δυ­σκολία μας νά ντιμετωπίσουμε τούς πειρασμούς καί τίς πτώσεις μας, καί γι ατό συμπαρίσταται καί στηρίζει μέ τίς πρεσβεες του σους το ζητον νά μεσιτεύσει στόν Θεό γιά νά παλλαγον πό τό βάρος ατό πού τούς δυσκο­λεύει νά συνεχίσουν τήν προσπά­θειά τους.

γάπη του εναι ατή πού ελ­κυσε τή χάρη το Θεο λλά λ­κύει καί λους μς νά προσ­φεύ­γουμε σατόν καί νά το μπι­στευ­­όμαστε τίς πιθυμίες καί τίς νάγκες τς ψυ­χς μας, καί νά το ζητομε τή βοή­θεια, τή χάρη καί τήν αση.

γάπη του εναι ατή πού μς συγκέντρωσε καί σήμερα, μέρα τς μνήμης του, στόν ερό του ναό γιά νά τόν τιμήσουμε καί νά τόν πανηγυρίσουμε, λλά καί γιά νά τόν παρακαλέσουμε γιά ,τι πα­σχο­λε τόν καθένα μας.

δελφοί μου, ς νοίξουμε σή­με­ρα τήν ψυχή μας νώπιον το Θεο καί νώπιον το ορταζο­μέ­νου γίου Παταπίου, μέ τή συναί­σθηση τι βρισκόμασθε σέ να πνευματικό ατρεο, καί ς το ζη­τήσουμε χι μόνο νά μς θερα­πεύ­σει τίς σθένειες το σώματος, λ­λά καί νά μς καθοδηγε στή ζωή μας, στε νά μένουμε κατά τό δυ­νατόν μακριά πό τήν μαρτία, μα­κριά πό ,τι τραυματίζει τήν ψυχή μας. ς τόν παρακαλέσουμε μέ τίς πρεσβεες του καί μέ τή χά­ρη του νά μς καθο­δηγε στόν δρόμο τς προσευχς, τς νηστεί­ας, τς με­τα­νοίας, το πνευμα­τι­κο γ­νος, λλά καί τς γάπης καί τς πί­στεως στόν Θεό πού κε­νος βάδισε στήν πίγεια ζωή του γιά νά ξιω­θομε καί μες τή σω­τη­ρία πού χαρίζει Θεός σέ σους τόν πιστεύουν καί τόν κολου­θον.

Σήμερα εναι μία ξεχωριστή μέρα γιά τόν ναό το γίου Παταπίου, καθώς τελομε τήν πρώτη θεία Λειτουργία μετά τήν ναστήλωση καί νακαίνισή του. Μέ ατή τήν εκαιρία θά θελα νά κφράσω τίς εχαριστίες μου σέ σους συνέβαλαν στήν λοκλήρωση το σπουδαίου ατο ργου γιά τήν πόλη μας καί τήν ερά Μητρόπολή μας, ρχίζοντας πό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο, ποος ς προϊστάμενος το ναο τν γίων ναργύρων, μέσα στήν πρόνοιά του γιά λα τά παρεκκλήσια τς νορίας, μερίμνησε στε νά ρχίσει τό ργο τς ναστηλώσεως καί ποκαταστάσεως καί ατο το ναο το γίου Παταπίου, σέ συνεργασία μέ τήν ρχαιολογική πηρεσία. Δέν πρόλαβε βέβαια τήν λοκλήρωσή του, γιά τήν ποία φρόντισε π. Παλος, ποος ργάσθηκε μέ ζλο, στε σήμερα νά χουμε τή χαρά νά λειτουργομε στή μνήμη του σέ ναν επρεπισμένο καί ζεστό ναό. Εχαριστίες φείλουμε καί στήν κ. Κοτταρίδη καί τήν κ. Χειμωνοπούλου γιά τήν ποκατάσταση το σημαντικο ατο ναο τς πόλεώς μας καί γιά τή συνεργασία, ποία εναι παραίτητη, γιατί δέν ρκον μόνο τά χρήματα, χρειάζονται καί ο μελέτες τν εδικν γιά τήν ποκατάσταση τν πολλν στορικν ναν τς πόλεώς μας, χάρη στούς ποίους Βέροια νομάζεται καί μικρά εροσόλυμα.

ναός μας εναι μόνος φιερωμένος στόν γιο Πατάπιο, μέ ξαίρεση τόν ναό στήν ερά Μονή του στό Λουτράκι, που φυλάσσεται τό ερό λείψανό του, καί γι ατό πρίν πό χρόνια Μητροπολίτης Κορίνθου μς εχε στείλει ες ελογία τήν μβάδα το γίου, τήν ποία λλάζουν κάθε χρόνο στό ερό λείψανό του, καί τήν ποία θά θέσουμε ες προσκύνηση, ταν τήν νοιξη θά τελέσουμε τά γκαίνια το ναο μας μέ τή συμμετοχή καί τν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτν Κορίνθου καί Κίτρους, γιά νά λάβουμε καί τή χάρη το γίου.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ