IatrikhEvdomadaAg.NikodhmosVeria2019

Την Παρασκευή 31 Μαΐου το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου στη Βέροια ολοκληρώθηκε η Ιατρική Εβδομάδα (27 Μαΐου -31 Μαΐου 2019) την οποία διοργάνωσε για πρώτη φορά η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

 

Πριν την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τελέστηκε η Ιερά Παράκληση του Αγίου στο παρεκκλήσιο που υπάρχει εντός του πνευματικού κέντρου που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου.

 

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ενημερωτική ιατρική εκδήλωση με θέμα «Πρώτες Βοήθειες» κατά την οποία ομίλησε η υπεύθυνη εκπαιδεύτρια του Ερυθρού Σταυρού κ. Χρύσα Λιούλια, ενώ η Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής ΑΠΘ κ. Βασιλική Κώστα, η οποία είναι και η συντονίστρια της Ιατρικής Εβδομάδος αναφέρθηκε στα συμπεράσματα που προέκυψαν από όλες τις Ιατρικές εσπερίδες που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις ημέρες. 

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό, ευχαρίστησε όλους τους συνδιοργανωτές της Ιατρικής Εβδομάδος και έδωσε τα αναμνηστικά των ΚΕ΄ Παυλείων.

 

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού και Αρχιερατικός Επίτροπος Βεργίνης Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής.

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου:

Ὁλοκληρώνεται ἀπόψε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ Ἰατρική Ἑβδο­μάδα, τήν ὁποία ὀργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἀφιέρωσε στόν θαυματουργό ἅγιό μας, τόν ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό καί ἀρχιε­πίσκοπο Συμφερουπόλεως.

Ἡ ἑβδομάδα αὐτή, ἡ ὁποία ἐντά­χθηκε στό πρόγραμμα τῶν ΚΕ´ Παυ­λείων, τῶν ὁποίων φέτος ἑορ­τάζουμε τό ἀργυροῦν Ἰωβηλαῖο, τή συμπλήρωση δηλαδή 25 ἐτῶν ἀπό τήν καθιέρωσή τους, σχετίζε­ται ἄμεσα μέ τό θέμα τους, τό ὁποῖο εἶναι «Ἡ διακονία τῆς Ἐκ­κλη­σίας».

Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία ὀνο­μάζεται καί εἶναι τό σῶμα τοῦ Χρι­στοῦ, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου παρατείνεται δι᾽ αὐτῆς ἀνά τούς αἰῶνες, ὀνομάζεται καί χαρακτη­ρί­ζεται ἐπίσης καί νοσοκομεῖο, διότι μέσα σέ αὐτήν θεραπεύονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό τίς πνευματικές τους ἀσθένειες. 

Ὅμως ἡ Ἐκκλησία, ἀκολουθώ­ντας τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θερά­πευε τίς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων καί συνεχίζει νά τίς θε­ραπεύει διά τῶν θαυμάτων τῶν ἁγίων του, προσπαθεῖ νά διακονεῖ ὅλες τίς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, καί τίς σωματικές ἀνάγκες καί πα­θήσεις, ἀναγνωρίζοντας τό ἀν­θρώπινο σῶμα ὡς ναό τοῦ Θεοῦ, ναό τοῦ Παναγίου Πνεύματος. 

Αὐτή τή διακονία προσέφερε καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ ὅλες οἱ ἐνημερωτικές ἰατρικές Ἑσπερίδες τίς ὁποῖες διοργάνωσε στό πλαίσιο τῆς Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος. 

Ἡ ἀποψινή ὅμως ἔχει ἕνα δια­φορετικό περιεχόμενο. Ἔχει θέμα τίς «Πρῶτες βοήθειες», ἔχει δηλα­δή στόχο νά μᾶς προσφέρει ἐκεῖ­νες τίς πρακτικές γνώσεις πού εἶναι χρήσιμες καί συχνά πολύ­τι­μες γιά νά μποροῦμε νά ἀντι­με­τωπίσουμε διάφορα περιστατικά, τραυματισμούς, ἀδιαθεσίες καί ἄλλα, τά ὁποῖα συχνά συμβαίνουν στό σπίτι μας, στόν ἐπαγγελματικό μας χῶρο, στίς διακοπές ἀκόμη καί στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, μέ­χρι φυσικά νά ἀναλάβει, ἐάν ὑπάρ­χει ἀνάγκη, ὁ εἰδικός ἰατρός τή φροντίδα τοῦ πάσχοντος.

Οἱ πρῶτες βοήθειες εἶναι ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον θέμα πού ἀξίζει νά παρακολουθήσουμε ὅλοι μέ προσοχή, ὥστε καί νά μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε, ἄν παρα­στεῖ ἀνάγκη, αὐτές τίς γνώσεις καί νά διατηροῦμε τήν ψυχραιμία μας, κάτι πού εἶναι ἐπίσης βασικό, σέ πε­ρίπτωση πού συμβεῖ κάποιο πε­ριστατικό.

Πρίν νά παραχωρήσω τό βῆμα θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω ἀπό καρ­δίας τούς ἀποψινούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές μας ἀλλά καί τήν κ. Βα­σιλική Κώστα, ὁμότιμη καθηγή­τρια τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., συνεργάτιδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἡ συμβολή τῆς ὁποί­ας ἦταν καθοριστική στήν ὀρ­γάνωση αὐτῆς τῆς Ἰατρικῆς Ἑβδο­μάδος, καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε ἀπόψε γιά νά παρακολουθήσετε τήν ἐκδήλωση αὐτή.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ