TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4113291

H Κάρα του Αγίου Κλήμεντος Αχριδών στην Φιλιππούπολη. Επισκέψεις στις Ιερές Μονές Αγ. ιωάννη Ρίλας και Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπάτσκοβο. (φωτο)

PDFΕκτύπωσηE-mail

Στο πλαίσιο της επίσημης επισκέψεώς του στη Βουλγαρία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων μετέφερε την τιμία Κάρα του Αγίου Κλήμεντος και στην Φιλιππούπολη. Εκεί πραγματοποιήθηκε υποδοχή από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαο, τον ιερό κλήρο, τις τοπικές αρχές και τον πιστό λαό που έσεπυσε να προσκυνήσει με ευλάβεια το ιερό λείψανο.

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου τελέστηκε στον καθεδρικό ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης  πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος, ενώ παρέστη συμπροσευχόμενος και ο  Μακαριώτατος Πατριάχης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος.

Ο Σεβασμιώτατος μετά της συνοδείας του είχαν ακόμη την ευκαιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος που κατάρτησε το Πατριαρχείο Βουλγαρίας, να επισκεφθούν τις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου Ρίλας και Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπάτσκοβο, όπου επίσης πραγματοποιήθηκαν υποδοχές και ιερό προσκύνημα.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως 1100 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος, μαθητοῦ καί διαδόχου τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων, ἰσαποστόλων καί φωτιστῶν τῶν Σλάβων ἀποτελεῖ ἕνα ὁρόσημο γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί ἰδιαιτέρως γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας.

Ἴσως γιά ὅσους δέν πιστεύουν ἡ ἐπέτειος τοῦ θανάτου ἑνός ἀνθρώπου ἤ ἑνός ἁγίου, ἤ τῆς κοιμήσεώς του, ὅπως λέμε στήν ἐκκλησιαστική γλώσσα, νά εἶναι μία θλιβερή ἀνάμνηση ἑνός δυσαρέστου γεγονότος. Γιά μᾶς ὅμως πού πιστεύουμε στόν Χριστό, πού πιστεύουμε ὅτι ἡ ζωή γιά τούς εὐσεβῶς ζήσαντες συνεχίζεται αἰώνια στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἶναι μία ἐπέτειος πού τιμᾶται καί ἑορτάζεται.

Τιμᾶται καί ἑορτάζεται, γιατί γιά τήν κοίμηση τῶν ἁγίων ἰσχύει αὐτό πού λέγει ὁ Χριστός γιά τόν σπόρο τοῦ σίτου, ὁ ὁποῖος «ἐάν μή πεσών εἰς τήν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτός μόνος μένει· ἐάν δέ ἀποθάνῃ πολύν καρπόν φέρει».

Καί ὁ ἅγιος Κλήμης δέν ἔσπειρε μόνο ὡς καλός σπορέας τόν σπόρο τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου. Ἔγινε καί ὁ ἴδιος σπόρος πού ἔπεσε στή γῆ καί ἀπέδωσε «καρπόν ἑκατονταπλασίονα». Διότι οἱ κόποι καί οἱ ἀγῶνες καί οἱ προσπάθειές του καί οἱ προσευχές του καί τά δάκρυά του χάριν τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ εὐαγγελίου του, χάριν τῶν πνευματικῶν του τέκνων ἀλλά καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων τούς ὁποίους ἤθελε νά ἑλκύσει στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, ἔδωσαν καρπούς πολλούς, καρπούς γλυκεῖς καί εὐχύμους, ἔδωσαν μιά ζῶσα Ἐκκλησία στόν τόπο αὐτό ὅπου δίδαξε ὁ ἅγιος Κλήμης, ἔδωσαν πιστούς, ἱεράρχες, ἀσκητές, ὁσίους καί μάρτυρες, ἔδωσαν συνεχιστές τοῦ ἔργου του, οἱ ὁποῖοι ἐπί 1100 χρόνια καλλιεργοῦν τόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου καί φέρουν μέ τίς πρεσβεῖες καί τίς εὐλογίες του «καρπόν πολύν».

Ὅμως μία ἐπέτειος σάν αὐτή πού τιμοῦμε φέτος δίδει σέ ὅλους μας καί μία εὐκαιρία, τήν εὐκαιρία νά κάνουμε πράξη αὐτό τό ὁποῖο συστήνει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας: «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τήν πίστιν». Νά θυμηθοῦμε, δηλαδή, αὐτούς πού μᾶς ὁδήγησαν στήν πίστη, νά μελετήσουμε τά ἔργα καί τή ζωή τους καί νά τούς ἀκολουθήσουμε βαδίζοντας στά ἴχνη τῆς ἁγίας βιοτῆς τους.

Καί αὐτό ἀκριβῶς κάνει καί ὁ Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης σας στήν Ἱερά του Μητρόπολη ἀλλά καί ὅλη ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας μέ τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, τίς λειτουργικές συνάξεις καί τά θεολογικά καί ἐπιστημονικά συνέδρια πού ὀργανώνει φέτος μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 1100 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἁγίου Κλήμεντος.

Προβάλλει τή ζωή του ὡς μαθητοῦ, ὡς διδασκάλου, ὡς ποιμένος, ὡς ἀρχιερέως, ὡς θεολόγου, ὡς ἱεραποστόλου καί ἰσαποστόλου, ἀλλά καί ὡς ἀνθρώπου ἀφοσιωμένου στόν Θεό, ὡς μοναχοῦ καί ἀσκητοῦ. Παρουσιάζει τό ἔργο του. Παρουσιάζει τίς ἀρετές του, καί μᾶς καλεῖ ὅλους νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμα τῆς ζωῆς του. Οἱ πιστοί τόν ζηλωτή τῆς πίστεως καί τόν ἀφοσιωμένο μαθητή τῶν διδασκάλων του ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, οἱ κληρικοί καί οἱ ἀρχιερεῖς τόν καλό ποιμένα καί διδάσκαλο, οἱ μοναχοί τόν ἀσκητή ἱεραπόστολο, ὅλοι ὅ,τι νομίζουμε ὅτι μποροῦμε νά μιμηθοῦμε ἀπό τή ζωή του. Γιατί ἔτσι καί θά τιμήσουμε τόν ἅγιο Κλήμεντα ἐπαξίως ἀλλά καί θά ὠφεληθοῦμε καί ἐμεῖς πνευματικά.

Γι᾽ αὐτήν, λοιπόν, τήν εὐκαιρία πνευματικῆς ὠφελείας πού μᾶς δίνει μέ τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω καί ἐγώ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη σας καί ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό κύριο Νικόλαο γιά τήν ἐπίσημη πρόσκληση νά παρευρεθῶ μεταφέροντας, κατόπιν ἀδείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν τιμία καί θαυματουργό κάρα τοῦ ἁγίου Κλήμεντος στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ ἁγίου στήν Ἱερά Μητρόπολή του, ἀλλά καί γιά τήν παρουσία του καί τή συμμετοχή του πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιήσαμε μέ τήν ἴδια εὐκαιρία στή Βέροια.

Καί εὔχομαι ταπεινά οἱ πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος, καί ἡ εὐλογία τῆς τιμίας του κάρας νά σᾶς ἐνισχύουν, Σεβασμιώτατε, στό πολυεύθυνο ἔργο σας ἐπί ἔτη πολλά καί νά χαριτώνουν τόν εὐσεβῆ κλῆρο καί λαό τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας σας.

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ