TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4114943

ΚΑ΄ Παύλεια: «Υπομονή στη διακονία της Ιεραποστολής»: Παρουσίαση του ιεραποστολικού έργου στην Ιερά Μητρόπολη Κένυας. (φωτό)

PDFΕκτύπωσηE-mail

ΚΑ Παυλεια 2015

Την Τρίτη 16 Ιουνίου το βράδυ πραγματοποιήθηκε στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια εκδήλωση, στο πλαίσιο των ΚΑ΄ Παυλείων, που διοργανώθηκε από το Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και είχε τίτλο «Υπομονή στη διακονία της Ιεραποστολής».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλία από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κένυας κ. Μακάριο, ο οποίος ως γνωστόν εργάζεται πολλά έτη για τον ευαγγελισμό του λαού της Αφρικής. Αφηγήθηκε πολλές ιστορίες από τη ζωή της Ιεραποστολής στη Κένυα, με τις οποίες φανερώνεται καθημερινά αφενός η επέμβαση και βοήθεια του Θεού και  αφετέρου η επίπονη προσπάθεια με πολλές θυσίες και υπομονή των εργατών της Ιεραποστολής. Ταυτόχρονα με την ομιλία προβλήθηκε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από τη ζωή στην ιεραποστολή. Την εκδήλωση παρουσίασε με επιτυχία ο υπεύθυνος του Γραφείου Εξ. Ιεραποστολής π. Νεκτάριος Σαββίδης.

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων στο χαιρετισμό του τόνισε:

Τό γενικό θέμα τῶν φετινῶν ΚΑ´ Παυλείων «Ὑπομονή καί καρτερία κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο» μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά ἐξετάσουμε τό θέμα τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας ἀπό πολλές καί διαφορετικές πλευρές, καθώς ἡ ὑπομονή καί καρτερία δέν εἶναι ἀρετές πού ἀφοροῦν ὁρισμένους ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά μᾶς ἀφοροῦν ὅλους. Διότι ἡ ὑπομονή εἶναι ἀπαραίτητη γιά ὅ,τι κάνουμε στή ζωή μας· εἶναι ἀναγκαία, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, γιά τήν ἴδια τήν ἀνθρώπινη ζωή. Διότι κανείς δέν μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἔζησε τή ζωή του χωρίς νά ἀντιμετωπίσει προβλήματα καί δυσκολίες, χωρίς νά συναντήσει πειρασμούς καί ἀντιξοότητες, χωρίς νά χρειαστεῖ νά ὑπομείνει θλίψεις ἤ στενοχωρίες ἤ ἀδικίες ἤ τήν ἐχθρότητα τῶν ἀνθρώπων. Ἄλλωστε ἡ διαβεβαίωση τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές του «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε ἀλλά θαρσεῖτε», προϋποθέτει τήν ἀναγκαιότητα τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων. Συγχρόνως ὅμως ἡ ὑπομονή βασίζεται καί στήν ἐλπίδα τῆς νίκης ἔναντι τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος προκαλεῖ τή θλίψη, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου «θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμο».

Ἄν ὅμως, ἀδελφοί μου, ἡ ὑπομονή καί ἡ καρτερία εἶναι ἀπαραίτητες γιά ἐμᾶς πού προσπαθοῦμε νά ζήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή μέσα στόν κόσμο, μέσα σέ ἕνα περιβάλλον, τό ὁποῖο, παρά τίς δυσκολίες καί τούς πειρα-σμούς πού μᾶς ἐπιφυλάσσει, εἶναι περιβάλλον χριστιανικό ἤ ἔστω ὄχι ἐχθρικό πρός τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια, μποροῦμε νά σκεφθοῦμε πόσο πιό ἀπαραίτητη καί ἀναγκαία εἶναι ἡ ὑπομονή καί ἡ καρτερία γιά τούς ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι ζοῦν σέ ἰδιαίτερες συνθῆκες καί ἔχουν ἀναλάβει στή ζωή τους ἔργο ὑψηλό καί πολυεύθυνο, ἔργο δύσκολο καί βαρύ, συγχρόνως ὅμως εὐλογημένο καί σωτήριο.

Καί ὑπάρχουν διάφορες «κατηγορίες», ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ λέξη, χριστιανῶν πού ζοῦν κάτω ἀπό τέτοιες συνθῆκες· μία ἀπό αὐτές τίς κατηγορίες εἶναι αὐτή τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν στρατευθεῖ στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Εἶναι οἱ ἀδελφοί μας πού ἄκουσαν τή φωνή τοῦ Κυρίου «καί ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἅ οὐκ ἔστι ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης, κἀκεῖνα με δεῖ ἀγα-γεῖν», καί ἀποφάσισαν νά ἐγκαταλείψουν τήν ἄνεση καί τήν ἡσυχία τους καί νά βρεθοῦν κοντά στούς «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημένους» ἀδελφούς μας γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ· ἀποφάσισαν νά ἀκολουθήσουν τά βήματα τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί νά πορευθοῦν στά ἔθνη, γιά νά εὐαγγελισθοῦν τόν λόγο τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ.

Πόση ὑπομονή καί πόση καρτερία ἀπαιτεῖται στήν ἱεραποστολική αὐτή προσπάθεια, πόση ὑπομονή καί καρτερία χρειάζεται γιά νά ἀντιμετωπίσει κανείς τίς ἀνυπέρβλητες πολλές φορές δυσκολίες πού συναντᾶ στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς στίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς ἤ τῆς Ἀσίας, δέν χρειάζεται νά τό πῶ ἐγώ. Μᾶς τό λέει ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Παῦλος περιγράφοντας στίς ἐπιστολές του τίς θλίψεις καί ταλαιπωρίες πού δοκίμαζε ὁ ἴδιος στίς ἀποστολικές του περιοδεῖες καί τίς ὁποῖες ἀντιμετώπιζε μέ ὑπομονή καί καρτερία πού ἀντλοῦσε ἀπό τήν πίστη του στόν Χριστό.

Καί ἄν κανείς ἔχει τήν ἐντύπωση ὅτι οἱ συνθῆκες βελτιώθηκαν καί ἡ ὑπομονή δέν εἶναι τόσο ἀπαραίτητη γιά τούς συχρόνους ἱεραποστόλους, ἀπόψε θά ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουμε πόσο ἀναγκαία καί χρήσιμη εἶναι ἀπό ἕνα σύγχρονο ἱεραπόστολο, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κέ-νυας κ.κ. Μακάριο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐργάζεται ἐπί πολλά ἔτη καρποφόρα στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου στήν Ἀφρική, καί σήμερα ἔχουμε τήν ἰδιαίτερη χαρά καί τιμή νά τόν ὑποδεχόμαστε γιά μία ἀκόμη φορά στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἐδῶ στή Νάουσα, γιά νά μᾶς μιλήσει γιά τήν ὑπομονή στήν Ἱεραποστολή.

Τόν εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας γιά τήν παρουσία του, γιά τήν ἀγάπη του πρός τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί γιά ὅσα ὠφέλιμα θά μᾶς πεῖ ἀπό τό σπουδαῖο ἔργο πού ἐπιτελεῖ στήν Κένυα καί γιά τή σημασία τῆς ὑπομονῆς.