Βίντεο από την χειροτονία του μέχρι τούδε Αρχιδιακόνου π. Προδρόμου Γκιρτζαλιώτη.

ΒΙΝΤΕΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΜΒΝΚ