Αγιος Απόστολος Κάρπος

Μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Διετέλεσε πρώτος επίσκοπος Βεροίας από το 50 μ.Χ. Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Μαϊου.