TEXT_SIZE
Διαφήμιση

orthodox links here:

Η κίνηση του σεβασμιωτάτου

Διαφήμιση

Αναζήτηση

με παρρησία...

Διαφήμιση

πρόσφατα

Διαβάστε όλα τα τεύχη του «Παύλειου Λόγου» τώρα

Διαφήμιση
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 4114936

ΚΑ΄ Παύλεια: «Ω Πανύμνητε Μήτερ»: Παρουσίαση τόμου στην Αλεξάνδρεια. (φωτό)

PDFΕκτύπωσηE-mail

ΚΑ Παυλεια 2015

Την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ διοργανώθηκε στο πλαίσιο των ΚΑ΄ Παυλείων εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρου του ιερού ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξανδρείας με τίτλο «Ω Πανύμνητε Μήτερ». Η εκδήλωση αφορούσε την παρουσίαση του τόμου «Θεμητορικά άσματα», μία συλλογή ομιλιών, κηρυγμάτων και άρθρων του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος 750 σελίδων.

Η παρουσίαση έγινε από τον αρχιμ. Θεόφιλο Λεμοντζή Δρ. Θεολογίας και την καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ κ. Βασιλική Κώστα. Νωρίτερα Χορός Ιεροψαλτών απέδωσε ύμνους προς τον Υπεραγία Θεοτόκο. Την εκδήλωση παρουσίασε με επιτυχία ο αρχιμ. Διονύσιος Ανθόπουλος, αρχιερατικός Επίτροπος Αλεξανδρείας και αν Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος.

 

Ο χαιρετισμός του σεβασμιωτάτου:

Τή φράση αὐτή ἀπό τόν τελευταῖο Οἶκο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, μιά φράση, πού ἐκφράζει τήν πηγαία καί ἀστείρευτη ἀγάπη τοῦ ἀνωνύμου ποιητοῦ γιά τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου καί Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, θέλησα νά δανεισθῶ ὡς τίτλο τοῦ τόμου αὐτοῦ, στόν ὁποῖο προσπάθησα νά συγκεντρώσω τίς ὁμιλίες τίς ὁποῖες κατά τή διάρκεια τῆς ἱερατικῆς καί ἀρχιερατικῆς μου διακονίας ἀπηύθυνα μέ διάφορες εὐκαιρίες καί ἀφορμές πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Γιατί, εἶναι ἀλήθεια, ὅτι δέν θά μποροῦσα νά βρῶ πιό ἐκφραστική προσφώνηση ἀπό αὐτήν τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου ἡ ὁποία νά ἐκφράζει καλύτερα τήν ἀγάπη μου καί τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκου, ἡ ὁποία ὑπῆρξε προστάτις καί βοηθός μου σέ ὅλη μου τή ζωή.

Ὑπῆρξε μητέρα στοργική ἀπό τά μαθητικά μου χρόνια, ὅταν βρέθηκα στό περιβόλι της, στήν Ἀθωνιάδα Σχολή.

Ὑπῆρξε ὁδηγός καί σκέπη τῆς ζωῆς μου σέ ὅλη τή διαδρομή της· ὑπῆρξε καταφυγή καί ὀχύρωμα στίς δύσκολες στιγμές της· ὑπῆρξε παρηγορία καί χαρά στίς ὧρες τῆς θλίψεως· ὑπῆρξε μεσίτρια καί πρέσβειρα στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά ὅλες τίς ἀνάγκες μου καί τίς ἀνάγκες τοῦ λογικοῦ ποιμνίου πού μοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία.

Εἶναι τόσες πολλές οἱ δωρεές της ὥστε ἡ ὁποιαδήποτε ἔκφραση εὐγνωμοσύνης πρός τήν Παναγία μας, πρός τήν πανύμνητο Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, μέ ὅποιον τρόπο καί ἄν γίνεται, δέν ἀποτελεῖ παρά μόνο ταπεινό ψέλλισμα, δέν ἀποτελεῖ παρά μόνο πενιχρό δῶρο πρός Αὐτήν στήν ὁποία ὀφείλουμε τά πάντα.

Ἔτσι αἰσθάνομαι καί ἐγώ αὐτές τίς ὁμιλίες πού συμπεριέλαβα στόν τόμο πού παρουσιάζεται ἀπόψε. Ὁμιλίες στίς ἑορτές της, στούς Χαιρετισμούς καί τίς Παρακλήσεις της, στίς ἱερές καί χαριτόβρυτες εἰκόνες της, σέ ὅσες βρίσκονται ἐδῶ στήν ἐπαρχία μας, ἀλλά καί σέ ὅσες ἡ Χάρη της μᾶς ἀξίωσε νά μεταφέρουμε ἀπό ἀλλοῦ τόσο στή Θεσσαλονίκη ὅσο καί ἐδῶ στήν Ἠμαθία, ἤ καί σέ αὐτές πού ἐπισκέφθηκα προσκυνηματικά σέ ἄλλους τόπους.

Ὅλες αὐτές εἶναι εὐκαιρίες πού μοῦ προσέφερε· εἶναι εὐκαιρίες τῆς ἀγάπης της πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, ὥστε νά ἀδυνατῶ νά προσάξω δῶρον ἐπάξιον στή Χάρη της.

Ἐάν τό ἀποτολμῶ μέ τόν τόμο αὐτό πού παρουσιάζεται ἀπόψε ἐδῶ στήν Ἀλεξάνδρεια, κάτω ἀπό τή δική της καί πάλι σκέπη, εἶναι γιατί δέν ἤθελα νά κρύψω τήν εὐεργεσία της· ἤθελα νά ὁμολογήσω τήν χάρη καί νά κηρύξω τό ἔλεός της, τό ὁποῖο μέ καταδιώκει πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.

Ἐάν τό ἀποτολμῶ, εἶναι γιατί ἐλπίζω ὅτι ἡ Χάρη της θά ὁδηγήσει μέσα ἀπό τίς σελίδες αὐτοῦ τοῦ τόμου κάποιους ἀπό τούς ἀναγνῶστες νά βρεθοῦν πιό κοντά της καί νά αἰσθανθοῦν περισσότερο τή θέρμη τῆς μητρικῆς της ἀγάπης.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμά ὅσους συνέβαλαν στήν ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ τόμου καί ἰδιαιτέρως τούς δύο ἐκλεκτούς ὁμιλητές μας, τήν καθηγήτρια Νευρολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασιλική Κώστα καί τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Καμπανίας, π. Θεόφιλο Λεμοντζῆ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν καλωσύνη νά διαβάσουν καί νά παρουσιάσουν τόν τόμο.

Εὐχαριστῶ ἀκόμη θερμά καί τήν χορωδία τῶν  Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τόν χοράρχη της, πού θά πλαισιώσουν καί τήν ἀποψινή ἐκδήλωση ψάλλοντας ὕμνους πρός τιμήν τῆς Παναγίας μας. Καί τέλος εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς πού τιμᾶτε μέ τήν παρουσία σας καί αὐτή τήν ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.